Herstellen van Windows 10: 7 manieren om de originele toestand in te brengen

7 manieren om uw Windows 10-systeem in de oorspronkelijke staat te herstellen

Elk van de methoden voor het herstellen van het Windows 10-besturingssysteem wordt aanbevolen in geval van ernstige pc-storingen. Het is noodzakelijk om Windows te herstellen wanneer programma's vastlopen of niet starten. Deze procedure moet worden voorafgegaan door een pc-scan op virussen of een integriteitsscan van servicebestanden. In extreme gevallen helpt reanimatie van het besturingssysteem via BIOS met behulp van beschikbare herstelmiddelen.

Met behulp van een systeemherstelpunt

In alle gelicentieerde edities van Win 10 is OS-bescherming geactiveerd en worden herstelpunten in de regel automatisch gemaakt. Als u een illegale assemblage gebruikt, moet u deze functies zelf activeren. De gebruiker moet bescherming inschakelen en handmatig speciale punten maken voor reanimatie van het besturingssysteem.

Win 10 snel herstellen vanaf het actieve bureaublad:

 • bel het Configuratiescherm;

screenshot_1

 • zoek de regel "Systeemherstel";

screenshot_2

 • druk eenmaal op "Start ...";

screenshot_3

 • de wizard wordt geactiveerd om Windows te helpen herstellen;
 • in het eerste venster biedt de wizard aan om een ​​automatisch aangemaakt punt te selecteren;

screenshot_4

 • als u "Toon andere punten ..." activeert, dan kunt u in het tweede venster een punt selecteren dat onafhankelijk door de gebruiker is aangemaakt;
 • klik op "Volgende" en volg de aanwijzingen van de wizard.

screenshot_5

Zelf een herstelpunt maken:

 • roep "Uitvoeren";
 • schrijf in een lege regel: systempropertiesprotection;

screenshot_6

 • het venster "Systeemeigenschappen" wordt geopend;
 • ga naar het tabblad genaamd "Systeembescherming";

screenshot_7

screenshot_8

 • klik op de optie "Aanmaken";
 • voer een beschrijving van het punt in;
 • klik aan het einde op "OK".

screenshot_9

Methode om het herstelpunt te activeren op het moment dat de pc wordt ingeschakeld:

 • ga bij het opstarten van de computer naar het scherm met speciale opstartopties;

screenshot_10

 • activeer in het venster "Probleemoplossing" de optie "Systeemherstel met een punt ...";

screenshot_11

 • volg de instructies die op de monitor verschijnen.

Belangrijk! Als het besturingssysteem om een ​​aantal redenen niet opstart, kan de gebruiker een herstel-flashdrive (schijf) gebruiken met Win 10 en, nadat het BIOS is ingesteld om op te starten vanaf de media, 'Systeemherstel vanaf een toegangspunt' activeren op het moment dat de PC start op. Als er een fout optreedt waardoor het "herstelpunt" niet start, moet u een schoon Windows installeren.

Fabrieksinstellingen

Windows terugdraaien:

 • voer Start in;
 • activeer de console-opties;
 • ga naar het subitem "Update en beveiliging";
 • zoek "Herstel";
 • zoek "Breng het apparaat terug naar zijn oorspronkelijke staat";
 • klik eenmaal op "Start".

screenshot_12

Windows terugdraaien wanneer de laptop opstart:

 • ga naar het speciale OS-opstartopties-scherm;

screenshot_13

 • zoek "Probleemoplossing";

screenshot_14

 • klik op "Apparaat terugzetten in originele staat".

screenshot_15

Belangrijk! Als er een fout optreedt wanneer u Windows probeert terug te draaien, bijvoorbeeld "Probleem bij het terugkeren naar de oorspronkelijke staat", dan wordt aanbevolen om een ​​schone installatie van Win 10 uit te voeren.

Bestandsgeschiedenis

U kunt gebruikersgegevens herstellen met de speciale functie "Bestandsgeschiedenis". Als u deze optie activeert, wordt de back-up gestart. Systeembestanden worden voor onbepaalde tijd op de pc opgeslagen. Het archief mag worden gebruikt om Win 10 te reanimeren.

Back-upactiveringsmethode:

screenshot_16

 • ga via de "Update en beveiliging" naar het subitem "Archiefdienst";

screenshot_17

 • zoek "Back-up ...";

screenshot_18

 • klik op de optie "Schijf toevoegen" (specificeer de naam van het station voor het opslaan van het archief);

screenshot_19

 • klik op de regel "Andere parameters";
 • configureer "Archiveringsparameters";

screenshot_20

Methode voor activering van optie voor bestandsgeschiedenis:

 • bel het Configuratiescherm;

screenshot_21

 • open "Alle paneelelementen";
 • zoek het item "Bestandsgeschiedenis";

screenshot_22

 • selecteer "Geschiedenis opslaan ...";

screenshot_23

 • als de geschiedenis is uitgeschakeld, klik dan op "Inschakelen";
 • specificeer het station om kopieën op te slaan;

screenshot_24

 • voer de "Aanvullende parameters" in en configureer ze;

screenshot_25

 • sla de aangebrachte wijzigingen op.

Zelf gegevens herstellen:

 • roep het Explorer-hulpprogramma aan;

screenshot_26

 • activeer vanuit het hoofdvenster de bestandsgeschiedenis (Journal);

screenshot_27

 • een venster met opgeslagen kopieën wordt geopend;

screenshot_28

 • selecteer het te herstellen bestand;
 • klik op "OK".

Met behulp van een herstelschijf

Herstelmedia maken:

 • bel het Configuratiescherm;

screenshot_29

 • ga via "Alle paneelelementen" naar "Herstellen" of "Back-up ...";
 • activeer "Maak schijf ...";

screenshot_30

 • sluit een USB-stick (8 GB) aan of plaats een lege cd / dvd;

screenshot_31

 • zet in het vak "Maak schijf ..." een vinkje naast de regel "Back-up ... naar schijf ...".

screenshot_32

Een herstelschijf gebruiken als Vin 10 niet start:

 • plaats een schijf of sluit een USB-flashstation aan;
 • ga op het moment dat de pc wordt opgestart naar het BIOS (in het opstartmenu) en stel het opstarten vanaf de herstelmedia in;

screenshot_33

 • selecteer "Diagnose" of "Probleemoplossing";

screenshot_34

 • activeer "Recover Windows from disk" (zonder gegevensverlies);

screenshot_35

 • voer het hulpprogramma uit en voltooi de procedure.

Met behulp van de installatieschijf

Maak een Win 10 ISO-image om het besturingssysteem te herstellen met behulp van een hulpprogramma van derden:

 • download Microsoft Media Creation Tool;

screenshot_36

 • sluit een 8 GB flashdrive aan;
 • voer het hulpprogramma uit op een laptop;

screenshot_37

 • accepteer de licentievoorwaarden;

screenshot_38

 • activeer de optie "Installatiemedia maken";

screenshot_39

 • parameters aanpassen;
 • selecteer het type media (USB-stick);

screenshot_40

 • voltooi de procedure voor het maken van media via internet met behulp van de aanwijzingen.

screenshot_41

Een afbeelding maken met Windows:

 • bel het Configuratiescherm;

screenshot_42

 • selecteer "Back-up ...";

screenshot_43

 • klik op de regel "Maak een systeemimage";

screenshot_44

 • kies de plaats waar de afbeelding of het archief wordt opgeslagen;

screenshot_45

 • specificeer de bestanden waarvan een back-up moet worden gemaakt.

screenshot_46

Win 10 herstellen met een installatie-flashdrive:

 • op het moment dat de pc wordt opgestart, voert u het BIOS in en roept u het opstartmenu op;

screenshot_47

 • de download instellen vanaf een aangesloten flashstation;
 • activeer in het "Installatie" venster de "Systeemherstel" optie;

screenshot_48

 • ga naar "Probleemoplossing", sub-item "Diagnose", dan "Aanvullende parameters";

screenshot_49

 • activeer "Herstel Win met behulp van een afbeeldingsbestand ...";

screenshot_50

 • selecteer OS (Windows 10-editie);

screenshot_51

 • volg de instructies om de procedure te voltooien.

Via veilige modus

Methode om het besturingssysteem terug te brengen naar de oorspronkelijke staat:

screenshot_52

screenshot_53

 • ga via "Update en beveiliging" naar het subitem "Herstel";

screenshot_54

 • zoek "Speciale opstartopties";
 • klik eenmaal op "Nu herstarten";

screenshot_55

 • selecteer na het herstarten de optie "Probleemoplossing" en vervolgens "Aanvullende parameters";
 • activeer in de "Opstartopties" "Veilige modus";

screenshot_56

 • ga weer naar Windows;
 • zet het besturingssysteem terug naar de fabrieksinstellingen of herstel Vin 10 met behulp van herstelpunten.

Een snelle manier om de veilige modus te activeren:

screenshot_57

 • ga naar het energiebeheervenster;

screenshot_58

 • druk eenmaal op de "Herstart" knop terwijl u "Shift" ingedrukt houdt;
 • De pc zal opnieuw opstarten;
 • het venster "Aanvullende parameters" zal verschijnen;
 • selecteer de optie "Opstartopties";

screenshot_59

 • een venster met dezelfde naam wordt geopend;
 • klik op de regel "Veilige modus inschakelen".

screenshot_60

Hoe kom je in de veilige modus als Windows is gevlogen (Windows 10 OS):

 • sluit een USB-stick aan met Win 10;
 • ga naar BIOS wanneer u de pc aanzet;
 • kies ervoor om op te starten vanaf herstelmedia;

screenshot_61

 • activeer in het "Installatie" venster "Systeemherstel";
 • ga naar "Diagnostics" en vervolgens naar "Aanvullende parameters";

screenshot_62

 • selecteer de optie "Commandoregel";

screenshot_63

 • om de veilige modus te activeren, schrijf: bcdedit / set {default} safeboot minimaal;

screenshot_64

 • met opdrachtregelondersteuning schrijven: bcdedit / set {default} safebootalternateshell ja;

screenshot_65

 • Om het besturingssysteem te herstellen, schrijft u: exe (de wizard wordt geopend, wat helpt om Windows via het toegangspunt te herstellen).

screenshot_66

BIOS

Om het besturingssysteem te reanimeren via BIOS, hebt u een installatie- of herstelschijf nodig met de huidige (geïnstalleerd op de pc) editie van Windows. Het is mogelijk om het systeem te herstellen als er eerder herstelpunten zijn gemaakt of het is mogelijk om het besturingssysteem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als laatste redmiddel heeft u een schone Win 10-installatie nodig.

Hoe u het besturingssysteem kunt herstellen als u Windows niet kunt openen:

 • sluit installatie- of herstelmedia aan op het apparaat;
 • ga bij het opstarten van de pc naar BIOS;

screenshot_67

 • ga naar het "Opstartmenu" of "Geavanceerde functies";
 • voor "1st boot device" ingesteld om op te starten vanaf de aangesloten media;

screenshot_68

 • instellingen opslaan;
 • herstart de laptop;
 • klik in het beginmenu "Installatie" eenmaal op "Systeemherstel";

screenshot_69

 • activeer in het venster "Selecteer acties" "Diagnostiek";
 • ga naar "Toevoegen. opties ";

screenshot_70

 • activeer "Systeemherstel" met de keuze van het toegangspunt;

screenshot_71

 • Nadat het besturingssysteem is hersteld, gaat u naar het BIOS en geeft u de opstartprioriteit terug naar de schijf.

De manier om Vin 10 te reanimeren via de opdrachtregel:

 • verbind de media met Windows met de pc;
 • ga naar BIOS;
 • kies ervoor om op te starten vanaf de aangesloten media;

screenshot_72

 • selecteer in het beginmenu "Installatie" de optie "Systeemherstel";

screenshot_73

 • activeer "Diagnostics";

screenshot_74

 • in "Toevoegen. parameters "zoek het subitem" Commandoregel ";

screenshot_75

 • schrijf in de console eerst: fixboot;

screenshot_76

screenshot_77

 • Als de opstartsector is hersteld, start u de pc normaal opnieuw op.

Belangrijk! Als het opstartbestand "boot.ini" ontbreekt, wordt aanbevolen om op de opdrachtregel te schrijven: bootcfg / rebuild. Als de "config" beschadigd is, wordt het commando ingevoerd: cd reparatie kopieer SYSTEEM C: \ windows \ system32 \ config. Als er geen "ntldr" of "ntdetect.com" is, moet u schrijven: kopieer X: \ i386 ldr C: \ (X is de stationsletter, C is het systeemstation). Om bestanden op integriteit te scannen, voert u de volgende opdracht in: sfc / scannow.

Hoe Windows 10 Systeemherstel uit te voeren

Als het Windows-besturingssysteem vastloopt, haast u dan niet om het opnieuw te installeren. Gebruik de herstelfunctie, die de mogelijkheid biedt om Windows terug te brengen naar een staat voordat er fouten of problemen optraden. Laten we eens nader bekijken hoe u Windows 10 Systeemherstel uitvoert, alle bestaande methoden.

Waarom moet ik het systeem herstellen?

Voor iemand die niet is geconfronteerd met de noodzaak om Windows terug te zetten naar een werkende staat, is deze vraag logisch. Het besturingssysteem is niet zo stabiel als veel mensen denken, het kan mislukken zonder tussenkomst van de gebruiker, dan moet je het terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Hier zijn nog enkele redenen:

 • mislukte installatie van een stuurprogramma of programma;
 • systeemfout;
 • fout tijdens het laden;
 • zwart scherm of blauw scherm van de dood.

Hier is een voorbeeldlijst wanneer u deze misschien nodig heeft. het herstellen van Windows 10 en het uitbreiden ervan kan erg lang duren, maar als basisvoorbeelden is deze lijst voldoende.

Alle herstelmethoden

Laten we nu eens kijken naar alle huidige manieren om Windows 10 te herstellen die momenteel relevant zijn. U kunt ze in detail bestuderen en kiezen welke in uw geval de juiste is.

Ik waarschuw je van tevoren dat er wordt aangenomen dat je deze functie eerder hebt geactiveerd en een terugdraaipunt hebt gemaakt, aangezien herstel alleen in deze situatie mogelijk is.

Zie ook: Windows-herstelproblemen en -oplossingen

Via veilige modus

Windows 10 herstellen vanuit de veilige modus is een methode die geschikt is in gevallen waarin u het besturingssysteem niet in de normale modus kunt opstarten, maar alles is in orde in de veilige modus. Volg het algoritme van acties:

 1. Start Windows op in de veilige modus.

 2. Voer de opdrachtprompt uit als beheerder. Open hiervoor Windows 10 Search en voer CMD in, klik vervolgens op de PCM-consoletoepassing en selecteer "Als administrator uitvoeren" . voer de opdrachtregel uit als Windows 10-beheerder

 3. Voer de opdracht in bij de opdrachtprompt rstrui.exe en druk op Enter . voer de opdracht rstrui.exe in op Windows 10

 4. Het systeemherstelvenster verschijnt op het scherm. windows 10 systeemherstel

 5. Selecteer item "Markeer een ander herstelpunt" . we verwijderen de herstelpuntvensters 10

 6. Klik op de knop "Verder" .

 7. Selecteer het gewenste herstelpunt en klik nogmaals "Verder" .

 8. Volg de instructies op de monitor.

Het kan gemakkelijker worden gemaakt:

 1. Open in de veilige modus het configuratiescherm. Windows Configuratiescherm

 2. Kies een sectie "Systeem en veiligheid" .

 3. Klik op "Bestandsgeschiedenis" . klik op windows 10 bestandsgeschiedenis

 4. Klik linksonder op "Herstel" . reparatie windows 10

 5. Op het volgende scherm moet u selecteren "Start Systeemherstel" . systeemherstel starten

 6. Dan weet je al wat je moet doen.

Lees ook: alle manieren om Windows 10 in de veilige modus te starten

Opties

In Windows 10 is een extra tool verschenen waarmee u het systeem naar de oorspronkelijke staat kunt resetten en gebruikersbestanden kunt opslaan, laten we het eens nader bekijken:

 1. Druk op de sneltoets Win + ik .

 2. Open de sectie "Update en beveiliging" . update en beveiligingsinstellingen windows 10

 3. Selecteer aan de linkerkant een sectie "Herstel" . herstel in Windows 10-instellingen

 4. Klik op de knop "Beginnen" .

 5. Kies ervoor om alle bestanden te behouden of ze te verwijderen.

 6. Wacht tot het proces is voltooid.

Opdrachtregel

Systeemherstel via de opdrachtregel omvat het herstellen van de bootloader als deze beschadigd is. Om precies te begrijpen of deze methode geschikt voor u is, leg ik uit dat wanneer de bootloader niet werkt, het systeem niet start, er fouten optreden. Gebruik daarom deze methode als u Windows 10 niet kon opstarten. Houd er echter rekening mee dat u een flashstation nodig heeft met een opgenomen distributiekit voor het besturingssysteem of een schijf:

 1. Installeer de Windows-installatiemedia op uw pc.

 2. Start de computer opnieuw op, stel indien nodig in het BIOS in vanaf welk apparaat de download moet starten.

 3. Wanneer het venster op het scherm verschijnt "Windows installeren" , klik hieronder op "Systeemherstel" .systeemherstel windows 10 installer

 4. Selecteer alstublieft "Probleemoplossen" . probleemoplossing windows 10

 5. Klik op item "Opdrachtregel" . opdrachtregel in Windows 10 voor het oplossen van problemen

 6. Voer in de console de opdracht in bootrec.exe C: \ Windows , maar in plaats van de letter "C" noteer degene waarop Windows is geïnstalleerd.

 7. Druk op de toets Enter .

Als alles goed is, zal het systeem u laten weten dat het opstartrecord met succes is hersteld.

Notitie! De methode is geschikt voor meer gevorderde gebruikers die de opdrachten begrijpen en de letters van hun harde schijven kennen.

USB-flashstation of herstelschijf

Om deze methode te gebruiken, moet u een Windows 10-systeemherstelschijf of een USB-flashstation maken, dat wil zeggen, de tiende Windows-distributiekit voor Windows-herstel erop schrijven.

Laten we eerst eens kijken hoe u een USB-flashstation of Windows-herstelschijf kunt maken:

 1. Plaats de media in een poort of station op uw computer.

 2. Open het Configuratiescherm.

 3. Overschakelen naar "Grote iconen" . bedieningspaneel op windows 10

 4. Doe open "Herstel" . herstel in het configuratiescherm van Windows 10

 5. Klik op "Maak een herstelschijf" . windows 10 herstelschijf maken

Volg daarna de instructies van het systeem om het maken van de herstelmedia te voltooien.

Als het klaar is, moet u het volgende doen:

 1. Installeer de schijf of USB-flashdrive in uw pc.

 2. Start uw computer opnieuw op en begin met opstarten vanaf de media die u zojuist hebt geplaatst.

 3. De herstelomgeving wordt geopend.

 4. Selecteer de juiste functie en volg de instructies op het scherm.

Door het terugrolpunt

De methode werkt als u eerder een dergelijk punt hebt gemaakt en nu wilt terugkeren naar de Windows-status op het moment dat het werd gemaakt. Dit gaat als volgt:

 1. Selecteer de pc-herstartfunctie met de toets ingedrukt VERSCHUIVING .

 2. Kies een sectie "Diagnostiek" . diagnostische vensters 10

 3. Ga naar "Extra opties" . herstel in geavanceerde parameters

 4. Klik op "Systeemherstel" .

 5. Klik op in het venster dat wordt geopend "Verder" .

 6. Vink het vakje aan Laat andere punten zien .

 7. Kies degene die je nodig hebt.

 8. Volg de aanwijzingen in de wizard Systeemherstel.

BIOS

Het is via het BIOS dat Windows 10 niet kan worden hersteld, omdat een dergelijke functie niet bestaat. Hierdoor kunt u alleen kiezen vanaf welke media het systeem moet opstarten, het kan bijvoorbeeld een herstelschijf zijn:

 1. Open BIOS.

 2. Ga naar sectie "Bagageruimte" .

 3. Kies in de eerste regel vanaf welk apparaat je wilt opstarten.

 4. Klik op F10 en start uw computer opnieuw op.

Advies! Wees voorzichtig met het BIOS, het wijzigen van de instellingen kan ertoe leiden dat de computer niet meer werkt.

Bestandsgeschiedenis

Deze functie verscheen in Windows vanaf de achtste versie. De essentie is dat kopieën van belangrijke mappen en bestanden worden opgeslagen op de geselecteerde externe schijf of netwerkmap. Vervolgens kunnen ze indien nodig worden hersteld.

 bestandsgeschiedenis in het configuratiescherm van Windows 10

U kunt de functie vinden via het configuratiescherm, waar het "Bestandsgeschiedenis" wordt genoemd. Omdat u hiermee het systeem niet volledig kunt herstellen, maar alleen bepaalde bestanden en mappen, zullen we het hier niet volledig in overweging nemen. Wacht op een apart artikel over deze functie.

Updates verwijderen

Een van de methoden om het systeem weer gezond te maken, is door de nieuwste updates te verwijderen. Gebruik deze methode als problemen met Windows zijn begonnen na systeemupdates:

 1. Druk op de sneltoets Win + ik .

 2. Selecteer alstublieft "Update en beveiliging" . windows 10 update en beveiliging

 3. Klik met de linkermuisknop op Windows Update .Windwos 10-updatecentrum

 4. Selecteer alstublieft "Bekijk updatelogboek" . bekijk het logboek van geïnstalleerde Windows 10-updates

 5. Klik op "Updates verwijderen" .verwijder Windows 10-updates

 6. Vind de laatste updates in de datumkolom.

 7. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer ' Verwijderen ' .

Hoe het register te herstellen

Registeropslagmap in Windows 10 - C: \ Windows \ System32 \ config \ RegBack .

Windows 10-registermap

Om een ​​kopie te maken, moet u de inhoud ervan kopiëren. Verplaats indien nodig alle bestanden naar deze map met vervanging.

Notitie! Om met dit gedeelte van Windows te werken, hebt u beheerdersrechten nodig.

Systeemherstelfouten

Het gebeurt wanneer Windows-herstel gepaard gaat met bepaalde fouten. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende.

Fout 0x80070005

Fout 0x80070005 tijdens systeemherstel in Windows 10 geeft aan dat er problemen zijn met toegangsrechten, lees hier meer.

Fout 0x80070003

Fout 0x80070003 bij het herstellen van het Windows 10-systeem treedt in verschillende gevallen op, bijvoorbeeld een zwak netwerksignaal of een conflict tussen bestanden, systeemcomponenten. Vind hier oplossingen voor dit probleem.

Fout 0x80070017

Als fout 0x80070017 verscheen tijdens het systeemherstel van Windows 10, zijn hoogstwaarschijnlijk enkele systeembestanden beschadigd, dit is de meest voorkomende reden. Lees hier meer over het oplossen van de fout.

Fout 0x81000203

Systeemherstelfout 0x81000203 Windows 10 is gerelateerd aan Systeemherstel. Er zijn verschillende manieren om het te elimineren, die we in een apart artikel in meer detail zullen bespreken.

Hoe u een laptop kunt resetten naar de fabrieksinstellingen

Veel laptops hebben de mogelijkheid om terug te keren naar hun staat nadat ze de fabriek hebben verlaten. Dit wordt voor elk model anders gedaan, dus we zullen de algoritmen hier niet beschrijven, maar een apart artikel voorbereiden. Het algemene principe is dat u naar het BIOS moet gaan en daar bepaalde instellingen moet selecteren.

Hoe lang duurt het herstel

Veel gebruikers zijn geïnteresseerd in hoe lang het duurt om Windows 10 te herstellen, het is moeilijk om deze vraag precies te beantwoorden. Het hangt allemaal af van de te gebruiken methode en het specifieke geval. In het beste geval duurt het 10 tot 30 minuten, in het ergste geval duurt het proces enkele uren.

Wat te doen als er een zwart scherm verschijnt na herstel

In gevallen waarin Windows 10-systeemherstel een zwart scherm veroorzaakt, is het onmogelijk om de exacte oplossing voor het probleem te vertellen. Dit kan een probleem zijn met geïnstalleerde componenten of stuurprogramma's.

Om het probleem nauwkeurig en gegarandeerd te verhelpen, raden we u aan Windows volledig opnieuw te installeren of terug te gaan naar een ander herstelpunt.

Zie ook: er verscheen een zwart scherm na het installeren van het Nvidia-stuurprogramma

Windows start niet op na herstel

Als Windows 10 niet opstart na systeemherstel, is de procedure niet gelukt, moet u deze herhalen of een andere methode gebruiken. Als al het andere niet lukt, is de enige methode het opnieuw installeren van Windows.

Lees meer in het artikel: Wat te doen als uw computer na herstel niet meer werkt

Activeringssleutel verloren na herstel

Als na het herstel de activering van Windows 10 is gevlogen, is het goed, u kunt het herstellen:

 1. Ga naar Windows-instellingen (Win + I).

 2. Open de sectie "Update en beveiliging" . update en beveiligingsinstellingen windows 10

 3. Klik met de linkermuisknop op "Activering" . activering in Windows 10-instellingen

 4. Klik op Productcode wijzigen en voer uw licentiecode in.

Zie ook: Uw activeringssleutel voor Windows 10 vinden

Schermresolutie herstellen

Na het herstellen van Windows 10 kan de schermresolutie verloren gaan en doet u het volgende:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad.

 2. Selecteer item Schermopties . windows 10 weergave-instellingen

 3. Op het tabblad "Schermresolutie" selecteer degene die u wilt en sla op. windows 10 schermresolutie

VIDEO

Nu weet u hoe u Windows 10 Systeemherstel uitvoert, wat fouten zijn. Er zijn verschillende manieren om Windows in één keer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, kies degene die het beste past.

De auteur van het artikel

Computersysteemtechnicus, specialist op middenniveau. Sinds 2017, de oprichter van deze blog, is hij in 2018 afgestudeerd aan de opleiding.

Hoe u Windows 10 terugzet naar de fabrieksinstellingen

Besturingssystemen hebben de neiging om soms vast te lopen. Dit kan gebeuren door toedoen van de gebruiker, door infectie met virussen of door een banale storing. In dergelijke gevallen hoeft u zich niet te haasten om Windows meteen opnieuw te installeren. Ten eerste kunt u proberen het besturingssysteem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het gaat over hoe u dit moet doen op het Windows 10-besturingssysteem dat we in dit artikel zullen vertellen.

Windows 10 herstellen naar de oorspronkelijke staat

We vestigen uw aandacht er meteen op dat we het verder niet zullen hebben over herstelpunten. U kunt er natuurlijk meteen een maken nadat u het besturingssysteem hebt geïnstalleerd, maar dit wordt gedaan door een extreem klein aantal gebruikers. Daarom zal dit artikel meer worden ontworpen voor gewone gebruikers. Als u meer wilt weten over het gebruik van herstelpunten, raden we u aan ons speciale artikel te lezen.

Lees meer: ​​instructies voor het maken van een Windows 10-herstelpunt

Laten we eens nader bekijken hoe u het besturingssysteem weer in zijn oorspronkelijke vorm kunt herstellen.

Methode 1: "Parameters"

Deze methode kan worden gebruikt als uw besturingssysteem opstart en u toegang heeft tot de standaard Windows-instellingen. Als aan beide voorwaarden is voldaan, volgt u deze stappen:

 1. Klik linksonder op het bureaublad op de knop "Begin" .
 2. Druk op de Start-knop in Windows 10

 3. Klik op de knop in het venster dat wordt geopend "Opties" ​Het wordt afgebeeld als een versnelling.
 4. Druk op de knop Instellingen in Windows 10

 5. Op het scherm verschijnt een venster met onderafdelingen van Windows-instellingen. U moet een item selecteren "Update en beveiliging" .
 6. Ga naar het gedeelte Update en beveiliging in Windows 10

 7. Zoek de regel aan de linkerkant van het nieuwe venster "Herstel" ​Klik eenmaal met LMB op het opgegeven woord. Daarna moet u op de knop klikken "Beginnen" dat lijkt aan de rechterkant.
 8. Klik op de Start-knop in het gedeelte Herstel van Windows 10

 9. Dan heb je twee opties: bewaar alle persoonlijke bestanden of verwijder ze volledig. In het venster dat wordt geopend, moet u op de regel klikken die overeenkomt met de beslissing die u heeft genomen. We zullen bijvoorbeeld kiezen voor de optie met behoud van persoonlijke informatie.
 10. Kiezen wat u met bestanden wilt doen voordat u Windows 10 herstelt

 11. De voorbereidingen voor herstel beginnen. Na een tijdje (afhankelijk van het aantal geïnstalleerde programma's) verschijnt er een lijst met software op het scherm, die tijdens het herstel wordt verwijderd. U kunt de lijst bekijken als u dat wilt. Druk op de knop om de bewerking voort te zetten "Verder" in hetzelfde venster.
 12. Klik op de knop Volgende in het venster om door te gaan met het herstel

 13. Voordat u met het herstel begint, ziet u het laatste bericht op het scherm. Het geeft een overzicht van de gevolgen van een systeemherstel. Om het proces te starten, drukt u op de knop "Reset" .
 14. Druk op de Reset-knop om het herstel te starten

 15. De voorbereidingen voor het resetten beginnen onmiddellijk. Het duurt een tijdje. Daarom wachten we gewoon op het einde van de operatie.
 16. Het proces van het resetten van een computer op Windows 10

 17. Als de voorbereiding is voltooid, wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart. Er verschijnt een bericht op het scherm dat aangeeft dat het besturingssysteem terugkeert naar de oorspronkelijke staat. De voortgang van de procedure wordt ook weergegeven in de vorm van percentages.
 18. Systeemherstelproces van Windows 10

 19. De volgende stap is het installeren van de systeemcomponenten en stuurprogramma's. In dit stadium ziet u de volgende afbeelding:
 20. Componenten installeren bij het herstellen van Windows 10

 21. Nogmaals, we wachten tot het besturingssysteem zijn bewerkingen heeft voltooid. Zoals in de melding zal worden gezegd, kan het systeem meerdere keren opnieuw opstarten. Schrik dus niet. U zult uiteindelijk een inlogscherm zien met dezelfde gebruikersnaam die het herstel heeft uitgevoerd.
 22. Inloggen na herstel van Windows 10

 23. Wanneer u zich eindelijk aanmeldt, blijven uw persoonlijke bestanden op het bureaublad en wordt er een extra HTML-document gegenereerd. Het opent met elke browser. Het bevat een lijst met alle applicaties en systeembibliotheken die tijdens het herstel zijn verwijderd.
 24. Lijst met verwijderde software na systeemherstel in Windows 10

Het besturingssysteem is nu hersteld en klaar voor gebruik. Houd er rekening mee dat u eventuele bijbehorende stuurprogramma's opnieuw moet installeren. Als u in dit stadium problemen ondervindt, is het beter om speciale software te gebruiken die al het werk voor u zal doen.

Lees meer: ​​de beste software om stuurprogramma's te installeren

Methode 2: opstartmenu

De hieronder beschreven methode wordt meestal gebruikt als het systeem niet correct opstart. Na verschillende van dergelijke mislukte pogingen, verschijnt er een menu op het scherm, dat we hieronder zullen bespreken. Dit menu kan ook handmatig rechtstreeks vanuit het besturingssysteem zelf worden gestart, als u bijvoorbeeld geen toegang meer hebt tot algemene parameters of andere bedieningselementen. Hier is hoe het te doen:

 1. druk op "Begin" in de linker benedenhoek van het bureaublad.
 2. Druk op de Start-knop in Windows 10

 3. Vervolgens moet u op de knop klikken "Afsluiten" dat is in de vervolgkeuzelijst net erboven "Begin" .
 4. Druk op de knop Afsluiten in Windows 10

 5. Houd nu de toets op het toetsenbord ingedrukt "Verschuiving" ​Klik met de linkermuisknop op het item terwijl je het vasthoudt "Herstart" ​Na een paar seconden "Verschuiving" je kunt loslaten.
 6. Start het systeem opnieuw op terwijl u de Shift-toets op Windows 10 ingedrukt houdt

 7. Op het scherm verschijnt een opstartmenu met een lijst met acties. Het is zo'n menu dat zal verschijnen na verschillende mislukte pogingen van het systeem om op te starten in de normale modus. Hier moet u één keer met de linkermuisknop op de regel klikken "Probleemoplossen" .
 8. Klik op de knop Problemen oplossen in het opstartmenu van Windows 10

 9. Daarna zie je twee knoppen op het scherm. U moet op de allereerste - 'Zet de computer terug naar de oorspronkelijke staat' .
 10. Druk op de knop. Zet de computer terug in de oorspronkelijke staat

 11. Net als bij de vorige methode kunt u het besturingssysteem herstellen met behoud van persoonlijke gegevens of met hun volledige verwijdering. Om door te gaan, klikt u op de gewenste regel.
 12. Geef het type systeemherstel van Windows 10 op

 13. De computer zal dan opnieuw opstarten. Na een tijdje verschijnt er een lijst met gebruikers op het scherm. Selecteer het account waaronder het besturingssysteem wordt hersteld.
 14. Een Windows 10-herstelaccount kiezen

 15. Als uw account een wachtwoord heeft, moet u dit in de volgende stap invoeren. Dit doen we, waarna we op de knop drukken "Doorgaan" ​Als u de beveiligingssleutel niet heeft geïnstalleerd, drukt u gewoon op "Doorgaan" .
 16. Voer het profielwachtwoord in bij het herstellen van Windows 10

 17. Na een paar minuten bereidt het systeem alles voor op herstel. Je hoeft alleen maar op een knop te drukken "Terug naar oorspronkelijke staat" in het volgende venster.
 18. Klik op de Reset-knop in Windows 10

Verdere gebeurtenissen zullen zich op dezelfde manier ontwikkelen als bij de vorige methode: u ziet op het scherm verschillende aanvullende stadia van voorbereiding op herstel en het resetproces zelf. Na voltooiing van de bewerking zal een document met een lijst met verwijderde applicaties op het bureaublad staan.

Herstel een eerdere build van Windows 10

Microsoft brengt periodiek nieuwe assemblages uit van het besturingssysteem Windows 10. Maar dergelijke updates hebben niet altijd een positief effect op de werking van het gehele besturingssysteem. Er zijn momenten waarop dergelijke innovaties kritieke fouten veroorzaken waardoor het apparaat faalt (bijvoorbeeld een blauw scherm van de dood bij het opstarten, enz.). Met deze methode kunt u teruggaan naar een eerdere build van Windows 10 en het systeem weer aan het werk krijgen.

We merken meteen op dat we twee situaties zullen overwegen: wanneer het besturingssysteem wordt uitgevoerd en wanneer het botweg weigert op te starten.

Methode 1: zonder Windows te starten

Als u het besturingssysteem niet kunt starten, heeft u om deze methode te gebruiken een schijf of USB-flashstation nodig waarop Windows 10 is opgenomen. In een van onze vorige artikelen hebben we het gehad over het proces om dergelijke stations te maken.

Lees meer: ​​maak een opstartbare USB-stick of -schijf met Windows 10

Als u een van de aangegeven schijven bij de hand heeft, moet u het volgende doen:

 1. Eerst verbinden we de schijf met een computer of laptop.
 2. Vervolgens zetten we de pc aan of starten we opnieuw op (als deze was ingeschakeld).
 3. De volgende stap is om uit te dagen "Opstart menu" ​Druk hiervoor tijdens het opnieuw opstarten op een van de speciale toetsen op het toetsenbord. Wat voor soort sleutel je hebt, hangt alleen af ​​van de fabrikant en serie van het moederbord of de laptop. Meest voorkomend "Opstart menu" opgeroepen door op te drukken "Esc" , "F1" , "F2" , "F8" , "F10" , "F11" , "F12" of "Del" ​Op laptops moeten deze toetsen soms worden ingedrukt in combinatie met "Fn" ​Uiteindelijk zou je zoiets als de volgende afbeelding moeten krijgen:
 4. Het opstartmenu starten op Windows 10

 5. В "Opstart menu" gebruik de pijlen op het toetsenbord om het apparaat te selecteren waarop het besturingssysteem eerder was opgenomen. Daarna drukken we "Enter" .
 6. Na een tijdje verschijnt een standaard Windows-installatievenster op het scherm. Druk op de knop erin "Verder" .
 7. Klik op de knop Volgende in het installatievenster van Windows 10

 8. Wanneer het volgende venster verschijnt, moet u op het opschrift klikken "Systeemherstel" aan de onderkant.
 9. Druk op de knop Systeemherstel in het installatievenster van Windows 10

 10. Klik vervolgens in de lijst met actieselecties op het item "Probleemoplossen" .
 11. We drukken op de knop Probleemoplossing

 12. Vervolgens moet u het item selecteren "Keer terug naar de vorige build" .
 13. Klik op de knop Terug naar vorige build in het opstartmenu van Windows 10

 14. In de volgende stap wordt u gevraagd om het besturingssysteem te selecteren waarnaar u wilt terugdraaien. Als je een besturingssysteem hebt geïnstalleerd, is de knop er ook een. Klik erop.
 15. Selecteer het besturingssysteem voor herstel in de lijst

 16. Daarna ziet u een melding dat uw persoonlijke gegevens niet worden verwijderd als gevolg van herstel. Maar alle programmawijzigingen en parameters worden verwijderd tijdens het terugdraaien. Druk op de knop om de bewerking voort te zetten. "Ga terug naar de vorige build" .
 17. Een rollback starten naar de vorige build op Windows 10

Nu hoeft u alleen nog maar te wachten tot alle stadia van voorbereiding en uitvoering van de operatie voorbij zijn. Hierdoor rolt het systeem terug naar een eerdere build, waarna u uw persoonlijke gegevens kunt kopiëren of gewoon de computer kunt blijven gebruiken.

Methode 2: vanuit het Windows-besturingssysteem

Als je besturingssysteem opstart, heb je met Windows 10 geen externe media nodig om de assembly terug te draaien.Je hoeft alleen maar deze eenvoudige stappen te volgen:

 1. We herhalen de eerste vier punten, die worden beschreven in de tweede methode van dit artikel.
 2. Wanneer het venster op het scherm verschijnt "Diagnostiek" , druk op de knop "Extra opties" .
 3. Klik op de knop Geavanceerde opties in het diagnosevenster van Windows 10

 4. Verderop in de lijst vinden we de knop "Keer terug naar de vorige build" en klik erop.
 5. Druk op de knop om terug te keren naar de vorige assembly

 6. Het systeem zal onmiddellijk opnieuw opstarten. Na een paar seconden ziet u een venster op het scherm waarin u een gebruikersprofiel moet selecteren voor herstel. Klik op LMB op het gewenste account.
 7. Een account kiezen om de Windows 10-build terug te draaien

 8. Voer in de volgende fase het wachtwoord in voor het eerder geselecteerde profiel en druk op de knop "Doorgaan" ​Als u geen wachtwoord heeft, hoeft u de velden niet in te vullen. U hoeft alleen maar door te gaan.
 9. Voer, indien nodig, een wachtwoord in om de assembly terug te draaien

 10. Helemaal aan het einde ziet u een bericht met algemene informatie. Om het terugdraaiproces te starten, klikt u op de knop die in de onderstaande afbeelding is gemarkeerd.
 11. We beginnen met het terugdraaien naar de vorige build van Windows 10

  Het blijft alleen wachten op het einde van de operatie die wordt uitgevoerd. Na enige tijd zal het systeem een ​​herstelactie uitvoeren en is het weer klaar voor gebruik.

Dit besluit ons artikel. Met behulp van de bovenstaande handleidingen kunt u het systeem gemakkelijk terugbrengen naar zijn oorspronkelijke uiterlijk. Als dit u niet het gewenste resultaat geeft, moet u alvast nadenken over het opnieuw installeren van het besturingssysteem.

DichtbijWe zijn blij dat we u hebben kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. DichtbijBeschrijf wat niet voor u werkte.

Onze experts zullen proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Heeft dit artikel je geholpen?

WELNEE

Het herstellen van Windows 10 is essentieel om uw systeem weer stabiel te krijgen. Windows 10 heeft veel herstelopties op voorraad, van het terugzetten van het systeem vanaf een herstelpunt tot het maken van een volledige back-up van het systeem naar een andere harde schijf. Laten we het herstel van Windows 10 eens bekijken met alle mogelijke manieren om het te implementeren.

Windows 10 Recovery - Reset in Instellingen

Als uw besturingssysteem in de normale modus op de computer kon starten, kunt u Windows 10 terugzetten naar een werkende staat via de instellingen:

 • Druk op Win + I en selecteer "Update en beveiliging".

Windows 10 herstel

 • Ga naar het gedeelte "Herstel" en klik op "Start" tegenover het eerste item (zet de pc terug in de oorspronkelijke staat).

Windows 10 herstel

 • Er wordt een optie aangeboden met of zonder opslag van bestanden. Kies degene die bij u past in een specifieke situatie. De eerste staat de opslag van persoonlijke gegevens toe. Als de bestanden voor herstel niet op de computer worden gevonden, ziet u de fout "De herstelomgeving kan niet worden gevonden". Ga verder met de volgende hersteloptie.

Windows 10 herstel

 • Als u "Alles verwijderen" kiest, specificeert het volgende subitem uw acties: bestanden verwijderen of de schijf volledig leegmaken. Het wordt aanbevolen om op het tweede item te klikken als u van plan bent uw pc over te dragen aan een andere volwaardige eigenaar. In het laatste venster verschijnt een samenvatting op het scherm, die wordt gereset op basis van de beslissingen die je hebt genomen. Als u akkoord gaat, klikt u op "Reset".

Windows 10 herstel

 • De daaropvolgende herstelprocedure zal enige tijd duren. De computer kan meerdere keren opnieuw opstarten en wanneer de Windows 10-computer is hersteld, kunt u werken met een schoon besturingssysteem.

Als u de optie "Persoonlijke bestanden behouden" hebt geselecteerd, zal er een map Windows.old op het systeemstation staan ​​met alle gebruikersgegevens en bestanden van het vorige besturingssysteem.

Windows 10 Recovery - Nieuwe opstartfunctie

In nieuwere versies kunt u nu uw Windows 10-computer herstellen met de functie Nieuwe start. Met deze optie kunt u het besturingssysteem terugbrengen naar de oorspronkelijke staat zonder door de gebruiker geïnstalleerde programma's. Maar alle persoonlijke bestanden van de gebruiker blijven in het systeem. De optie is beschikbaar voor implementatie via de "Parameters":

 • Druk op Win + I, open Update en beveiliging en selecteer Herstel.

Windows 10 herstel

 • Scrol omlaag naar de regel "Opnieuw beginnen met een schone installatie van Windows" en klik erop.

Windows 10 herstel

 • Klik op "bevestigend" op deze melding.

Windows 10 herstel

 • Selecteer in het nieuwe venster "Aan de slag".

Windows 10 herstel

 • Lees de informatie en begin met resetten om Windows op te schonen met behoud van uw persoonlijke gegevens en instellingen.

Windows 10 herstel

 • De wachttijd is 20 minuten of meer (afhankelijk van de snelheid van de schijf en de hoeveelheid verwerkte gebruikersgegevens, inclusief).

Windows 10 herstel

Voor het geval dat het besturingssysteem bestanden opslaat waarmee u vóór dit herstel kunt terugkeren naar de staat van Windows 10. Om geheugen vrij te maken op de systeempartitie wanneer u een schoon besturingssysteem opent:

 • klik met de rechtermuisknop op het "C" -station en selecteer "Eigenschappen" - "Schijfopruiming".

Windows 10 herstel

 • Selecteer "Vorige Windows-installaties" en gerelateerde bestanden als u ze niet langer nodig heeft en klik op "OK".

Windows 10 herstel

U krijgt gegarandeerd meer dan 10 GB vrije schijfruimte.

Windows 10-herstelpunten

Het besturingssysteem heeft een tool waarmee u de status kunt opslaan voordat u een cruciale wijziging in zijn werk aanbrengt. Zo'n trigger kan een systeemupdate, stuurprogramma's, installatie of verwijdering van software zijn.

De tool kan dergelijke punten automatisch en handmatig door de gebruiker maken. Om het in de toekomst te gebruiken, moet u zorgen voor het maken van een Windows 10-herstelpunt:

 • Begin in het zoekvak "Maken" te typen en trek de gewenste regel op.

Windows 10 herstel

 • Selecteer "Aanpassen".

Windows 10 herstel

 • Kies welk percentage van het geheugen wordt ingenomen door de gemaakte punten. In dit geval moet het selectievakje worden ingesteld naast "Systeembescherming inschakelen".

Windows 10 herstel

 • Klik OK. het systeem zal dan automatisch spaarpunten aanmaken. Maar om hier en nu een punt te creëren, klikt u op "Aanmaken".

Windows 10 herstel

 • Geef het een naam en klik op de knop "Aanmaken".

Windows 10 herstel

Om de pc te herstellen, moet u deze terugdraaien naar een van de lijst (of de enige die handmatig is gemaakt) punten:

 • Selecteer op het tabblad "Systeembescherming" de optie "Herstellen".

Windows 10 herstel

 • Klik vervolgens op het punt om te herstellen en selecteer "Volgende".

Windows 10 herstel

 • Bekijk de details en klik op Voltooien. De pc zal opnieuw opstarten met de vereiste wijzigingen.

Windows 10 herstel

Windows 10 herstellen vanaf een systeemimage

Als u geen herstelpunten hebt gemaakt en Windows 10 geen bestanden voor reanimatie op het systeemvolume heeft, kunt u de nodige koppelingen aansluiten vanaf de installatie-dvd / flashdrive, die is gemaakt op basis van de afbeelding voor het installeren van Windows 10.

Deze afbeelding bevat een component zoals WINRE (Windows Herstelomgeving). Nadat u zo'n Windows 10-herstelschijf hebt voorbereid, kunt u werken met de sectie "Speciale opstartopties".

Windows 10 herstel

Windows 10-herstel kan ook worden geactiveerd vanaf een USB-flashstation, zelfs als u het besturingssysteem niet in de normale modus kunt openen.

Maak opstartbare media

Om deze schijf te maken, op een werkende computer:

Windows 10 herstel

 • Selecteer de locatie om het bestand op te slaan.

Windows 10 herstel

 • Voer het hulpprogramma-bestand uit.

Windows 10 herstel

 • Ga akkoord met de Microsoft-licentie.

Windows 10 herstel

 • Selecteer Installatiemedia maken. Sluit tegelijkertijd de drive aan op een USB-poort of een dvd in de drive om op te nemen.

Windows 10 herstel

Windows 10 herstel

 • Selecteer de optie USB-opslag om rechtstreeks naar een USB-flashstation te schrijven. Als u een ISO-bestand selecteert, wordt eerst een virtuele afbeelding op de pc gemaakt, die naar de media moet worden geschreven met behulp van een Ultra-ISO-hulpprogramma of analogen.

Windows 10 herstel

 • Selecteer een apparaat en start de opname.

Windows 10 herstel

Nadat de installatiemedia klaar zijn, sluit u deze aan op de pc die het systeem moet repareren. Als het besturingssysteem is geactiveerd in de normale modus, druk dan op Win + I, ga naar het gedeelte "Update en beveiliging" - "Herstel" en klik op de optie om de pc opnieuw op te starten vóór "Speciale opstartopties".

Windows 10 herstel

Als er duidelijke problemen zijn met het starten, moet u de opstartprioriteiten van de computer wijzigen zodat deze tijdelijk naar de bootloader gaat met de installatiegegevens van Windows 10.

Windows 10 Recovery - Start de herstelomgeving

Het zal helpen om op te starten vanaf de juiste media door de prioriteiten in de UEFI-interface te wijzigen:

 • Start de uitgeschakelde computer en druk op de "del" -knop om de UEFI-interface te openen voordat het besturingssysteem normaal wordt opgestart. Als uw apparaat een eerdere versie is, heeft u hoogstwaarschijnlijk een BIOS. In dit geval is de downloadprioriteit visueel anders ingesteld. Lees dit artikel.

Windows 10 herstel

 • Klik op "Geavanceerde modus" in de rechterbovenhoek en selecteer hetzelfde item in het verfijningsmenu.

Windows 10 herstel

 • Ga naar het gedeelte "Opstarten" en klik op "Harde schijf".

Windows 10 herstel

 • Tegenover "Opstartoptie # 1", selecteert u in de vervolgkeuzelijst de flashdrive of schijf waarvan u wilt opstarten.

Windows 10 herstel

 • Klik op "Afsluiten" en vervolgens op "Wijzigingen opslaan versus opnieuw instellen" om het apparaat opnieuw op te starten en de gegevens vanaf de installatie-flashdrive uit te voeren.

Windows 10 herstel

 • Klik op Volgende wanneer het startvenster verschijnt.

Windows 10 herstel

 • Selecteer "Systeemherstel".

Windows 10 herstel

 • Klik op Diagnostiek en vervolgens op Geavanceerde opties.

Windows 10 herstel

Dit menu bevat de beschikbare herstelopties voor Windows 10:

 1. Systeemherstel werkt alleen met eerder gemaakte punten. Als ze nog niet eerder zijn gemaakt, werkt de optie niet.
 2. Systeemimage herstellen - zet het systeem weer aan het werk met behulp van de installatiemediabestanden (helpt in 99% van de gevallen).
 3. Opstartherstel - start een omgeving om fouten en verschillende bootloader-problemen op te lossen die verhinderen dat Windows 10 normaal opstart.
 4. Commandoregel - verschillende commando's gebruiken om het besturingssysteem te reanimeren.
 5. Terugkeren naar de vorige assembly - hiermee kunt u de pc terugzetten naar de vorige hoofdassemblage als dergelijke bestanden in het geheugen van de computer blijven.

Kies een van de methoden om uw pc te hervatten.

Windows 10 Opstartherstel

Als u zondigt op de OS-bootloader, kunt u dit probleem oplossen met de Opstartherstel-tool. U kunt deze tool openen via de opstartmodi van Windows 10. Als automatische probleemoplossing niet werkt, wordt handmatige correctie uitgevoerd via de opdrachtregel:

 • Selecteer bij het opstarten vanaf een USB-stick "Command Prompt" in de opstartopties.
 • Voer de opdrachten diskpart in, lijst volume, sluit een voor een af.

Windows 10 herstel

 • Onthoud welke letter is toegewezen aan het volume met het opgenomen probleem Windows Het kan niet altijd station "C" zijn.
 • Schrijf vervolgens het commando bcdboot C: \ windows, waarbij C de letter is van het gewenste volume.

Windows 10 herstel

 • Start uw computer opnieuw op nadat u de opstartbare USB-stick hebt verwijderd en controleer de bootloader.

Windows 10-herstel en mogelijke fouten

Fouten met een rollback verschijnen wanneer de Windows RE-herstelomgeving in Windows wordt gedeactiveerd, beschadigd of verwijderd tijdens het opschonen.

Het kan beschadigd raken als bestanden zijn verwijderd of overgebracht in de WinSxS-map. Deze map dient als een opslagplaats voor back-upkopieën van OS-bestanden vóór updates, evenals gegevens voor alle essentiële geïnstalleerde updates.

Het is te vinden in Schijfopruiming. Deze informatie wordt opgehaald in de regel "Windows Updates opschonen".

Windows 10 herstel

Als je bestanden niet handmatig uit de map hebt verwijderd en ook geen updates hebt opgeruimd, probeer dan deze omgeving in te schakelen via de opdrachtregel (met beheerdersrechten):

 • Na het starten van CMD, registreert u en voert u de opdracht reagentc / enable uit
 • In het eerste geval kunt u het antwoord krijgen "de operatie was succesvol." Dat is geweldig, WinRE is intact en kan worden gebruikt om te herstellen via Reset in Opties, Nieuwe start en Herstelpunten. Deze opties worden genoemd in de eerste drie secties van het artikel.

Windows 10 herstel

 • In het tweede geval ontvangt u "De afbeelding van de herstelomgeving is niet gevonden." Dit betekent dat de omgevingsbestanden beschadigd of verwijderd zijn en hersteld moeten worden.

Windows 10 herstel

U kunt ook een opstartbare Windows USB-stick gebruiken. Met een niet-werkende Windows RE-omgeving moet u dit echter zelfs doen met de minste verstoring van de normale werking van het besturingssysteem.

Daarom wordt aanbevolen om de opstartbare USB-flashdrive één keer te gebruiken om Windows RE te repareren en af ​​te zien van "hulp van derden".

Herstelomgeving herstellen

Om aan de slag te gaan, heb je een Windows 10 ISO-image nodig die op een virtuele schijf is gemount of een opstartbare USB-schijf / schijf met systeeminstallatiebestanden. Volg de instructies nadat u verbinding hebt gemaakt en toegang hebt gekregen tot deze bestanden:

 • Open File Explorer en klik op View.

Windows 10 herstel

 • Selecteer "Opties" - "Wijzigen", ga opnieuw naar het tabblad "Weergave".

Windows 10 herstel

 • Scroll naar het laatste item "Verborgen bestanden en mappen" en selecteer de optie "Tonen".

Windows 10 herstel

 • Open met Verkenner de opgeruimde schijf met de installatiebestanden van Windows 10 en ga naar de map "bronnen".

Windows 10 herstel

 • Open het wim- of install.esd-bestand met behulp van 7-Zip archiver of een equivalent daarvan.

Windows 10 herstel

 • Zoek in het bestand de sectie 1 \ Windows \ System32 \ Recovery, pak het bestand Winre.wim uit.

Windows 10 herstel

 • Maak een kopie van het bestand naar de systeemdirectory C: \ Windows \ System32 \ Recovery

Windows 10 herstel

 • Open daarna een opdrachtprompt met beheerdersrechten en voer de opdrachten een voor een in. Ten eerste: reagentc / setreimage / pad C: \ windows \ system32 \ recovery. Tweede reagensc / inschakelen

Windows 10 herstel

Na deze bewerkingen is de OS-herstelomgeving functioneel en kunt u de rollback-functies probleemloos naar de standaardinstellingen gebruiken.

Als deze handeling het probleem niet heeft opgelost, maak dan handmatig een back-up van belangrijke gegevens, wis Windows 10 van de systeempartitie en gebruik het installatiestation om een ​​schoon besturingssysteem te installeren.

Gevolgtrekking

Met de herstelfuncties van Windows 10 kunt u de top tien "terughalen" wanneer:

 • installeren van onbewerkte en kromme stuurprogramma's;
 • mislukte OS-aanpassing;
 • complete chaos veroorzaakt door virussoftware.

U kunt de rollback-opties gebruiken met en zonder persoonlijke gegevens te bewaren, waarbij alle geïnstalleerde programma's van derden worden verwijderd. Herstelpunten worden ook opgeslagen, vooral als het systeem niet meer normaal werkt na de volgende update van Microsoft. Om alle opties te laten werken, heeft het systeem een ​​werkende herstelomgeving nodig.

kak-vosstanovit-windows-10Hallo.

Volkswijsheid : er zijn twee soorten mensen - degenen die nog geen back-ups maken, en er zijn er die ze al maken.

Onnodig te zeggen dat een op tijd gemaakte back-up veel zenuwen, tijd en gegevens kan besparen. Over het algemeen is Windows 10 (voor zover ik er kennis mee heb gemaakt) een tamelijk "stabiel" systeem, althans in vergelijking met dezelfde Windows XP, en het is veel moeilijker om het te "doden" met uw onbekwame acties . Maar nog steeds...

In dit artikel wil ik me concentreren op de meest voorkomende vragen over Windows-herstel, controlepunten en andere problemen. Het artikel is nuttig voor zowel degenen die net hebben nagedacht over wat ze moeten doen als Windows morgen 'vliegt', en voor degenen die niet meer werken (er verschijnen fouten en crashes), en voor degenen die Windows niet meer laden en hij wil krijgen de computer weer aan het werk. Dus ik zal alle vragen op volgorde bekijken.

Hoe u het maken van punten voor systeemherstel configureert

ВBelangrijke notitie: Ik weet niet waarom, maar in Windows 10 is standaard de functie voor het automatisch maken van controlepunten (waarnaar Windows kan worden teruggedraaid) gehandicapt ​Daarom denk ik dat het eerste in een artikel van dit soort is om te laten zien hoe deze functie kan worden ingeschakeld. Wat eerder vreemd is, in Windows 7, 8 - deze functie was altijd ingeschakeld!

Acties op volgorde

1) Open eerst Windows configuratiescherm , ga naar de sectie ' Systeem en veiligheid " en open vervolgens het gedeelte ' Systeem "(zie screenshot hieronder).

Systeem en beveiliging / Windows 10

Systeem en beveiliging / Windows 10

2) Open vervolgens de link aan de linkerkant " Systeem beveiliging "(zie screenshot hieronder).

Systeem beveiliging

Systeem beveiliging

3) Daarna moet u het systeemstation selecteren (waarop Windows is geïnstalleerd - het is gemarkeerd met het pictogram sistemnyiy-disk-logo) - meestal dit " lokale schijf C: \ (systeem) " , en druk op de knop " Afstemmen" .

Systeem eigenschappen

Systeem eigenschappen

4) Vervolgens drie stappen in volgorde:

 1. zet de positie van de schuifregelaar op " Systeembescherming inschakelen ' ;
 2. verplaats de schuifregelaar naar rechts - bepaal de plaats dat wordt gegeven voor herstelpunten;
 3. sla de instellingen op (duidelijk weergegeven op de onderstaande foto).
Systeembescherming voor lokale schijf

Systeembescherming voor lokale schijf

Nu systeembeveiliging is ingeschakeld, maakt Windows van tijd tot tijd back-ups. Trouwens, hoe meer ruimte op de harde schijf u hebt toegewezen voor back-ups, hoe meer punten u zult hebben. Zodra de ruimte op is, zal elk nieuw punt het oude overschrijven ...

Maak handmatig een ijkpunt

Trouwens, onmiddellijk nadat ik het automatisch maken van punten heb ingeschakeld, raad ik aan om handmatig een punt te maken (vooral als alles nog steeds naar behoren werkt :)).

Om dit te doen, klikt u op de " Maak een ", het tabblad is nog steeds hetzelfde" Systeem beveiliging "(deze knop is overigens actief geworden (voorheen was het onmogelijk om erop te klikken)

Maak een herstelpunt aan (de aanmaken-knop is nu actief!)

Maak een herstelpunt aan (de aanmaken-knop is nu actief!)

Vervolgens moet u de naam van het punt specificeren en op de " Maak een "(zie screenshot hieronder).

Maak een herstelpunt

Maak een herstelpunt

Daarna zal Windows een minuut of twee "nadenken" en wordt het ijkpunt aangemaakt (overigens zal Windows u hierover in een apart venster informeren). Eigenlijk gaat het hier allemaal om "handmatig" werk ...

Notitie! Maak een herstelpunt in handmatige modus Ik raad altijd aan wanneer u stuurprogramma's gaat wijzigen (bijvoorbeeld) of acties uitvoert met het systeemregister.

Herstel starten vanuit Windows

Hoe het herstelvenster te openen (optie 1)

Open het Windows Configuratiescherm op het volgende adres: Configuratiescherm \ Systeem en beveiliging \ Systeem

Open vervolgens aan de linkerkant de link ' Systeem beveiliging "(zie screenshot hieronder).

Uw Windows 10-systeem beschermen

Uw Windows 10-systeem beschermen

Klik vervolgens in het venster dat wordt geopend op de " Herstellen "(weergegeven in de onderstaande schermafbeelding).

Systeemeigenschappen - Herstellen

Systeemeigenschappen - Herstellen

Daarna zou een venster moeten verschijnen " Systeemherstel Windows zal u waarschuwen dat deze bewerking geen invloed heeft op uw documenten, maar de stuurprogramma's en programma's die zijn geïnstalleerd voordat het herstelpunt werd gemaakt, worden verwijderd. Verder

Herstel van systeembestanden, parameters

Herstel van systeembestanden, parameters

Daarna verschijnt een venster met herstelpunten. Nu moet u het gewenste punt selecteren en op klikken.

Een herstelpunt kiezen

Windows kiest standaard het meest recente (dwz meest recente) punt en vraagt ​​u om akkoord te gaan en op Volgende te klikken. Niet altijd het laatste punt - lost het probleem op. U moet het punt selecteren waarop uw Windows normaal werkte. U kunt navigeren op de aanmaakdatum van het punt en de beschrijving ervan.

Notitie:

 1. sommige punten kunnen als "kritiek" worden aangemerkt. Dit is oké, meestal worden ze gemaakt wanneer het systeem wordt bijgewerkt;
 2. als u een specifiek punt selecteert en op de knop "Zoeken naar betrokken programma's" klikt, kunt u zien welke programma's zullen worden gewijzigd wanneer u het systeem terugdraait. U zult bijvoorbeeld ontdekken welke programma's niet werken na een rollback - d.w.z. ze zullen opnieuw moeten worden geïnstalleerd.
Uw computer herstellen naar een vorige staat

Uw computer herstellen naar een vorige staat

De laatste stap is om akkoord te gaan en te bevestigen om het systeem terug te draaien naar het eerder gemaakte herstelpunt. De computer wordt dan opnieuw opgestart en de wijzigingen worden van kracht.

Systeemherstel

Systeemherstel: Bevestig Rollback

De tweede manier om het herstelvenster te openen

Er is nog een snellere en gemakkelijkere manier om het herstelvenster in Windows 10 te openen. Om dit te doen:

 1. open het zoekvenster (het "vergrootglaspictogram" staat naast de START-knop);
 2. voer het woord in " herstel "(hoogstwaarschijnlijk hoeft u niet het hele woord in te voeren);
 3. onder de gevonden resultaten, open de gewenste (de onderstaande schermafbeelding illustreert elke stap).
Windows 10 - START: hoe het herstelvenster te openen

Windows 10 - START: hoe het herstelvenster te openen

Verder is de herstelprocedure vergelijkbaar: u moet ook het punt selecteren waarnaar het terugdraaien zal worden uitgevoerd, de bewerking bevestigen ...

Windows 10 terugdraaien naar een herstelpunt als uw computer niet opstart

Het is goed als Windows op zijn minst opstart en je normaal gesproken het configuratiescherm en het beveiligingsgedeelte kunt openen en de terugdraaifunctie kunt inschakelen. En wanneer is het niet geladen? In dat geval heeft u een installatie-dvd of een USB-stick nodig. In mijn artikel zal ik me concentreren op de tweede :). Dus de eerste dingen eerst ...

Een opstartbare USB-flashdrive voorbereiden en maken (als deze er niet is)

Over het algemeen adviseer ik meer dan eens, maar het is beter met de USB-stick waarmee je Windows hebt geïnstalleerd - niets doen, het opslaan en in reserve houden. Zo'n flashdrive zal je meer dan eens helpen. Als je Windows niet opstart en je hebt niet zo'n flashdrive, dan moet je de hulp inroepen van een vriend, buurman (als er geen tweede pc / laptop is).

opstartbare USB-drive

Opmerking! Om mezelf niet te herhalen (vooral omdat het onderwerp uitgebreid is), raad ik je aan het volgende artikel op mijn website te lezen: https://ocomp.info/cozdanie-zagruzochnoy-fleshki.html. Het artikel biedt allerlei opties voor het maken van opstartbare flashstations: Windows Xp / 7/8/10, UEFI, multiboot, enz.

BIOS-instellingen. Opstartbare media selecteren (dwz "onze" flashdrive)

Om met Windows op te starten vanaf een installatie-USB-flashstation, moet u het BIOS dienovereenkomstig configureren. Over het algemeen is er niets ingewikkelds bij het instellen van het BIOS (in termen van het wijzigen van de opstartvolgorde) - nee. Het probleem wordt eerder aangetroffen in onjuist geschreven opstartmedia.

Over het algemeen is het naar mijn mening veel handiger om een ​​special te gebruiken opstart menu - Opstart menu (Engelse naam). Het kan worden opgeroepen wanneer de computer / laptop is ingeschakeld. Het komt erop neer dat u in dit menu het apparaat kunt selecteren waarmee u de computer wilt opstarten (zonder helemaal naar het BIOS te gaan!).

Sneltoetsen om het opstartmenu te openen, heeft elke fabrikant zijn eigen, bijvoorbeeld voor Acer-laptops - F12, voor Samsung - Esc. Druk erop onmiddellijk na het inschakelen van de computer / laptop. Daarna verschijnt meestal een speciaal menu waarin we onze koerier moeten selecteren (hieronder een voorbeeld). Een uitgebreide lijst met fabrikanten is ook beschikbaar via de onderstaande link.

Sneltoetsen (knoppen): BIOS-opstartmenu, opstartmenu, opstartagent, BIOS-instellingen. Laptops en computers - https://ocomp.info/goryachie-klavishi-dlya-vh-bios-boot-menu.html

Een voorbeeld van een opstartmenu is een HP laptop (opstartoptiemenu).

Een voorbeeld van een opstartmenu is een HP laptop (opstartoptiemenu).

Rol het systeem terug met behulp van een herstelpunt

Als de USB-stick correct is opgenomen, de BIOS correct is geconfigureerd, zou de Windows-installatie moeten starten. Houd er rekening mee dat op het scherm waarop u wordt gevraagd om het besturingssysteem te installeren, er onder aan het venster een link staat " Systeemherstel ", en je moet erop drukken (zie de onderstaande schermafbeelding, opmerking: groene pijl).

Windows 10 - start de installatie

Windows 10 - start de installatie

Vervolgens zou een scherm met een keuze aan acties moeten openen: u moet de " Diagnostische gegevens (de computer in de oorspronkelijke staat herstellen of extra hulpprogramma's gebruiken)

Actie selectie

Actie selectie

Open vervolgens de link ' Extra opties

Diagnostiek

Diagnostiek

In aanvullende parameters - selecteer het allereerste tabblad ' Systeemherstel (Systeemherstel met behulp van een herstelpunt) "(zie screenshot hieronder).

Systeemherstel / windows-10

Systeemherstel / Windows-10

Dan zou een standaardvenster moeten openen met een voorstel om het systeem terug te draaien naar het punt dat van tevoren is gemaakt.

Herstel start

Herstel start

Het heeft geen zin om alle stappen verder te beschrijven - alles zal hetzelfde zijn alsof we het programma vanuit Windows zouden starten, en dit is al beschreven in het eerste deel van het artikel ...

Herstel opstartrecords

Het is overigens niet altijd nodig om een ​​back-uppunt te zoeken en de computer er weer naartoe te rollen. Wanneer Windows stopt (ineens, zonder reden) om op te starten, is dit meestal te wijten aan beschadigde opstartrecords.

Om ze te herstellen, volstaat het in de sectie " Extra opties "(zie de vorige stap van het artikel) selecteer het tabblad niet" Systeemherstel ", en" Opstartherstel "(zie screenshot hieronder: groene pijl onder nummer 2).

Windows zelf zal automatisch een diagnose stellen en proberen de functionaliteit te herstellen.

Opstartherstel

Opstartherstel

Toevoeging. Zelfs in gevallen waarin het besturingssysteem u informeert dat de poging om de opstartrecords te herstellen is mislukt - probeer de computer opnieuw op te starten, niet één keer in mijn "praktijk" (ondanks deze fout), na een dergelijke procedure werd Windows met succes geladen.

Een compleet systeemimage maken

In Windows 10 is er één niet slechte back-upoptie: een image van het hele systeem op een aparte schijf of dvd-schijven maken (je hebt er meerdere nodig, naar mijn mening is het beter om een ​​externe harde schijf of een tweede schijf te gebruiken) als je er 2+ in het systeem hebt).

Het verschil tussen deze methode en klassieke herstelpunten is dat deze methode een compleet archief creëert met alle programma's, stuurprogramma's, gebruikersbestanden, instellingen, snelkoppelingen, enz. Die zich in het systeem bevinden.

Notitie. Het is logisch om zo'n afbeelding te maken als je alles hebt ingesteld en alles goed werkt. Meestal komt deze tijd 2-3 dagen na het installeren van Windows.

Maak een afbeelding

1) Eerst open je Controlepaneel , dan de sectie ' systeem en veiligheid "vervolgens" Back-up en herstel "(een voorbeeld wordt getoond in de onderstaande schermafbeelding).

Systeem en beveiliging - back-up

Systeem en beveiliging - back-up

2) Vervolgens moet u in het menu aan de linkerkant op de link " Systeembeeldvorming

Systeembeeldvorming

Systeembeeldvorming

3) Nu moet u het medium specificeren waarop de afbeelding zal worden opgeslagen. Meestal kiezen ze voor een externe harde schijf (of bijvoorbeeld een "grote" 64 GB flashdrive, 128 GB).

Waar wordt het archief met het systeem opgeslagen

Waar wordt het archief met het systeem opgeslagen

4) Hier moet u aangeven welke schijven u wilt archiveren. Windows bevat standaard het station waarop het is geïnstalleerd en verschillende systeempartities. Als dit niet genoeg voor u is, kunt u ook andere lokale schijven inschakelen.

Notitie. Let op de locatie die nodig is voor archivering. Windows toont u de vrije ruimte op uw media en de vereiste back-upruimte. Als u nog een paar lokale schijven selecteert, groeit de vereiste back-upruimte evenredig met de geselecteerde schijven.

Schijven selecteren om te archiveren

Schijven selecteren om te archiveren

Met behulp van de afbeelding. Wanneer u "problemen" begint te krijgen met Windows 10, kunt u deze met behulp van deze afbeelding snel en gemakkelijk volledig terugdraaien naar de vorige staat. Er zijn 2 manieren om het herstel van een dergelijke afbeelding te starten:

 1. - gebruik een herstelschijf;
 2. - selecteer in het installatieprogramma van Windows: Diagnostiek / Geavanceerde opties / Herstel van systeemimage.

Toevoeging .Overigens kunt u een harde schijf volledig klonen met behulp van programma's van derden (veel van hen hebben eerlijk gezegd veel meer opties en zijn handiger in gebruik dan standaard Windows-hulpprogramma's). Dergelijke programma's zijn bijvoorbeeld: Acronis True Image, EASEUS Disk Copy, Paragon Drive Backup Personal, enz.

Prestaties herstellen + Windows opschonen van virussen met AVZ

Het is geen geheim dat virussen en adware vaak de oorzaak zijn van Windows-problemen. Dit is vaak de reden waarom veel gebruikers hun Windows-besturingssysteem willen herstellen. Als u reclamebanners op uw bureaublad begint te zien, op sites (waar ze er voorheen niet waren), opent de browser voortdurend tabbladen (die u niet hebt gevraagd om te openen) - hoogstwaarschijnlijk heeft u adware opgepikt (deze 'infectie' is nu erg populair).

Om van al deze "goedheid" af te komen en de prestaties van de computer te herstellen, raad ik aan het hulpprogramma te gebruiken - AVZ .

AVZ

Ontwikkelaarssite: https://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php

avz-logo

Een van de beste antivirusprogramma's, het hoeft niet te worden geïnstalleerd. Werkt met alle populaire versies van Windows: XP, 7, 8, 10. De belangrijkste taken die erin zijn opgelost:

 • - Verwijdering van SpyWare- en AdWare-inserts, modules (relevanter dan ooit - advertenties en andere "goede" verschijnen constant in browsers);
 • - zoeken en elimineren van Dialer (Trojan.Dialer);
 • - neutralisatie van Trojaanse paarden;
 • - het sluiten van gaten (BackDoor);
 • - verwijdering van netwerk- en mailwormen;
 • - neutralisatie: TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper, etc.

Naast het neutraliseren van virussen, kan dit programma systeeminstellingen herstellen, enkele "gaten" dichten door optimale parameters in te stellen. Terzake :).

Ik raad aan om drie dingen te doen in AVZ

1) Controleer op virussen

Dit is het eerste dat u met AVZ begint. Zelfs als u een antivirusprogramma hebt geïnstalleerd, is het nog steeds niet overbodig om de AVZ-computer weg te rijden. Feit is dat dit antivirusprogramma veel "goed" "ziet" en vindt dat gewone antivirusprogramma's missen.

Om uw computer op virussen te scannen, voert u AVZ uit, selecteert u schijven (zorg ervoor dat u het systeemstation selecteert) en klikt u op de START-knop. Gelukkig is het scannen snel genoeg (in vergelijking met soortgelijke programma's van derden).

Viruscontrole in AVZ

Viruscontrole in AVZ

2) Wizard Probleemoplossing

Het tweede dat ik aanbeveel, is om de optimale parameters in te stellen (het is geen geheim dat niet alle standaardinstellingen in Windows het optimale beveiligingsniveau bieden). AVZ vindt dus dergelijke problematische instellingen en nodigt u uit om ze te repareren (het programma repareert ze zelf in automatische modus).

Om een ​​vergelijkbare wizard uit te voeren: ga naar het menu " het dossier "en selecteer" Wizard Probleemoplossing

Wizard Probleemoplossing

Wizard Probleemoplossing

3) Herstel de systeeminstellingen

Heel vaak treden "problemen" met Windows ook op vanwege het feit dat virussen en adware sommige systeembestanden wijzigen, bestanden bewerken en er "kwaadaardige" regels aan toevoegen. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld advertenties in je browser, zelfs op die sites waar ze niet zouden moeten zijn!

U kunt ook veel systeeminstellingen in AVZ herstellen als u naar het adres gaat: " Bestand / systeemherstel ". Het programma biedt een hele lijst met verschillende opties voor herstel (alle opties worden weergegeven in de onderstaande schermafbeelding).

Systeeminstellingen herstellen

Systeeminstellingen herstellen

Notitie.  Als u onbewust alle items aanvinkt en op herstellen klikt, gebeurt er niets crimineels, alleen de systeeminstellingen keren terug naar hun oorspronkelijke vorm, alsof u zojuist Windows had geïnstalleerd.

Op de sim-afronding, een succesvolle en snelle oplossing voor Windows!

doneerdzen-ya

Handige software:

 • video bewerking
 • Video bewerking
 • Geweldige software om te beginnen met het maken van je eigen video's (alle stappen volgen!). Zelfs een beginner zal een video maken!
 • optimalisatie hulpprogramma
 • Computerversneller
 • Een programma voor het opschonen van afval van Windows (versnelt het systeem, verwijdert afval, optimaliseert het register).

Windows 10 herstel

Systeemherstel uitvoeren in Windows 10

Door Windows 10 te herstellen, kunt u het besturingssysteem terugbrengen naar een werkende of originele staat vanaf een automatisch of handmatig gemaakt systeemterugkeerpunt of een volledige systeemkopie die is opgeslagen op de harde schijf.

Ook in de toolbox "tientallen" is er een tool voor het uitvoeren van een OS-reset, die u zal behoeden voor een langdurige herinstallatie van Windows 10, en het creëren van een herstel-flashdrive die nodig is om de werking van het besturingssysteem in kritieke situaties te hervatten ( wanneer Windows 10 niet opstart en geen mogelijkheid biedt om in de herstelomgeving te komen) ...

Het voorgestelde instructieartikel vertelt over alle tools waaruit de systeemherstelomgeving in Windows 10 bestaat, de mechanismen van hun werking, hoe deze of gene functie te gebruiken en de effectiviteit van herstelmethoden in bepaalde situaties.

Voordat u begint met het bestuderen van het materiaal, is het raadzaam de instructies te lezen voor het herstellen van de bootloader van het besturingssysteem, de bestanden op integriteit te controleren en beschadigde registerbestanden te herstellen.

Veilige modus

1. We beginnen vanaf de opstartmedia met de Windows 10-distributie met behulp van het opstartmenu.

2. Specificeer de "Russische" taal, klik op "Volgende".

3. Klik in het volgende venster op de link "Systeemherstel".

4. We voeren het commando "bcdedit / set safeboot minimal" uit voor de volgende start van de computer in de veilige modus.

5. Start opnieuw op door alle vensters te sluiten.

Nadat u de computer heeft opgestart, kunt u beginnen met het oplossen van het probleem dat de normale start / werking van de pc verhindert.

We brengen de computer / laptop terug in de originele staat

De meest opvallende herstelfunctie die bij Windows 10 werd geleverd, is Windows terugzetten naar de oorspronkelijke staat. U kunt het gebruiken via de "Parameters".

1. Roep het menu op met Win → I.

2. Ga naar het gedeelte "Update / beveiliging".

3. Klik op het tabblad "Herstel".

Deze mogelijkheid moet als laatste redmiddel worden gebruikt, wanneer de onderstaande opties het probleem niet hebben opgelost, omdat u uiteindelijk een schoon, alleen geïnstalleerd besturingssysteem krijgt met of zonder persoonlijke gegevens, afhankelijk van de opgegeven parameters.

4. Klik op "Start", waarna een dialoogvenster verschijnt waarin u wordt gevraagd de parameters voor het resetten van het besturingssysteem op te geven.

Er is nog een manier om de reset-dialoog van het besturingssysteem op te roepen, zelfs zonder autorisatie in het systeem. Alles wordt gedaan op het autorisatiescherm. Om toegang te krijgen tot de functie, drukt u op het pictogram "Opnieuw opstarten" terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. Nadat u de computer opnieuw heeft opgestart, klikt u op het pictogram "Diagnostics" en vervolgens op de knop om het systeem terug te brengen naar de oorspronkelijke staat.

De voordelen van deze methode zijn dat er geen installatieschijf / flashdrive nodig is en dat alle acties automatisch worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker.

Er is maar één nadeel: wanneer de gebruiker de systeemkopie of de locatie van dit bestand in de beschadigde sectoren van de harde schijf verwijdert, is het niet mogelijk om een ​​snelle herinstallatie uit te voeren, maar hier in het arsenaal van de "tientallen" daar zijn verschillende aanvullende tools: gebruik de systeemherstelschijf indien beschikbaar (een zeer zeldzame gebeurtenis) en maak een back-up van Windows 10 met OS-tools op een niet-systeemvolume.

Windows 10 herstel-flashdrive

De tool wordt een Windows-herstelschijf genoemd, maar in de top tien moet deze worden hernoemd naar een herstel-flashdrive (we zullen deze term zelf gebruiken).

Als er eerder in het besturingssysteem van Microsoft hulpprogramma's waren voor het automatisch reanimeren van het systeem, die in de meeste gevallen alleen iets probeerden te doen, dan is er in de top tien een optie om een ​​systeemimage te maken voor de daaropvolgende terugkeer van het systeemvolume naar de staat die in deze afbeelding is afgedrukt door het besturingssysteem automatisch opnieuw te installeren, zoals besproken in het bovenstaande gedeelte.

Een gelijkaardige afbeelding wordt op de volgende manier gemaakt:

1. Roep de applet van het Configuratiescherm op met de naam "Herstel".

2. Zoek de link "Een herstelschijf maken" in het verticale menu aan de linkerkant.

3. We markeren de optie om een ​​back-up te maken van systeembestanden op een herstel-flashdrive om een ​​onmiddellijke herinstallatie van de "tientallen" uit te voeren.

4. Na voltooiing van alle schrijfbewerkingen of, indien nodig, opstarten vanaf de aangemaakte schijf met behulp van de opstartmenufunctie.

5. Ga in het actieselectievenster naar het gedeelte "Diagnose".

Terwijl we daarin zijn, zullen we de mogelijkheid openen om de volgende bewerkingen uit te voeren:

 • gebruik een flashstation met een afbeelding om Windows 10 terug te brengen naar de vorige staat;
 • bezoek de UEFI / BIOS-opties;
 • toevlucht nemen tot reanimatie van de "tien" door middel van het terugrolpunt;
 • doorloop de opdrachtregel, bijvoorbeeld om een ​​kopie van de bootloader op het corresponderende volume te maken;
 • herstel Windows 10 vanaf een volledige OS-afbeelding.

De aanwezigheid van een dergelijke flashdrive in het geval van de "tien" is veel nuttiger dan zelfs de installatie, hoewel u met deze laatste enkele herstelbewerkingen van het besturingssysteem op het scherm kunt starten met de knop "Installeren" onmiddellijk daarna het kiezen van de taal.

We creëren een compleet beeld van de reanimatie van het systeem

Het is niet nodig om een ​​momentopname te maken in de eerste uren dat het nieuwe besturingssysteem functioneert, dit kan een paar dagen na het opnieuw installeren worden gedaan, zodat Windows eraan went en naar een normaal functionerende staat wordt gebracht, maar dat niet heeft tijd om afvalbestanden en registersleutels te verkrijgen.

1. Het proces begint met het opschonen van station C: uit het systeemregister en het verwijderen van programma's die niet nodig waren.

2. Bezoek vervolgens het Configuratiescherm.

3. Open de applet "Bestandsgeschiedenis" en klik op "Back-up systeemimage".

4. Klik in het verticale menu op de link "Maak een systeemkopie aan".

5. Bepaal de opslaglocatie voor de momentopname van het besturingssysteem en de partities waarvan een back-up wordt gemaakt (het is het beste om een ​​verwisselbaar station op te geven).

Nadat de systeembestanden zijn gecomprimeerd en overgebracht naar de opgegeven digitale media, kunt u deze gebruiken om Windows 10 snel terug te zetten naar een afbeeldingsstatus. Om het herstel van afbeeldingen te starten, moet u de computer opstarten vanaf de USB-stick waarop het bestand is opgeslagen, of via het Windows 10-installatieprogramma ("Diagnostics" - "Geavanceerde opties" - "OS-afbeeldingherstel").

Windows 10 terugdraaipunten

Er zijn geen innovaties met deze functie, al zijn mogelijkheden werken zoals in eerdere versies van het besturingssysteem. Het biedt een kans om het systeem terug te brengen naar een van de bewaarde toestanden via de herstelomgeving of in een actief besturingssysteem. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functie, moet deze geactiveerd zijn. U kunt de status controleren via de applet van het Configuratiescherm onder de naam "Herstel". Klik in het venster op "Systeemherstel configureren".

Om de parameters te wijzigen, klikt u op "Configureren" en specificeert u de ruimte die is toegewezen voor het opslaan van terugdraaipunten op de systeemschijf.

Wanneer u een gelicentieerde afbeelding gebruikt, is deze functie geactiveerd, maar als u Windows 10 hebt geïnstalleerd dat is gedownload van illegale sites, heeft de auteur van de assembly deze functie mogelijk uitgeschakeld. Hoe schakel ik Systeemherstel in? Selecteer de systeempartitie, klik op "Configureren" en verplaats het selectievakje naar het item "Systeembescherming inschakelen".

Doorgaans worden terugdraaipunten automatisch gegenereerd wanneer de gebruiker of een toepassing wijzigingen aanbrengt in systeembestanden, instellingen, services en registerinstellingen. De optie om handmatig herstelpunten te maken is ook beschikbaar. Klik in het venster "Systeemeigenschappen" op "Maken" en voer de naam van de momentopname in om het gemakkelijker te maken om deze te identificeren.

Om de systeemherstelfunctie uit te voeren via een van de herstelpunten, gaat u naar dezelfde applet en klikt u op "Systeemherstel starten". In het geval dat Windows 10 niet opstart, starten we op vanaf een herstelschijf of installatiedistributiekit en bellen we "Systeemherstel" via "Geavanceerde opties" in het diagnosevenster.

Bestandsgeschiedenis

Nog een innovatie in Windows 10, waarmee u back-upkopieën van de opgegeven bestanden (vaak tekstdocumenten en verschillende projecten) kunt maken en opslaan en indien nodig de gewenste kopie van het bestand uit de back-up kunt extraheren.

Zoals u kunt zien, heeft de "top tien" een uitgebreide reeks effectieve functies om het systeem in elk geval weer in een werkende staat te brengen zonder het besturingssysteem opnieuw te installeren. Naast alle genoemde tools, moet u zeker de functie opnemen om de bootloader te repareren met behulp van Windows 10-tools.

Windows 10 OS-herstel: opnieuw installeren, opstarten, terugdraaien naar het vorige besturingssysteem

Als u geïnteresseerd bent in het herstellen van Windows 10, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

"Ten", zoals elk besturingssysteem van de Windows-familie, is gevoelig voor storingen.

Ze zijn echter zelden fataal en onomkeerbaar, aangezien het systeem krachtige herstelmechanismen bevat.

Laten we eens kijken hoe we Windows 10 weer aan het werk kunnen krijgen zonder programma's van derden te gebruiken.

Systeemherstel

Deze optie helpt bij het oplossen van fouten die zijn opgetreden na het installeren van software, Windows-updates, wijzigingen in het register en dergelijke.

Met de hervattingsfunctie kunt u registerinstellingen en beveiligde systeembestanden terugzetten naar een eerder opgeslagen staat - naar een van de controlepunten die Windows automatisch maakt. Dit heeft geen invloed op de documenten van de gebruiker.

Regeneratiepunten in de "tientallen" worden gemaakt voordat programma's, stuurprogramma's, systeemupdates of slechts elke 7 dagen worden geïnstalleerd. Bovendien kan de gebruiker ze handmatig aanmaken.

Procedure

 • Ga naar het configuratiescherm, open de "Herstel" -applet en selecteer "Start Systeemherstel" in de lijst met opdrachten.
 • Selecteer het controlepunt dat vóór de crash is gemaakt en klik op Voltooien.

 • Tijdens het uitvoeren van de taak wordt de computer opnieuw opgestart. Na 5-7 minuten keert Windows 10 terug naar de staat die aan het probleem voorafging.

Het systeem hervatten is ook beschikbaar als Windows 10 niet opstart. Als het downloaden mislukt, ziet u het volgende in plaats van het welkomstvenster:

Door op de knop "Extra herstelopties" te klikken, krijgt u de keuze uit een actie. Hier moet u op het item "Diagnostics" klikken.

En dan - "Systeemherstel".

Daarna wordt het reeds bekende venster voor u geopend met een voorstel om een ​​controlepunt te selecteren. Volg de instructies en wacht tot de wizard klaar is.

Uw computer in de oorspronkelijke staat herstellen

Deze optie helpt u om met fouten om te gaan die System Resume niet oplost, of waar geschikte controlepunten ontbreken of niet worden gegenereerd.

U kunt Windows 10 in de oorspronkelijke staat herstellen:

 • Met behoud van gebruikersbestanden en een aantal voorgeïnstalleerde programma's. In dit geval worden alle systeeminstellingen, stuurprogramma's en software die door de gebruiker zijn geïnstalleerd, gereset.
 • Zonder persoonlijke gegevens, programma's en instellingen op te slaan. Deze optie zet het systeem terug naar een schone installatiestatus. Er blijft geen gebruikersinformatie in staan.

Belangrijk! Op computers en laptops waarop Windows 10 door de fabrikant is geïnstalleerd, is mogelijk een derde optie beschikbaar: herstellen naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor worden niet alleen gebruikersgegevens en -instellingen verwijderd, maar ook de inhoud van partities die niet tot het systeem behoren.

Terugkeren naar de fabrieksstatus zonder persoonlijke informatie op te slaan, wordt als laatste redmiddel gebruikt - een alternatief voor het opnieuw installeren van het systeem in geval van hardnekkige storingen, evenals voordat de computer wordt verkocht of aan een andere gebruiker wordt overgedragen.

Hoe u Windows 10 in de oorspronkelijke staat kunt herstellen

 • Open het menu Start en klik op de knop "Opties".

 • Selecteer Update en beveiliging in de lijst met opties.

 • Selecteer vervolgens "Herstel".

 • Klik in het gedeelte Deze computer opnieuw instellen op de knop Aan de slag.

 • Selecteer vervolgens de optie die u nodig heeft: "Bewaar mijn bestanden" of "Verwijder alles".

Over ongeveer 40-60 minuten is Windows 10 weer online.

Terugdraaien naar een eerdere versie van het systeem (Windows 7 of 8)

Deze methode is alleen beschikbaar voor degenen die de "tien" hebben geïnstalleerd in de volgorde van het updaten van het vorige besturingssysteem - "zeven" of "acht". En het is pas mogelijk binnen een maand na de update.

Hierdoor worden de bestanden van de gebruiker opgeslagen in persoonlijke mappen, stuurprogramma's, software en instellingen van het vorige systeem en wordt alles wat in Windows 10 stond verwijderd.

Om terug te keren naar het oorspronkelijk geïnstalleerde besturingssysteem, start u de app Instellingen vanuit het menu Start, opent u Update en beveiliging, vervolgens Herstel en selecteert u Terugzetten naar Windows 8.1 (7).

Als dit item niet in de parameterlijst staat, is de functie niet beschikbaar. Het zal ook niet beschikbaar zijn als de gebruiker de map Windows.old van de systeempartitie van de harde schijf heeft verwijderd.

Installeer Windows 10 opnieuw vanaf een herstelschijf

Deze optie is handig voor degenen die eerder een herstelschijf voor Windows 10 hebben gemaakt. Hierop wordt een reservekopie van het systeem met bedienbare parameters opgeslagen.

Om een ​​herstelschijf te maken, doet u het volgende:

 • bereid een lege dvd- of USB-flashdrive voor (de minimale opslagcapaciteit wordt individueel bepaald) en sluit deze aan op een computer;
 • open het gedeelte "Herstel" in het configuratiescherm, selecteer "Een herstelschijf maken" en volg de instructies.

Het voltooide Windows-back-upmedium moet op een veilige plaats worden bewaard en mag nergens anders voor worden gebruikt.

Windows 10 herstellen vanaf een back-up

Als het systeem opstart, open je Instellingen -> Update en beveiliging -> Herstel en reset je je computer. Selecteer na het opnieuw opstarten in de herstelomgeving de sectie "Diagnostics" en "System Image Restore".

Advies! Als het systeem niet opstart, moet u de computer starten vanaf de cd met de distributiekit, maar in plaats van te installeren (Nu installeren) selecteert u "Uw computer herstellen".

Sluit vervolgens de Windows 10-back-upmedia aan en volg de instructies:

 • Selecteer de systeemkopie voor het gewenste nummer.
 • Geef indien nodig aanvullende opties op, zoals het formatteren van de schijf.
 • Bevestig uw toestemming voor het terugdraaien en wacht tot deze is voltooid.

Windows wordt automatisch hersteld terwijl gebruikersbestanden, software en instellingen worden opgeslagen. De systeemstatus is hetzelfde als toen de back-up werd gemaakt.

Windows 10 bootreparatie

Het hervatten van de Windows 10-bootloader wordt ook gedaan door de pc te starten vanaf de installatieschijf van tientallen.

De procedure is als volgt:

 • Verbind de schijf met de Windows 10-distributie met uw computer.
 • Selecteer "Herstel uw computer" in plaats van te installeren.
 • Klik in het venster Actie selecteren op Diagnose.
 • Selecteer vervolgens in de lijst met aanvullende opties "Opstartherstel".

In sommige gevallen levert automatisch opstartherstel geen resultaten op. Dan kan het handmatig overschrijven van de bootloader-bestanden en de opstartpartitie van de harde schijf helpen. Hoe je dat doet:

 • Open een opdrachtprompt in het venster Geavanceerde opties.

 • Volg de instructies bcdboot.exe X: Windows waar X: - de letter van de systeempartitie op de harde schijf.

In de herstelomgeving zijn partitieletters vaak niet dezelfde als die in Windows zijn toegewezen. Om ze te bepalen, kunt u het consoleprogramma gebruiken Diskpart uit de systeemdistributiekit. Typ de opdrachtregel een voor een in:

Diskpart

Lijst schijf

Sel schijf 0 (of 1, 2, 3 - hangt af van waar de bootloader zich bevindt als er meerdere fysieke schijven op de pc zijn)

Detail schijf

In ons voorbeeld is de letter C toegewezen aan de opstartpartitie, wat betekent dat de herstelopdracht als volgt is geschreven: bcdboot.exe Van: Windows .

Om een ​​opstartfout op harde schijven met MBR-markup op te lossen, moet u nog 2 opdrachten in de console uitvoeren: bootrec / fixmbr и bootrec / fixboot. De opstartpartitiecode wordt overschreven.

Hoe Windows 10-systeembestanden te herstellen

Gebruik de applicatie om beveiligde systeembestanden in Windows 10 te herstellen SFC.exe gestart op de opdrachtregel met de parameter / scannow ​Het scannen en repareren duurt ongeveer 20-40 minuten.

Wanneer de SFC klaar is met werken, wordt een rapport (CBS.log) gegenereerd en opgeslagen in de map C: WindowsLogs. Hieruit kunt u zien welke bestanden zijn beschadigd en hersteld.

Windows 10 herstel

Hoewel Windows 10 zeer functioneel en stabiel is, moet het mogelijk worden hersteld

Windows 10 Systeemherstel

Windows 10 herstel

Windows 10 ziet geen USB-stick

De camera werkt niet op een laptop met Windows 10

De taal op het toetsenbord verandert niet in Windows 10

Audio-uitvoerapparaat niet geïnstalleerd op Windows 10

Games starten niet op Windows 10

Windows 10, waarvan het herstel de computer in de oorspronkelijke staat kan terugbrengen, heeft verschillende opties voor deze actie, laten we eens kijken hoe we het Windows 10-systeem kunnen herstellen!

Omdat het besturingssysteem zelf een nogal complex georganiseerde structuur is, is het veelvuldig voorkomen van problemen en fouten begrijpelijk. Aan de andere kant heeft Windows, zoals bij elk complex systeem, ook tools voor het herstel, waarvan kennis u kan helpen om uw computer relatief gemakkelijk en zonder noemenswaardige verliezen te "nieuw leven inblazen" en belangrijke gegevens op te slaan.

Hoe Windows 10 te herstellen

Het behoeft geen betoog dat de beruchte Windows 10-hulpprogramma's voor systeemherstel verschillen in de specifieke kenmerken van hun werk en in termen van het eindresultaat. Ze zullen hieronder worden besproken. Om te beginnen is het nodig om de situaties te concretiseren waarin het zinvol is om het besturingssysteem terug te brengen naar een vorige staat.

Windows 10 werkt niet correct en er is onlangs ook een update (standaard voor het besturingssysteem of stuurprogramma) of een applicatie geïnstalleerd. Hoogstwaarschijnlijk is de reden precies wat er onlangs is vastgesteld. In deze situatie kunt u een fallback naar een herstelpunt gebruiken. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan: Voer in de opdrachtregel de opdracht uit als beheerder, typ rstrui - de interface voor terugkeer naar punt wordt geopend.

Dit venster is ook toegankelijk via het configuratiescherm - Herstel.

Als u op "Systeemherstel starten" klikt, wordt de interface geopend die we al kennen.

Nadat we op "Volgende" hebben geklikt, krijgen we een lijst met herstelpunten te zien.

Nadat u een punt hebt geselecteerd en op de knop "Volgende" hebt geklikt, begint het retourproces, dat enkele minuten duurt (van 10-15 en meer). Dit proces is van invloed op geïnstalleerde applicaties en aangepaste bestanden die zijn gewijzigd sinds het punt is gemaakt. Om Windows 10-herstel met herstelpunten uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat ze automatisch worden gemaakt. Om dit te doen, selecteert u in het Configuratiescherm - Herstelvenster "Systeemherstel configureren".

In de tabel met beschikbare schijven moet u controleren of OS-beveiliging is ingeschakeld. Indien ingeschakeld, worden automatisch herstelpunten gemaakt. Als dit niet het geval is, wordt het punt alleen handmatig gemaakt. Om een ​​punt te creëren, klikt u op "Aanmaken" en specificeert u de naam van het gecreëerde punt.

Om automatisch punten aan te maken (Windows OS-bescherming), klikt u op "Configureren ..." en selecteert u "Systeembescherming inschakelen".

Als u niet kunt inloggen, kunt u deze functie gebruiken via de herstelomgeving (WinRE). Er zijn verschillende manieren om er te komen:

 • Op het vergrendelingsscherm (wachtwoordinvoer) moet u op "Afsluiten" klikken, de Shift-toets ingedrukt houden en op "Opnieuw opstarten" klikken. Selecteer na het opnieuw opstarten "Diagnostics" - "Aanvullende parameters" - "Commandoregel" - voer het rstrui-commando uit.
 • Schakel de computer meerdere keren uit en weer in met de aan / uit-knop (niet de veiligste manier). Door deze manipulaties kunt u ook de herstelomgeving betreden en verdere acties ondernemen.

Windows 10 werkt niet correct, maar er is niet recentelijk updates of applicaties geïnstalleerd.

Deze optie is controversiëler. De reden voor de storing van het systeem is misschien niet zo duidelijk. In dit geval kan het helpen om Windows 10 terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Om dit te doen, moet u Opties openen en vervolgens "Update en beveiliging".

Selecteer vervolgens "Herstel".

Om het proces te starten, moet u op "Start" klikken.

Als het systeem niet opstart, kunt u de herstelomgeving openen (de methoden zijn beschreven in de vorige paragraaf) en "Diagnostics" - "De computer terugbrengen naar de oorspronkelijke staat" selecteren. Tegelijkertijd kunnen we opties worden aangeboden om het Windows 10-systeem te herstellen:

 • Bestanden opslaan - als resultaat wordt het besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd met behoud van alle persoonlijke bestanden, maar worden de geïnstalleerde stuurprogramma's en applicaties verwijderd, alle wijzigingen in de instellingen en alle applicaties die vooraf zijn geïnstalleerd door de fabrikant worden verwijderd (als u een computer hebt gekocht). met Windows 10 geïnstalleerd, worden applicaties van de computerfabrikant opnieuw geïnstalleerd).
 • Alles verwijderen - als gevolg hiervan wordt Windows 10 opnieuw geïnstalleerd met verwijdering van persoonlijke bestanden, worden geïnstalleerde applicaties en stuurprogramma's verwijderd, worden alle wijzigingen in instellingen en alle applicaties die vooraf zijn geïnstalleerd door de fabrikant verwijderd (als u een apparaat hebt gekocht met Windows 10 al geïnstalleerd, dan worden de applicaties van de computerfabrikant automatisch opnieuw geïnstalleerd). Deze optie wordt ook het beste gebruikt als u uw computer gaat recyclen of verkopen, het kan enkele uren duren om de schijf op te schonen, maar daarna wordt het erg moeilijk om de gegevens terug te krijgen.
 • Resetten naar fabrieksinstellingen (indien beschikbaar) - als gevolg hiervan wordt Windows 7/8 / 8.1 / 10 opnieuw geïnstalleerd met verwijdering van persoonlijke bestanden, worden geïnstalleerde stuurprogramma's en applicaties verwijderd, worden alle wijzigingen in de instellingen ook verwijderd en alle vooraf geïnstalleerde applicaties worden door de fabrikant opnieuw geïnstalleerd. Belangrijk! Na het voltooien van deze procedure is de optie om terug te keren naar een vorige build niet langer beschikbaar.

Het systeem start niet op en u hebt eerder een herstelschijf gemaakt. Om deze optie te gebruiken, moet u de drive op uw computer aansluiten. Nadat u de herstelomgeving (WinRE) hebt geladen, moet u "Troubleshoot" - "Advanced options" - "System Restore" selecteren. Hiermee worden recent geïnstalleerde programma's, systeem- of Office-updates of stuurprogramma's verwijderd die problemen op uw computer kunnen veroorzaken, maar uw persoonlijke bestanden blijven intact. Als u een schijf heeft, is het ook mogelijk om terug te keren naar de oorspronkelijke staat (zie de vorige paragraaf). Hoe u een herstelschijf maakt.

Het systeem start niet op en er is nog geen herstelschijf gemaakt. In deze situatie kunnen installatiemedia helpen: een schijf waarop u een schone installatie van het systeem kunt uitvoeren. Als een dergelijk medium niet voorhanden is, moet het worden gemaakt. U kunt het op deze manier doen:

 • Open de Microsoft-softwarewebsite op uw werkcomputer.
 • Klik op Hulpprogramma nu downloaden, wacht tot het hulpprogramma is gedownload en voer het uit.
 • Selecteer "Installatiemedia maken voor een andere computer."
 • Configureer de vereiste instellingen - taal, editie en architectuur (64-bits of 32-bits).
 • Volg de instructies voor het maken van installatiemedia totdat het proces is voltooid.
 • Sluit de nieuw gemaakte installatiemedia aan op de niet-werkende computer en schakel deze in.

Daarna moet je opstarten vanaf de installatiemedia en de optie "Systeemherstel" selecteren. Verder is de reeks mogelijke acties vergelijkbaar met de vorige paragraaf van dit artikel.

De computer start niet op, er is geen herstelschijf gemaakt en een reset is mislukt. In deze situatie zijn er geen andere opties dan een schone installatie uitvoeren. Om dit te doen, moet u een installatiemedium maken (hoe u dit kunt doen, wordt beschreven in de vorige paragraaf van het artikel). Over het algemeen is het installatieproces van het systeem, hoewel het globaal is voor de computer, nog steeds niet ingewikkeld. Het belangrijkste is om de opstart correct te configureren vanaf de installatiemedia. Na het downloaden ervan, moet u het item "Nu installeren" selecteren. In de volgende fase wordt u gevraagd een sleutel in te voeren om het systeem te activeren - u kunt deze hier invoeren of op de knop "Ik heb geen productsleutel" klikken om door te gaan met de installatie van het systeem. In dit geval moet activering worden uitgevoerd onmiddellijk nadat het bureaublad verschijnt. Vervolgens wordt u gevraagd de licentieovereenkomst te lezen en deze te accepteren om door te gaan. De volgende stap is om op "Aangepaste installatie" te klikken. Daarna verschijnt een venster met de partities waarin de harde schijf is verdeeld. U moet de juiste sectie selecteren en op "Volgende" klikken. Tijdens het installatieproces wordt de computer meerdere keren opnieuw opgestart. Hiermee wordt een schoon systeem geïnstalleerd en worden alle toepassingen en stuurprogramma's verwijderd. De bestanden worden opgeslagen in de map Windows.Old op de C-schijf, indien gewenst kunt u ze van daaruit overbrengen.

Binnen een maand na het updaten naar Windows 10 (en binnen 10 dagen na het updaten van de assembly) is het mogelijk om terug te keren naar de vorige assembly - hierdoor worden de computer, programma's en bestanden teruggezet naar de staat waarin het apparaat zich bevond vlak voor de update . U kunt dit proces starten via de "Opties" (sectie "Update en beveiliging" - "Herstel") of via de herstelomgeving (WinRE, inlogmethoden worden hierboven beschreven).

Over het algemeen maken de hierboven beschreven opties het mogelijk om de computer, zo niet volledig, terug te brengen naar de normale staat, maar deze in ieder geval terug te brengen naar de werkcapaciteit. Al deze opties variëren in uitvoeringstijd en het gebruik van elk hangt af van het oorspronkelijke probleem.

Windows 10 herstellen vanaf een systeemback-up

Het herstellen van Windows 10 vanaf een back-up helpt uw ​​computer weer aan het werk te krijgen in geval van ernstige problemen die zijn ontstaan ​​door software- of hardwarestoringen. Met deze methode wordt het systeem volledig hersteld in de staat die het had op het moment van de Windows-back-up.

Geen enkele computer is verzekerd tegen storingen, dus het loont de moeite om u vooraf te beschermen tegen vervelende situaties. Mee eens dat u door een ernstige systeemstoring of een defecte harde schijf belangrijke informatie kunt verliezen en heel wat tijd kunt verliezen die wordt besteed aan het installeren en configureren van Windows en het installeren van de benodigde programma's.

Om een ​​dergelijke situatie te voorkomen, moet u van tevoren een systeemback-up maken om vervolgens, indien nodig, de Windows-systeemkopie uit de back-up te herstellen. Een Windows 10-back-upkopie bevat de inhoud van de systeempartitie van de harde schijf, de inhoud van de systeemservicepartities, programma's, gebruikersgegevens, enz.

In plaats van een niet-werkend of defect besturingssysteem ontvangt de gebruiker een volledig functionele Windows 10, aangezien de back-up is uitgevoerd gedurende een periode dat er geen problemen waren op de computer. Alle Windows-gegevens die op de computer zijn geïnstalleerd, worden overschreven met gegevens uit de back-upsysteemimage.

Windows 10 ingebouwde herstelmodus

Het besturingssysteem heeft een ingebouwde Windows-herstelmodus, waarmee u het systeem kunt herstellen vanaf een eerder gemaakte back-up van Windows 10. Met de tool Bestandsgeschiedenis kunt u een Windows 10-back-up maken door het systeemarchief op een externe harde schijf te plaatsen , netwerkmap of een andere provider.

Nadat zich een abnormale situatie op de pc voordoet, kan de gebruiker Windows-herstel uitvoeren met behulp van het systeemimagebestand. Het herstelproces kost minder tijd dan het installeren of opnieuw installeren van Windows, vergeet niet dat de gebruiker na het installeren van het systeem wacht op de installatie van de benodigde programma's op de computer.

Om een ​​reservekopie van het systeem te maken en het vervolgens te herstellen vanaf de reservekopie, is het niet nodig om Windows-hersteltools te gebruiken, de gebruiker kan producten van externe fabrikanten gebruiken. Er zijn artikelen over een aantal van deze programma's op mijn site.

In dit artikel zullen we kijken naar het herstellen van een Windows 10-systeem vanaf een eerder gemaakte systeemback-upkopie van het systeem. U kunt uw systeemback-up het beste op verwisselbare media opslaan. Beste optie: een externe harde schijf die speciaal is ontworpen voor het opslaan van systeemback-ups.

In het geval van kleine problemen op de computer, kunt u de Windows-herstelfunctie gebruiken met eerder gemaakte systeemherstelpunten, maar in geval van ernstige storingen op de computer, zal deze optie niet helpen.

Voordat u de procedure voor het herstellen van het systeem vanaf de back-up start, sluit u de externe harde schijf met de Windows-back-up aan op de computer. Op de schijf met de systeemback-up bevindt zich in de map "WindowsImageBackup" een herstelimage van Windows 10.

Start Windows 10-herstel

De gebruiker kan het herstel vanaf een gearchiveerd systeemimage op twee manieren starten:

 • start het herstelproces vanaf een draaiend Windows-besturingssysteem;
 • start de computer op met de herstelschijf terwijl het besturingssysteem niet werkt.

In beide gevallen is het herstelproces hetzelfde. Het enige verschil is hoe u Systeemherstel uitvoert.

Als Windows niet werkt, hebt u een Windows 10-herstelschijf nodig, die van tevoren moet worden gemaakt tijdens het maken van een systeemback-up. U kunt de installatie-dvd van Windows 10 of de opstartbare USB-flashdrive gebruiken als herstelschijf.

Als de computer vervolgens opstart, moet u het BIOS (UEFI) openen om de opstartschijf als opstartapparaat te selecteren. Het openen van het opstartmenu of de BIOS-instellingen wordt uitgevoerd met de klaviertoetsen. Notebook- en desktopcomputers gebruiken verschillende toetsen, afhankelijk van de fabrikant van de computer. Ontdek van tevoren op internet welke toetsen worden gebruikt, met de nadruk op het model van uw apparaat.

Wanneer het Windows 10-besturingssysteem actief is, wordt het herstel van het back-upbestand van het systeemimage gestart in de volgende volgorde:

 1. Open het menu Start, klik op Instellingen.
 2. Selecteer Update en beveiliging in het venster Windows-instellingen.
 3. Klik in het gedeelte "Update en beveiliging" op "Herstel".
 4. Klik in de instelling Aangepaste opstartopties op de knop Nu opnieuw opstarten.

Windows 10 herstellen vanaf een systeemback-up

Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het venster Actie selecteren geopend. Klik op de knop "Problemen oplossen".

Klik in het venster "Diagnose" op de knop "Geavanceerde opties".

Klik in het venster "Geavanceerde opties" op de knop "Systeemimage herstellen".

In het venster "Systeemimage herstellen" moet u een account selecteren om verder te werken.

In het volgende venster moet u het wachtwoord voor uw account invoeren. Om een ​​wachtwoord in te voeren, wijzigt u indien nodig de toetsenbordindeling, bijvoorbeeld van Russisch in Engels.

Als u geen wachtwoord gebruikt om in te loggen, laat dit veld dan leeg.

Klik op de knop "Doorgaan".

Vervolgens zal het systeem opnieuw worden opgestart.

In het venster "Een gearchiveerd systeemimage selecteren" moet u de systeemimage selecteren die u wilt herstellen. Na het uitvoeren van een Windows-herstel, worden de gegevens op de computer overschreven met de gegevens van de systeemimage.

Het wordt aanbevolen dat u de nieuwste beschikbare systeemkopie selecteert. Selecteer het systeemimagebestand en klik vervolgens op de knop "Volgende".

In het volgende venster "Extra herstelopties selecteren" klikt u op de knop "Volgende".

Bekijk de geselecteerde herstelopties en klik vervolgens op de knop "Voltooien".

Klik in het waarschuwingsvenster op de knop "Ja".

Vervolgens begint het proces van het herstellen van het systeem vanaf een back-up, wat enkele minuten tot enkele uren kan duren. De hoeveelheid tijd die nodig is om te herstellen, is afhankelijk van de grootte van de back-up.

Nadat het herstel van de Windows-back-upimage is voltooid, wordt de computer opnieuw opgestart.

Na het opnieuw opstarten wordt het herstelde besturingssysteem op de computer geopend. Windows 10 Backup is voltooid. De gegevens op de herstelde schijven zijn vervangen door gegevens uit de systeemback-up.

Conclusies van het artikel

Als de computer crasht als gevolg van een probleem met het besturingssysteem of als gevolg van een defecte harde schijf, kan de gebruiker Windows 10 herstellen, op voorwaarde dat hij eerder een systeemback-up heeft gemaakt voor herstel. Het artikel beschrijft een methode om een ​​systeem te herstellen vanaf een back-up die is gemaakt met een systeemtool die is ingebouwd in het Windows 10-besturingssysteem.

Herstel Windows 10 vanaf systeemback-up (video)

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Alle computerbezitters ondervinden regelmatig problemen met Windows na het installeren van de verkeerde stuurprogramma's of het aanbrengen van wijzigingen in het besturingssysteem. U kunt dit probleem oplossen door systeemherstelpunten te maken.

Met een Windows 10-herstelpunt kunt u uw computer terugbrengen naar de laatste stabiele toestand van uw computer. Wanneer u een herstelpunt maakt, bewaart Windows 10 een back-up van uw systeembestanden. Dus in plaats van Windows volledig opnieuw te installeren nadat u een verkeerd stuurprogramma hebt geïnstalleerd of een virus hebt opgelopen, kunt u het systeem gewoon terugdraaien.

Herstelpunten worden gemaakt voordat Windows-updates worden geïnstalleerd, en ook automatisch met de frequentie die u opgeeft. Hoe meer vrije ruimte op de harde schijf u reserveert voor herstelpunten, hoe meer hersteldata u moet kiezen.

Met het systeem kunt u handmatig herstelpunten voor Windows 10 maken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voordat u programma's installeert die het systeem op de een of andere manier kunnen verstoren. Mocht er iets misgaan, dan kan de eigenaar van de computer het systeem altijd terugdraaien naar de datum waarop alles naar behoren werkte.

Houd er rekening mee dat herstelpunten alleen back-ups bevatten van Windows 10-systeembestanden die van invloed zijn op het laden van het besturingssysteem. Persoonlijke mappen en bestanden worden niet in back-ups opgenomen. Als u ook een back-up van uw persoonlijke bestanden wilt maken, moet u een volledige systeemkopie maken.

Herstelinstellingen voor Windows 10

Om de huidige herstelinstellingen op uw computer te bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het menu "Start" en gaat u naar "Configuratiescherm".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Ga naar het gedeelte "Systeem en beveiliging".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Ga naar het gedeelte "Systeem".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Klik in de linkerkolom op "Systeembescherming".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Het venster dat wordt geopend, bevat de beveiligingsinstellingen voor uw schijven. Uitgeschakeld betekent dat er geen herstelpunten worden gemaakt voor deze schijf, maar ingeschakeld wanneer herstelpunten worden gemaakt.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

In mijn geval worden herstelpunten alleen gemaakt voor de C-schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Om de instellingen van de beschermingsparameters te wijzigen, selecteert u de schijf waarin u geïnteresseerd bent en klikt u op de knop "Configureren".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Bovenaan het venster kunt u het maken van Windows 10-herstelpunten in- of uitschakelen en onderaan aangeven hoeveel schijfruimte u bereid bent te reserveren voor het opslaan van deze back-ups. Hoe groter u opgeeft, hoe meer herstelpunten er worden opgeslagen. Naarmate dit volume vult, worden oude herstelpunten gewist om plaats te maken voor nieuwe. Gewoonlijk is het voldoende om 2-3 systeemherstelpunten op te slaan.

Om een ​​harde schijfruimte vrij te maken, kunt u op de knop Verwijderen klikken om alle opgeslagen herstelpunten te verwijderen.

Een Windows 10-herstelpunt handmatig maken

Om een ​​Windows 10-herstelpunt op het tabblad "Systeembeveiliging" te maken, klikt u op de knop Maken.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Er verschijnt een venster waarin u op de een of andere manier het herstelpunt moet bellen, bijvoorbeeld in mijn geval, noemde ik het "Restoringpunt voordat u een onbegrijpelijke driver installeert." Tegelijkertijd worden de datum en tijd van het maken van een punt automatisch toegevoegd. Klik daarna op de knop "Maak".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Het proces van het maken van een herstelpunt begint. Meestal duurt het minder dan een minuut. Na het voltooien van het venster "Recovery Point Succesvol" verschijnt (zie de bovenstaande afbeelding). Nu kunt u die onbegrijpelijke bestuurder installeren, waardoor ik werkte en in geval van problemen, rol het systeem terug met het herstelpunt.

Pas de automatische creatie van herstelpunten aan

Zoals al hierboven is geschreven, creëert Windows 10 automatisch herstelpunten voordat u updates instelt, en maakt het ook mogelijk om het handmatig te doen. Maar voor het veiligheidsnet is het logisch om de automatische creatie van puntenherstel te configureren tot de tijd die u hebt opgegeven, bijvoorbeeld elke dag.

Klik met de rechtermuisknop op het menu Start en ga naar het bedieningspaneel.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Selecteer in het "Configuratiescherm" in de rechterbovenhoek "Weergave" - ​​"Minor Pictogrammen" en klik op het gedeelte "Administratie".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Open de jobplanner.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Als alternatief, klikt u op de dubbelklik van de BOVELPLIERBIBLIEREN - "Microsoft" - "Windows" - "System Restore".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

In de systeemhersteltak is de SR-regel al gemaakt om Windows 10 herstelpunten te maken. We kunnen alleen het interval specificeren waarmee deze regel zal werken. Klik twee keer op SR-regel.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Ga in het venster dat opent naar het tabblad Triggers en klik op "Maken".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

In het volgende venster kunt u de periode instellen wanneer Windows 10-herstel wordt aangemaakt. U kunt een dagelijkse creatie opgeven, wekelijks, maandelijks, wanneer u een computer start of wanneer deze wordt uitgeschakeld en ga zo maar door.

U moet een periode van het maken van punten op het gereserveerde gebied op de harde schijf kiezen voor het opslaan van back-ups, omdat bij het invullen van dit volume de nieuwste herstelpunten de oudste wast.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Nadat u een periode van het maken van herstelpunten hebt geselecteerd, klikt u op OK.

Rolback van Windows 10 naar het herstelpunt

Nu, toen we hebben geleerd om herstelpunten handmatig en automatisch te maken, vertel je hoe je het systeem na een fout kunt herstellen.

U kunt het systeem terugbrugsen met behulp van herstelpunten op verschillende manieren - met behulp van de Windows 10-interface, met behulp van de opdrachtregel, evenals met de diagnostische gereedschappen.

Systeemrollback via Windows-interface

De eenvoudigste manier is wanneer u Windows 10 kunt uitvoeren. In dit geval doen we alles als aan het begin van het artikel. Klik met de rechtermuisknop op het menu Start en ga naar het bedieningspaneel. Ga vervolgens naar het gedeelte Systeem en Beveiliging - "Systeem" - "Systeembeveiliging". Klik in het venster Systeembescherming op de knop Terugzetten.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

De wizard System File Restore wordt geopend. Klik volgende".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Plaats in het volgende venster een selectievakje op de show "Toon andere herstelpunten". Deze lijst geeft alle mogelijke herstelpunten weer. De linkerkolom toont de data van het maken van herstelpunten. In de middelste kolom wordt de beschrijving beschreven, zodat we het punt kunnen identificeren.

Zoals je in de onderstaande schermafbeelding kunt zien, wordt een herstelpunt genaamd "een herstelpunt voor het installeren van een onbegrijpelijk stuurprogramma" dat ik in het tweede hoofdstuk van dit artikel heb gemaakt, vermeld als het laatste dat is gemaakt.

Ten slotte geeft de rechterkolom het type herstelpunt aan (handmatig, systeem of installatie), dat wil zeggen onder welke omstandigheden de back-up is gemaakt.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

U kunt ook op het herstelpunt klikken en op "Zoeken naar betrokken programma's" klikken. Het venster dat wordt geopend, toont een lijst met programma's die worden beïnvloed door een rollback naar dit herstelpunt.

Als u een herstelpunt heeft geselecteerd waarnaar we het systeem willen terugdraaien, klikt u op "Volgende".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

In het laatste venster moeten we het geselecteerde herstelpunt bevestigen. Nadat u op de knop "Voltooien" hebt geklikt, start het systeem het herstelproces.

Rol het systeem terug met behulp van diagnosetools

Als Windows 10 niet start en de desktop niet laadt, kan het systeem worden teruggedraaid met behulp van een speciale Windows 10-systeemherstelomgeving. Wanneer u de computer opstart, in plaats van het bureaublad, ziet u een waarschuwing dat het Windows-systeem niet correct is opgestart. Klik op "Meer herstelopties".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Selecteer vervolgens "Diagnostics".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Klik in het venster "Geavanceerde opties" op "Systeemherstel".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

U wordt naar het reeds bekende venster geleid voor het selecteren van herstelpunten waar u de laatste stabiele toestand van het systeem moet selecteren en op OK moet klikken.

Rol het systeem terug met behulp van de opdrachtregel

Als het Windows 10-bureaublad niet wordt geladen, kunt u Windows 10 terugdraaien naar het laatste herstelpunt met behulp van de opdrachtregel.

Om dit te doen, drukt u tijdens de computer op F8 totdat een lijst met opstartopties voor de computer verschijnt. Selecteer "Veilige modus met opdrachtprompt".

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Schrijf in de opdrachtregel die wordt geopend rstrui.exe en druk vervolgens op Enter.

Windows 10-herstelpunt en terugdraaien van het systeem

Als resultaat van deze opdracht start u de standaard wizard voor systeemherstel naar het herstelpunt in de grafische interface.

Maak een Windows 10-herstelpuntvideo

En tot slot raad ik je aan een paar video's te bekijken over het maken van een herstelpunt en het terugdraaien van Windows 10 naar de nieuwste stabiele versie.

Windows 10 is, net als eerdere versies van dit besturingssysteem, niet volledig immuun voor crashes, computervirussen, hardwarefouten en andere problemen. Daarom kunt u, als u problemen ondervindt bij het werken of laden van het besturingssysteem, de ingebouwde hulpprogramma's gebruiken om het besturingssysteem weer gezond te maken.

Er zijn verschillende manieren om Windows 10 te herstellen.

Als de computer opstart:

 1. Met behulp van een herstelpunt.
 2. Fabrieksinstellingen.
 3. Bestandsgeschiedenis.

Als de computer niet opstart:

 1. Met behulp van een herstelschijf.
 2. Met behulp van de installatieschijf.

Laten we deze herstelopties nu in meer detail bekijken.

Methode 1 - Een systeemherstelpunt gebruiken

Windows slaat periodiek informatie op over programma's, systeeminstellingen, stuurprogramma's, register en stuurprogramma's op systeemherstelpunten. Dit gebeurt vóór belangrijke wijzigingen aan het besturingssysteem, zoals het installeren van programma's, stuurprogramma's of het bijwerken van het systeem. U kunt ook handmatig een herstelpunt maken. In deze handleiding leest u hoe u dit doet.

Het is vermeldenswaard dat na het herstel uw gegevens intact blijven en dat de stuurprogramma's, programma's en updates die zijn geïnstalleerd nadat het herstelpunt is gemaakt, worden verwijderd.

1. Start het venster met systeemeigenschappen (sneltoets Windows + Pauze ) en open het item ' Systeem beveiliging

Systeem beveiliging

2. Druk op de knop " Herstellen "En dan" Volgende ". Selecteer in de lijst met beschikbare herstelpunten het gewenste item en klik nogmaals op "Volgende".

Systeemherstelpunten

3. Controleer de geselecteerde parameters nogmaals, druk op de " Gedaan "En dan" Ja "in het waarschuwingsvenster. Het herstelproces begint en de computer start opnieuw op.

Methode 2 - Fabrieksinstellingen

In Windows 10 is het mogelijk om de systeeminstellingen terug te zetten naar hun oorspronkelijke staat. In dit geval kunt u een volledige reset uitvoeren of gebruikersbestanden opslaan. Het voordeel van deze methode is dat als u het systeem opnieuw wilt installeren, u Windows niet helemaal opnieuw hoeft te installeren, u hoeft alleen een reset uit te voeren.

Om deze functie te gebruiken, moet je naar de volgende sectie gaan: " Computerinstellingen -> Update en beveiliging -> Herstel -> Computer opnieuw instellen "En klik op de" Start "knop.

Fabrieksinstellingen

We hebben het proces van het resetten naar de fabrieksinstellingen in meer detail onderzocht in dit artikel: https://compconfig.ru/winset/sbros-windows-10.html

Methode 3 - Bestandsgeschiedenis

Deze methode is niet direct gerelateerd aan systeemherstel, maar kan in combinatie met andere methoden ook nuttig zijn.

Met Bestandsgeschiedenis kunt u automatische en handmatige back-ups maken van uw bestanden. U hoeft deze functie alleen maar te activeren en aan te geven welke mappen u wilt opslaan. Het systeem maakt automatisch back-ups van uw documenten met een frequentie die u kunt aanpassen. Indien nodig kunt u eenvoudig bestanden herstellen van de versie die u nodig heeft.

Bestandsgeschiedenis in Windows 10

In dit artikel leest u hoe u deze tool inschakelt, configureert en gebruikt: https://compconfig.ru/winset/istoriya-faylov-windows-10.html

Methode 4 - Met behulp van een herstelschijf

Als Windows 10 niet opstart, kunt u proberen uw systeem te reanimeren met een herstelschijf, waarmee u toegang krijgt tot extra opstartopties.

Volg deze instructies als u nog geen herstelschijf heeft:

Een Windows 10-herstelschijf maken

Ga na het opstarten vanaf de USB-herstelschijf naar de " Diagnostiek -> Geavanceerde opties

Extra opties

Hier kunt u verschillende opties gebruiken om uw computer te reanimeren:

 1. Herstel Windows met een herstelpunt. We hebben deze optie hierboven al overwogen. De betekenis is hetzelfde, alleen de lancering gebeurt op een andere manier.
 2. Herstel van systeemimage. Deze methode is bekend sinds Windows 7. Als u eerder een systeemkopie in Windows hebt gemaakt, kunt u deze eenvoudig herstellen met een herstelschijf. Hoe u een systeemkopie in Windows 10 maakt, kunt u hier lezen: https://compconfig.ru/winset/kak-sozdat-obraz-windows-10.html
 3. Met de volgende stap kunt u proberen opstartfouten automatisch op te lossen.
 4. Voor meer gevorderde gebruikers is het mogelijk om de opdrachtregel uit te voeren voor systeemherstel of andere doeleinden.
 5. Nou, de laatste optie is om Windows terug te zetten naar de vorige build.

Er moet ook worden opgemerkt dat als u de systeembestanden naar de schijf hebt geschreven bij het maken van de systeemherstelschijf, u de mogelijkheid krijgt om Windows opnieuw te installeren vanaf deze schijf. Maar als u een computer hebt gekocht waarop Windows 8 (8.1) vooraf is geïnstalleerd met een verborgen herstelpartitie, wordt de versie van het systeem die oorspronkelijk bij de computer was geleverd, hersteld.

Methode 5 - Met behulp van de installatieschijf

Als Windows niet opstart en u geen herstelschijf heeft, kunt u de installatieschijf gebruiken om uw computer te reanimeren.

De installatieschijf kan op USB of dvd worden gebrand met het hulpprogramma voor het maken van media, dat u hier kunt downloaden.

Na het opstarten vanaf de installatiemedia, ziet u een venster waarin u de taalopties moet selecteren en op de knop "Volgende" moet klikken.

Windows installeren

In het volgende venster moet u op de link " Systeemherstel »In de linker benedenhoek.

Systeemherstel

Ga dan naar de sectie " Probleemoplossen " ​Hier ziet u 2 opties voor herstel:

 1. Zet de computer terug in de oorspronkelijke staat. De fabrieksinstellingen worden hersteld met of zonder gebruikersbestanden op te slaan. We hebben deze tool hierboven al overwogen (methode 2).
 2. Extra opties. Net als op de systeemherstelschijf, wordt er een lijst met hulpprogramma's geopend waarmee u de Windows-prestaties kunt herstellen met behulp van herstelpunten, een systeemkopie, enz.

Windows 10-diagnostiek

We hebben de belangrijkste manieren besproken om Windows 10 te herstellen. Meestal zijn ze voldoende om het systeem weer werkend te krijgen. Je zou hier ook een schone installatie van Windows kunnen toevoegen, maar dit is al een laatste redmiddel en heeft een indirecte relatie met systeemherstel.

Добавить комментарий