Odzyskiwanie systemu Windows 10: 7 sposobów przywrócenia go do pierwotnego stanu

7 sposobów na przywrócenie systemu Windows 10 do pierwotnego stanu

Każda z metod przywracania systemu operacyjnego Windows 10 jest zalecana w przypadku poważnych awarii komputera. Konieczne jest przywrócenie systemu Windows, gdy programy zawieszają się lub nie uruchamiają się. Tę procedurę należy poprzedzić skanowaniem komputera w poszukiwaniu wirusów lub skanowaniem integralności plików usług. W skrajnych przypadkach pomaga reanimacja systemu operacyjnego przez BIOS przy użyciu dostępnych środków naprawczych.

Korzystanie z punktu przywracania systemu

We wszystkich licencjonowanych wersjach systemu Windows 10 ochrona systemu operacyjnego jest aktywowana, a punkty przywracania są z reguły tworzone automatycznie. Jeśli używasz pirackiego zespołu, będziesz musiał samodzielnie aktywować te funkcje. Użytkownik będzie musiał włączyć ochronę i ręcznie utworzyć specjalne punkty do reanimacji systemu operacyjnego.

Jak szybko przywrócić Win 10 z aktywnego pulpitu:

 • zadzwoń do Panelu sterowania;

screenshot_1

 • znajdź wiersz „Przywracanie systemu”;

screenshot_2

 • naciśnij raz „Start ...”;

screenshot_3

 • Kreator jest aktywowany, aby pomóc przywrócić system Windows;
 • w pierwszym oknie Kreator zaproponuje wybranie punktu utworzonego automatycznie;

screenshot_4

 • jeśli aktywujesz „Pokaż inne punkty…”, to w drugim oknie możesz wybrać punkt samodzielnie utworzony przez użytkownika;
 • kliknij „Dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

screenshot_5

Jak samodzielnie utworzyć punkt przywracania:

 • zadzwoń "Uruchom";
 • napisz w pustym wierszu: systempropertiesprotection;

screenshot_6

 • otworzy się okno „Właściwości systemu”;
 • przejdź do zakładki „Ochrona systemu”;

screenshot_7

screenshot_8

 • kliknij opcję „Utwórz”;
 • wprowadź opis punktu;
 • na koniec kliknij „OK”.

screenshot_9

Metoda aktywacji punktu przywracania w momencie włączenia komputera:

 • podczas uruchamiania komputera przejdź do specjalnego ekranu opcji rozruchu;

screenshot_10

 • w oknie „Rozwiązywanie problemów” aktywuj opcję „Przywracanie systemu za pomocą kropki…”;

screenshot_11

 • postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.

Ważny! Jeśli system operacyjny nie uruchamia się z wielu powodów, użytkownik może użyć napędu flash (dyskietki) do odzyskiwania systemu Windows 10 i po ustawieniu systemu BIOS na uruchamianie z nośnika aktywować „Przywracanie systemu z punktu dostępu” w momencie Komputer uruchamia się. Jeśli wystąpi błąd, przez który „punkt przywracania” nie zostanie uruchomiony, będziesz musiał zainstalować czysty system Windows.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jak przywrócić system Windows:

 • wprowadź Start;
 • aktywuj opcje konsoli;
 • przejdź do podpunktu „Aktualizacja i zabezpieczenia”;
 • znajdź "Odzyskiwanie";
 • find "Przywróć urządzenie do pierwotnego stanu";
 • kliknij raz na „Start”.

screenshot_12

Jak przywrócić system Windows podczas uruchamiania laptopa:

 • przejdź do specjalnego ekranu opcji rozruchu systemu operacyjnego;

screenshot_13

 • znajdź „Rozwiązywanie problemów”;

screenshot_14

 • kliknij „Zresetuj urządzenie do pierwotnego stanu”.

screenshot_15

Ważny! Jeśli podczas próby przywrócenia systemu Windows pojawi się błąd, na przykład „Problem podczas powrotu do pierwotnego stanu”, zaleca się wykonanie czystej instalacji systemu Windows 10.

Historia plików

Będziesz mógł przywrócić dane użytkownika za pomocą specjalnej funkcji „Historia plików”. Aktywacja tej opcji rozpocznie tworzenie kopii zapasowej. Pliki systemowe będą przechowywane na komputerze przez nieograniczony czas. Archiwum może być używane do reanimacji Win 10.

Metoda aktywacji kopii zapasowej:

screenshot_16

 • poprzez „Aktualizacja i zabezpieczenia” przejdź do podpunktu „Usługa archiwizacji”;

screenshot_17

 • znajdź "Kopia zapasowa ...";

screenshot_18

 • kliknąć opcję „Dodaj dysk” (podaj nazwę napędu do przechowywania archiwum);

screenshot_19

 • kliknij wiersz „Inne parametry”;
 • skonfigurować "Parametry archiwizacji";

screenshot_20

Metoda aktywacji opcji historii plików:

 • zadzwoń do Panelu sterowania;

screenshot_21

 • otwórz "Wszystkie elementy panelu";
 • znajdź pozycję „Historia plików”;

screenshot_22

 • wybierz "Przechowywanie historii ...";

screenshot_23

 • jeśli historia jest wyłączona, kliknij „Włącz”;
 • określ dysk do zapisywania kopii;

screenshot_24

 • wejdź w „Parametry dodatkowe” i skonfiguruj je;

screenshot_25

 • zapisz wprowadzone zmiany.

Jak samodzielnie odzyskać dane:

 • zadzwoń do narzędzia Explorer;

screenshot_26

 • z poziomu okna głównego aktywuj historię plików (Dziennik);

screenshot_27

 • otworzy się okno z zapisanymi kopiami;

screenshot_28

 • wybierz plik do przywrócenia;
 • kliknij „OK”.

Korzystanie z dysku odzyskiwania

Jak utworzyć nośnik odzyskiwania:

 • zadzwoń do Panelu sterowania;

screenshot_29

 • poprzez „Wszystkie elementy panelu” przejdź do „Przywróć” lub „Kopia zapasowa ...”;
 • aktywuj "Utwórz dysk ...";

screenshot_30

 • podłącz pamięć flash USB (8 GB) lub włóż czystą płytę CD / DVD;

screenshot_31

 • w polu „Utwórz dysk ...” zaznacz pole wyboru obok wiersza „Utwórz kopię zapasową ... na dysku ...”.

screenshot_32

Jak korzystać z dysku odzyskiwania, jeśli Vin 10 nie uruchomi się:

 • włóż dysk lub podłącz dysk flash USB;
 • w momencie uruchamiania komputera przejdź do systemu BIOS (w menu rozruchowym) i ustaw rozruch z nośnika odzyskiwania;

screenshot_33

 • wybierz „Diagnostyka” lub „Rozwiązywanie problemów”;

screenshot_34

 • aktywować "Odzyskaj Windows z dysku" (bez utraty danych);

screenshot_35

 • uruchom narzędzie i zakończ procedurę.

Korzystanie z dysku instalacyjnego

Utwórz obraz ISO systemu Windows 10 przywracający system operacyjny za pomocą narzędzia innej firmy:

 • pobierz narzędzie Microsoft Media Creation Tool;

screenshot_36

 • podłącz pendrive o pojemności 8 GB;
 • uruchom narzędzie na laptopie;

screenshot_37

 • zaakceptować warunki licencji;

screenshot_38

 • aktywuj opcję „Utwórz nośnik instalacyjny”;

screenshot_39

 • dostosować parametry;
 • wybierz rodzaj nośnika (pendrive);

screenshot_40

 • zakończyć procedurę tworzenia nośnika przez Internet, korzystając z wyświetlanych komunikatów.

screenshot_41

Jak stworzyć obraz w systemie Windows:

 • zadzwoń do Panelu sterowania;

screenshot_42

 • wybierz "Kopia zapasowa ...";

screenshot_43

 • kliknij wiersz „Utwórz obraz systemu”;

screenshot_44

 • wybrać miejsce, w którym będzie przechowywany obraz lub archiwum;

screenshot_45

 • określ pliki, które mają być uwzględnione w kopii zapasowej.

screenshot_46

Jak przywrócić Win 10 za pomocą instalacyjnego dysku flash:

 • w momencie uruchamiania komputera wejdź do BIOS i wywołaj menu Boot;

screenshot_47

 • ustawić pobieranie z podłączonego dysku flash;
 • w oknie „Instalacja” aktywuj opcję „Przywracanie systemu”;

screenshot_48

 • przejdź do „Rozwiązywanie problemów”, podpunktu „Diagnostyka”, a następnie „Dodatkowe parametry”;

screenshot_49

 • aktywuj "Przywróć Win używając pliku obrazu ...";

screenshot_50

 • wybierz system operacyjny (wersja Windows 10);

screenshot_51

 • postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć procedurę.

W trybie awaryjnym

Metoda przywrócenia systemu operacyjnego do jego pierwotnego stanu:

screenshot_52

screenshot_53

 • poprzez „Aktualizacja i zabezpieczenia” przejdź do podpozycji „Odzyskiwanie”;

screenshot_54

 • znajdź "Specjalne opcje rozruchu";
 • kliknij raz „Uruchom ponownie teraz”;

screenshot_55

 • po ponownym uruchomieniu należy wybrać opcję „Rozwiązywanie problemów”, a następnie „Dodatkowe parametry”;
 • w „Opcjach rozruchu” aktywuj „Tryb awaryjny”;

screenshot_56

 • ponownie przejdź do systemu Windows;
 • przywróć system operacyjny do ustawień fabrycznych lub przywróć Vin 10 za pomocą punktów przywracania.

Szybki sposób na aktywację trybu awaryjnego:

screenshot_57

 • przejdź do okna zarządzania energią;

screenshot_58

 • naciśnij raz przycisk „Restart”, trzymając jednocześnie wciśnięty „Shift”;
 • Komputer uruchomi się ponownie;
 • pojawi się okno „Dodatkowe parametry”;
 • wybierz opcję „Boot options”;

screenshot_59

 • otworzy się okno o tej samej nazwie;
 • kliknij wiersz „Włącz tryb awaryjny”.

screenshot_60

Jak przejść do trybu awaryjnego, jeśli system Windows został uruchomiony (system operacyjny Windows 10):

 • podłącz pamięć flash USB do Win 10;
 • po włączeniu komputera przejdź do systemu BIOS;
 • wybierz rozruch z nośnika odzyskiwania;

screenshot_61

 • w oknie „Instalacja” aktywuj „Przywracanie systemu”;
 • przejdź do „Diagnostyki”, a następnie do „Dodatkowe parametry”;

screenshot_62

 • wybierz opcję „Wiersz poleceń”;

screenshot_63

 • aby aktywować tryb bezpieczny zapis: bcdedit / set {default} safeboot minimal;

screenshot_64

 • z obsługą wiersza poleceń napisz: bcdedit / set {domyślnie} safebootalternateshell tak;

screenshot_65

 • aby przywrócić system operacyjny, napisz: exe (otworzy się kreator, który pomoże przywrócić system Windows przez punkt dostępu).

screenshot_66

BIOS

Aby ożywić system operacyjny przez BIOS, potrzebujesz dysku instalacyjnego lub odzyskiwania z aktualną (zainstalowaną na komputerze) wersją systemu Windows. Przywrócenie systemu będzie możliwe, jeśli punkty przywracania zostały wcześniej utworzone lub istnieje możliwość przywrócenia systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych. W ostateczności potrzebujesz czystej instalacji Win 10.

Jak przywrócić system operacyjny, jeśli nie możesz dostać się do systemu Windows:

 • podłączyć nośnik instalacyjny lub odzyskiwania do urządzenia;
 • podczas uruchamiania komputera przejdź do systemu BIOS;

screenshot_67

 • przejdź do „Menu rozruchu” lub „Funkcje zaawansowane”;
 • dla „pierwszego urządzenia rozruchowego” ustawionego na uruchamianie z podłączonego nośnika;

screenshot_68

 • Zapisz ustawienia;
 • uruchom ponownie laptopa;
 • w menu początkowym „Instalacja” kliknij raz „Przywracanie systemu”;

screenshot_69

 • w oknie „Wybierz akcje” aktywuj „Diagnostyka”;
 • przejdź do „Dodaj. opcje ";

screenshot_70

 • aktywować „Przywracanie systemu”, wybierając punkt dostępu;

screenshot_71

 • po przywróceniu systemu operacyjnego przejdź do systemu BIOS i przywróć priorytet rozruchu na dysk.

Sposób reanimacji Vin 10 za pomocą wiersza poleceń:

 • podłącz nośnik z systemem Windows do komputera;
 • przejdź do BIOS;
 • wybierz rozruch z podłączonego nośnika;

screenshot_72

 • w menu początkowym „Instalacja” wybierz opcję „Przywracanie systemu”;

screenshot_73

 • aktywować "Diagnostykę";

screenshot_74

 • w „Dodaj. parametry "znajdź podpunkt" Wiersz poleceń ";

screenshot_75

 • w konsoli najpierw napisz: fixboot;

screenshot_76

screenshot_77

 • po przywróceniu sektora rozruchowego ponownie uruchom komputer w normalny sposób.

Ważny! Jeśli brakuje pliku rozruchowego „boot.ini”, zaleca się wpisanie w wierszu poleceń: bootcfg / rebuild. Jeśli "config" jest uszkodzony, wpisywane jest polecenie: cd repair copy SYSTEM C: \ windows \ system32 \ config. Jeśli nie ma „ntldr” lub „ntdetect.com”, musisz napisać: kopiuj X: \ i386 ldr C: \ (X to litera dysku, C to dysk systemowy). Aby przeskanować pliki pod kątem integralności, wprowadź polecenie: sfc / scannow.

Jak uruchomić przywracanie systemu Windows 10

Jeśli system operacyjny Windows zacznie się zawieszać, nie spiesz się, aby go ponownie zainstalować. Użyj funkcji przywracania, która zapewnia możliwość przywrócenia systemu Windows do stanu sprzed wystąpienia błędów lub problemów. Przyjrzyjmy się bliżej, jak uruchomić Przywracanie systemu Windows 10, wszystkie istniejące metody.

Dlaczego muszę przywrócić system

Dla kogoś, kto nie stanął przed koniecznością przywrócenia systemu Windows do stanu roboczego, to pytanie ma sens. System operacyjny nie jest tak stabilny, jak wiele osób myśli, może zawieść bez interwencji użytkownika, wtedy trzeba przywrócić go do pierwotnego stanu. Oto kilka innych powodów:

 • nieudana instalacja sterownika lub programu;
 • awaria systemu;
 • błąd podczas ładowania;
 • czarny ekran lub niebieski ekran śmierci.

Oto przykładowa lista, kiedy możesz jej potrzebować. odzyskanie systemu Windows 10 i rozszerzenie go może zająć bardzo dużo czasu, ale jako podstawowe przykłady wystarczy ta lista.

Wszystkie metody odzyskiwania

Przyjrzyjmy się teraz wszystkim obecnym sposobom przywracania systemu Windows 10, które są obecnie istotne. Możesz je szczegółowo przestudiować i wybrać, który z nich jest odpowiedni w Twoim przypadku.

Z góry ostrzegam, że zakłada się, że wcześniej aktywowałeś tę funkcję i utworzyłeś punkt wycofywania, ponieważ odzyskanie jest możliwe tylko w tej sytuacji.

Zobacz też: Problemy i rozwiązania dotyczące odzyskiwania systemu Windows

W trybie awaryjnym

Przywracanie systemu Windows 10 z trybu awaryjnego to metoda odpowiednia w przypadkach, gdy nie można uruchomić systemu operacyjnego w trybie normalnym, ale wszystko jest w porządku w trybie awaryjnym. Postępuj zgodnie z algorytmem działań:

 1. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym.

 2. Uruchom wiersz polecenia jako administrator. Aby to zrobić, otwórz Windows 10 Search i wprowadź CMD, a następnie kliknij aplikację konsoli PCM i wybierz "Uruchom jako administrator" . uruchom wiersz poleceń jako administrator systemu Windows 10

 3. W wierszu polecenia wprowadź polecenie rstrui.exe i naciśnij Wchodzić . wprowadź polecenie rstrui.exe w systemie Windows 10

 4. Na ekranie pojawi się okno odzyskiwania systemu. odzyskiwanie systemu Windows 10

 5. Wybierz przedmiot „Zaznacz inny punkt przywracania” . usuwamy punkt przywracania windows 10

 6. Naciśnij przycisk "Dalej" .

 7. Wybierz żądany punkt przywracania i kliknij ponownie "Dalej" .

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.

Można to ułatwić:

 1. W trybie awaryjnym otwórz Panel sterowania. Panel sterowania systemu Windows

 2. Wybierz sekcję „System i bezpieczeństwo” .

 3. Kliknij „Historia plików” . kliknij historię plików systemu Windows 10

 4. W lewym dolnym rogu kliknij "Poprawa" . naprawa okien 10

 5. Na następnym ekranie musisz wybrać „Rozpocznij przywracanie systemu” . rozpoczęcie przywracania systemu

 6. Wtedy już wiesz, co robić.

Przeczytaj także: Wszystkie sposoby uruchamiania systemu Windows 10 w trybie awaryjnym

Opcje

W systemie Windows 10 pojawiło się dodatkowe narzędzie, które pozwala zresetować system do pierwotnego stanu i zapisać pliki użytkownika, przyjrzyjmy się mu bliżej:

 1. Naciśnij skrót klawiaturowy Win + I .

 2. Otwórz sekcję „Aktualizacja i zabezpieczenia” . aktualizacja i ustawienia zabezpieczeń windows 10

 3. Po lewej stronie wybierz sekcję "Poprawa" . odzyskiwanie w ustawieniach systemu Windows 10

 4. Naciśnij przycisk „Aby rozpocząć” .

 5. Wybierz, czy chcesz zachować wszystkie pliki, czy je usunąć.

 6. Zaczekaj na zakończenie procesu.

Wiersz poleceń

Przywracanie systemu za pomocą wiersza poleceń obejmuje przywrócenie bootloadera, jeśli jest uszkodzony. Aby dokładnie zrozumieć, czy ta metoda jest dla Ciebie odpowiednia, wyjaśniam, że gdy bootloader nie działa, system się nie uruchamia, pojawiają się błędy. W związku z tym, jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows 10, użyj tej metody. Pamiętaj jednak, że potrzebujesz pendrive'a z nagranym zestawem do dystrybucji systemu operacyjnego lub dysku:

 1. Zainstaluj nośnik instalacyjny Windows na swoim komputerze.

 2. W razie potrzeby uruchom ponownie komputer, ustaw w BIOS-ie urządzenie, z którego ma się rozpocząć pobieranie.

 3. Kiedy okno pojawi się na ekranie „Zainstaluj system Windows” poniżej kliknij "Przywracanie systemu" .przywracanie systemu instalator Windows 10

 4. Proszę wybrać "Rozwiązywanie problemów" . rozwiązywanie problemów z systemem Windows 10

 5. Kliknij element "Wiersz poleceń" . wiersz poleceń w rozwiązywaniu problemów w systemie Windows 10

 6. W konsoli wprowadź polecenie bootrec.exe C: \ Windows , ale zamiast litery "DO" zapisz ten, na którym jest zainstalowany system Windows.

 7. Wciśnij klawisz Wchodzić .

Jeśli wszystko jest w porządku, system powiadomi Cię, że rekord rozruchowy został pomyślnie przywrócony.

Uwaga! Metoda jest odpowiednia dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy rozumieją polecenia i znają litery swoich dysków twardych.

Dysk flash USB lub dysk odzyskiwania

Aby skorzystać z tej metody, musisz utworzyć dysk odzyskiwania systemu Windows 10 lub dysk flash USB, czyli napisz na nich dziesiąty zestaw dystrybucyjny do odzyskiwania systemu Windows.

Najpierw przyjrzyjmy się, jak utworzyć dysk flash USB lub dysk odzyskiwania systemu Windows:

 1. Włóż nośnik do portu lub napędu w komputerze.

 2. Otwórz Panel sterowania.

 3. Przełącz na "Duże ikony" . panel sterowania w systemie Windows 10

 4. Otworzyć "Poprawa" . odzyskiwanie w panelu sterowania systemu Windows 10

 5. Kliknij „Utwórz dysk odzyskiwania” . tworzenie dysku odzyskiwania systemu Windows 10

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami systemu, aby zakończyć tworzenie nośnika odzyskiwania.

Gdy będzie gotowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj dysk lub dysk flash USB w komputerze.

 2. Uruchom ponownie komputer i rozpocznij uruchamianie z właśnie włożonego nośnika.

 3. Otworzy się środowisko przywracania.

 4. Wybierz odpowiednią funkcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przez punkt wycofywania

Metoda zadziała, jeśli wcześniej utworzyłeś taki punkt, a teraz chcesz wrócić do stanu systemu Windows w momencie jego utworzenia. Odbywa się to w następujący sposób:

 1. Wybierz funkcję ponownego uruchomienia komputera, naciskając klawisz ZMIANA .

 2. Wybierz sekcję "Diagnostyka" . diagnostyka windows 10

 3. Iść do „Dodatkowe opcje” . regeneracja w zaawansowanych parametrach

 4. Kliknij "Przywracanie systemu" .

 5. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij "Dalej" .

 6. Sprawdź pudełko Pokaż inne punkty .

 7. Wybierz ten, którego potrzebujesz.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora przywracania systemu.

BIOS

To przez BIOS nie można przywrócić systemu Windows 10, ponieważ nie ma takiej funkcji. Dzięki niemu możesz tylko wybrać, z którego nośnika system ma się uruchomić, na przykład może to być dysk odzyskiwania:

 1. Otwórz BIOS.

 2. Przejdź do sekcji "Bagażnik" .

 3. W pierwszym wierszu wybierz urządzenie, z którego chcesz dokonać rozruchu.

 4. Kliknij F10 i uruchom ponownie komputer.

Rada! Zachowaj ostrożność w systemie BIOS, zmiana ustawień może doprowadzić do awarii komputera.

Historia plików

Ta funkcja pojawiła się w systemie Windows począwszy od ósmej wersji. Jego istotą jest to, że kopie ważnych folderów i plików są zapisywane na wybranym dysku zewnętrznym lub katalogu sieciowym. Następnie, jeśli to konieczne, można je przywrócić.

 historia plików w panelu sterowania systemu Windows 10

Funkcję można znaleźć w panelu sterowania, gdzie nazywa się ona „Historia plików”. Ponieważ nie pozwala na całkowite przywrócenie systemu, ale tylko niektóre pliki i foldery, tutaj nie będziemy tego w pełni rozważać. Poczekaj na osobny artykuł na temat tej funkcji.

Usuwanie aktualizacji

Jedną z metod przywrócenia systemu do dobrego stanu jest usunięcie najnowszych aktualizacji. Użyj tej metody, jeśli problemy z systemem Windows rozpoczęły się po aktualizacji systemu:

 1. Naciśnij skrót klawiaturowy Win + I .

 2. Proszę wybrać „Aktualizacja i zabezpieczenia” . aktualizacja i bezpieczeństwo systemu Windows 10

 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy Aktualizacja systemu Windows .Centrum aktualizacji Windwos 10

 4. Proszę wybrać „Wyświetl dziennik aktualizacji” . wyświetl dziennik zainstalowanych aktualizacji systemu Windows 10

 5. Kliknij „Usuń aktualizacje” .odinstaluj aktualizacje systemu Windows 10

 6. Znajdź najnowsze aktualizacje w kolumnie z datami.

 7. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Kasować " .

Jak przywrócić rejestr

Katalog zapisu rejestru w systemie Windows 10 - C: \ Windows \ System32 \ config \ RegBack .

Folder rejestru systemu Windows 10

W związku z tym, aby wykonać kopię, musisz skopiować jej zawartość. W razie potrzeby po prostu przenieś wszystkie pliki do tego folderu z wymianą.

Uwaga! Aby pracować z tą sekcją systemu Windows, potrzebujesz uprawnień administratora.

Błędy przywracania systemu

Dzieje się tak, gdy przywracaniu systemu Windows towarzyszą pewne błędy. Rozważmy te najczęstsze.

Błąd 0x80070005

Błąd 0x80070005 podczas odzyskiwania systemu Windows 10 sygnalizuje, że są problemy z prawami dostępu, przeczytaj więcej tutaj.

Błąd 0x80070003

Błąd 0x80070003 podczas przywracania systemu Windows 10 występuje w różnych przypadkach, na przykład słaby sygnał sieciowy lub konflikt plików, składników systemu. Znajdź rozwiązania tego problemu tutaj.

Błąd 0x80070017

Jeśli podczas odzyskiwania systemu Windows 10 pojawił się błąd 0x80070017, najprawdopodobniej niektóre pliki systemowe zostały uszkodzone, jest to najczęstsza przyczyna. Przeczytaj więcej o rozwiązywaniu problemów tutaj.

Błąd 0x81000203

Błąd przywracania systemu 0x81000203 Windows 10 jest powiązany z przywracaniem systemu. Istnieje kilka sposobów, aby go wyeliminować, które omówimy bardziej szczegółowo w osobnym artykule.

Jak zresetować laptopa do ustawień fabrycznych

Wiele laptopów ma możliwość powrotu do stanu po opuszczeniu fabryki. Robi się to inaczej dla każdego modelu, więc nie będziemy tutaj opisywać algorytmów, ale przygotujemy osobny artykuł. Ogólna zasada jest taka, że ​​musisz przejść do BIOS-u i wybrać tam określone ustawienia.

Jak długo trwa rekonwalescencja

Wielu użytkowników interesuje się tym, ile czasu zajmuje przywrócenie systemu Windows 10, trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od zastosowanej metody i konkretnego przypadku. W najlepszym przypadku zajmie to od 10 do 30 minut, w najgorszym przypadku proces potrwa kilka godzin.

Co zrobić, jeśli po odzyskaniu pojawi się czarny ekran

W przypadkach, gdy przywracanie systemu Windows 10 powoduje czarny ekran, niemożliwe jest określenie dokładnego rozwiązania problemu. Może to być problem z zainstalowanymi komponentami lub sterownikami.

Aby dokładnie i zagwarantować pozbycie się problemu, zalecamy wykonanie pełnej ponownej instalacji systemu Windows lub przywrócenie go do innego punktu przywracania.

Przeczytaj także: Czarny ekran pojawił się po zainstalowaniu sterownika Nvidia

System Windows nie uruchamia się po odzyskaniu

Jeśli system Windows 10 nie uruchamia się po przywróceniu systemu, procedura zakończyła się niepowodzeniem, należy ją powtórzyć lub użyć innej metody. Jeśli wszystko inne zawiedzie, jedyną metodą jest ponowna instalacja systemu Windows.

Przeczytaj więcej w artykule: Co zrobić, jeśli komputer nie działa po odzyskaniu

Klucz aktywacyjny utracony po odzyskaniu

Jeśli po przywróceniu aktywacja systemu Windows 10 została uruchomiona, jest w porządku, możesz ją przywrócić:

 1. Przejdź do ustawień systemu Windows (Win + I).

 2. Otwórz sekcję „Aktualizacja i zabezpieczenia” . aktualizacja i ustawienia zabezpieczeń windows 10

 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy "Aktywacja" . aktywacja w ustawieniach systemu Windows 10

 4. Kliknij Zmień klucz produktu i wprowadź kod licencji.

Zobacz też: Jak znaleźć klucz aktywacyjny systemu Windows 10

Przywracanie rozdzielczości ekranu

Po przywróceniu systemu Windows 10 rozdzielczość ekranu może się utracić, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz przedmiot Opcje ekranu . ustawienia wyświetlania systemu Windows 10

 3. W zakładce "Rozdzielczość ekranu" wybierz ten, który chcesz i zapisz. rozdzielczość ekranu Windows 10

WIDEO

Teraz wiesz, jak uruchomić Przywracanie systemu Windows 10, jakie są błędy. Istnieje kilka sposobów jednoczesnego przywrócenia systemu Windows do pierwotnego stanu, wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Autor artykułu

Technik systemów komputerowych, specjalista średniego stopnia. Od 2017 roku założyciel tego bloga, w 2018 roku ukończył szkolenie.

Jak zresetować system Windows 10 do ustawień fabrycznych

Czasami systemy operacyjne ulegają awarii. Może się to zdarzyć z winy użytkownika, z powodu infekcji wirusami lub banalnej awarii. W takich przypadkach nie spiesz się, aby od razu ponownie zainstalować system Windows. Najpierw możesz spróbować przywrócić system operacyjny do pierwotnego stanu. Chodzi o to, jak to zrobić w systemie operacyjnym Windows 10, o czym opowiem w tym artykule.

Przywracanie systemu Windows 10 do pierwotnego stanu

Od razu zwracamy uwagę na fakt, że dalej nie będziemy rozmawiać o punktach przywracania. Oczywiście możesz je utworzyć natychmiast po zainstalowaniu systemu operacyjnego, ale robi to bardzo mała liczba użytkowników. Dlatego ten artykuł będzie przeznaczony bardziej dla zwykłych użytkowników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z punktów przywracania, zapoznaj się z naszym dedykowanym artykułem.

Przeczytaj więcej: Instrukcje dotyczące tworzenia punktu przywracania systemu Windows 10

Przyjrzyjmy się bliżej, jak przywrócić system operacyjny do jego pierwotnego wyglądu.

Metoda 1: „Parametry”

Tej metody można użyć, jeśli system operacyjny uruchamia się i masz dostęp do standardowych ustawień systemu Windows. Jeśli oba warunki są spełnione, wykonaj następujące kroki:

 1. W lewej dolnej części pulpitu kliknij przycisk "Początek" .
 2. Naciśnij przycisk Start w systemie Windows 10

 3. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „Opcje” ... Jest przedstawiony jako koło zębate.
 4. Naciśnij przycisk Ustawienia w systemie Windows 10

 5. Na ekranie pojawi się okno z podsekcjami ustawień Windows. Musisz wybrać element „Aktualizacja i zabezpieczenia” .
 6. Przechodzimy do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia w systemie Windows 10

 7. Znajdź linię po lewej stronie nowego okna "Poprawa" ... Kliknij raz LPM na dane słowo. Następnie musisz kliknąć przycisk „Aby rozpocząć” który pojawia się po prawej stronie.
 8. Kliknij przycisk Start w sekcji Odzyskiwanie systemu Windows 10

 9. Wtedy będziesz miał dwie opcje: zachowaj wszystkie pliki osobiste lub całkowicie je usuń. W oknie, które zostanie otwarte, musisz kliknąć wiersz odpowiadający podjętej decyzji. Na przykład wybierzemy opcję z zachowaniem danych osobowych.
 10. Wybór, co zrobić z plikami przed przywróceniem systemu Windows 10

 11. Rozpoczną się przygotowania do odzyskania. Po chwili (w zależności od liczby zainstalowanych programów) na ekranie pojawi się lista programów, które zostaną usunięte podczas odzyskiwania. Możesz zobaczyć listę, jeśli chcesz. Aby kontynuować operację, naciśnij przycisk "Dalej" w tym samym oknie.
 12. Kliknij przycisk Dalej w oknie, aby kontynuować odzyskiwanie

 13. Przed rozpoczęciem odzyskiwania zobaczysz ostatni komunikat na ekranie. Zawiera listę konsekwencji przywrócenia systemu. Aby rozpocząć proces, naciśnij przycisk "Resetowanie" .
 14. Naciśnij przycisk Resetuj, aby rozpocząć odzyskiwanie

 15. Przygotowania do resetu rozpoczną się natychmiast. To zajmuje chwilę. Dlatego po prostu czekamy na zakończenie operacji.
 16. Proces resetowania komputera w systemie Windows 10

 17. Po zakończeniu przygotowań system automatycznie uruchomi się ponownie. Na ekranie pojawia się komunikat wskazujący, że system operacyjny jest resetowany. Postęp procedury zostanie również pokazany w postaci procentów.
 18. Proces odzyskiwania systemu Windows 10

 19. Następnym krokiem jest instalacja komponentów systemu i sterowników. Na tym etapie zobaczysz następujący obraz:
 20. Instalowanie składników w ramach odzyskiwania systemu Windows 10

 21. Ponownie czekamy, aż system operacyjny zakończy swoje operacje. Jak zostanie powiedziane w powiadomieniu, system może kilkakrotnie zrestartować się. Więc nie przejmuj się. W końcu zobaczysz ekran logowania z tą samą nazwą użytkownika, który wykonał przywracanie.
 22. Logowanie po odzyskaniu systemu Windows 10

 23. Kiedy w końcu się zalogujesz, Twoje osobiste pliki pozostaną na pulpicie i zostanie wygenerowany dodatkowy dokument HTML. Otwiera się w dowolnej przeglądarce. Będzie zawierać listę wszystkich aplikacji i bibliotek systemowych, które zostały odinstalowane podczas przywracania.
 24. Lista odinstalowanych programów po przywróceniu systemu Windows 10

System operacyjny jest teraz przywrócony i gotowy do ponownego użycia. Należy pamiętać, że konieczne będzie ponowne zainstalowanie wszystkich towarzyszących sterowników. Jeśli masz problemy na tym etapie, lepiej użyć specjalnego oprogramowania, które wykona całą pracę za Ciebie.

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do instalowania sterowników

Metoda 2: Menu rozruchu

Opisana poniżej metoda jest najczęściej używana, gdy system nie uruchamia się poprawnie. Po kilku takich nieudanych próbach na ekranie pojawi się menu, które omówimy poniżej. Ponadto to menu można uruchomić ręcznie bezpośrednio z samego systemu operacyjnego, jeśli na przykład utraciłeś dostęp do ogólnych parametrów lub innych elementów sterujących. Oto jak to zrobić:

 1. naciśnij "Początek" w lewym dolnym rogu pulpitu.
 2. Naciśnij przycisk Start w systemie Windows 10

 3. Następnie musisz kliknąć przycisk "Zamknąć" który znajduje się w rozwijanym polu tuż powyżej "Początek" .
 4. Naciśnij przycisk Zamknij w systemie Windows 10

 5. Teraz przytrzymaj klawisz na klawiaturze "Zmiana" ... Trzymając go, kliknij element lewym przyciskiem myszy "Restart" ... Po kilku sekundach "Zmiana" możesz odpuścić.
 6. Uruchom ponownie system, przytrzymując klawisz Shift w systemie Windows 10

 7. Na ekranie pojawi się menu startowe z listą działań. Jest to takie menu, które pojawi się po kilku nieudanych próbach uruchomienia systemu w trybie normalnym. Tutaj musisz raz kliknąć lewym przyciskiem myszy na linii "Rozwiązywanie problemów" .
 8. Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów w menu rozruchowym systemu Windows 10

 9. Następnie na ekranie pojawią się dwa przyciski. Musisz najpierw kliknąć - „Zresetuj komputer do jego pierwotnego stanu” .
 10. Naciśnij przycisk Przywróć komputer do pierwotnego stanu

 11. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, możesz przywrócić system operacyjny z zachowaniem danych osobowych lub ich całkowitym usunięciem. Aby kontynuować, kliknij żądaną linię.
 12. Określ typ odzyskiwania systemu Windows 10

 13. Komputer uruchomi się ponownie. Po chwili na ekranie pojawi się lista użytkowników. Wybierz konto, z którego zostanie przywrócony system operacyjny.
 14. Wybór konta odzyskiwania systemu Windows 10

 15. Jeśli Twoje konto ma hasło, musisz je wprowadzić w następnym kroku. Robimy to, po czym wciskamy przycisk "Kontynuować" ... Jeśli nie zainstalowałeś klucza bezpieczeństwa, po prostu naciśnij "Kontynuować" .
 16. Wprowadź hasło profilu podczas przywracania systemu Windows 10

 17. Po kilku minutach system przygotuje wszystko do odzyskania. Wystarczy nacisnąć przycisk „Powrót do pierwotnego stanu” w następnym oknie.
 18. Kliknij przycisk Resetuj w systemie Windows 10

Dalsze zdarzenia będą się rozwijać w taki sam sposób, jak w poprzedniej metodzie: na ekranie zobaczysz kilka dodatkowych etapów przygotowania do odzyskiwania i sam proces resetowania. Po zakończeniu operacji na pulpicie pojawi się dokument z listą usuniętych aplikacji.

Przywróć poprzednią kompilację systemu Windows 10

Microsoft okresowo wydaje nowe zestawy systemu operacyjnego Windows 10. Jednak takie aktualizacje nie zawsze mają pozytywny wpływ na działanie całego systemu operacyjnego. Są chwile, kiedy takie innowacje powodują krytyczne błędy, przez które urządzenie się psuje (na przykład niebieski ekran śmierci podczas rozruchu itp.). Ta metoda umożliwia przywrócenie poprzedniej wersji systemu Windows 10 i przywrócenie systemu do pracy.

Od razu zauważamy, że rozważymy dwie sytuacje: kiedy system operacyjny jest uruchomiony i kiedy zdecydowanie odmawia uruchomienia.

Metoda 1: bez uruchamiania systemu Windows

Jeśli nie możesz uruchomić systemu operacyjnego, aby skorzystać z tej metody, będziesz potrzebować dysku lub dysku flash USB z nagranym systemem Windows 10. W jednym z naszych poprzednich artykułów mówiliśmy o procesie tworzenia takich dysków.

Czytaj więcej: Utwórz bootowalną pamięć USB lub dysk w systemie Windows 10

Mając pod ręką jeden ze wskazanych dysków, musisz wykonać następujące czynności:

 1. Najpierw podłączamy dysk do komputera lub laptopa.
 2. Następnie włączamy komputer lub restartujemy (jeśli był włączony).
 3. Następnym krokiem jest wyzwanie "Menu startowe" ... Aby to zrobić, podczas ponownego uruchamiania naciśnij jeden ze specjalnych klawiszy na klawiaturze. Jaki masz klucz zależy tylko od producenta i serii płyty głównej lub laptopa. Najczęściej "Menu startowe" wywoływane przez naciśnięcie "Wyjście" , „F1” , „F2” , „F8” , „F10” , „F11” , „F12” lub „Del” ... Na laptopach czasami te klawisze muszą być naciśnięte w połączeniu z „Fn” ... Na koniec powinieneś otrzymać coś takiego:
 4. Uruchomienie menu rozruchu w systemie Windows 10

 5. В "Menu startowe" użyj strzałek na klawiaturze, aby wybrać urządzenie, na którym system operacyjny został wcześniej nagrany. Następnie naciskamy "Wchodzić" .
 6. Po chwili na ekranie pojawi się standardowe okno instalacji systemu Windows. Naciśnij znajdujący się w nim przycisk "Dalej" .
 7. Kliknij przycisk Dalej w oknie instalacji systemu Windows 10

 8. Kiedy pojawi się następne okno, musisz kliknąć napis "Przywracanie systemu" na dnie.
 9. Naciśnij przycisk Przywracanie systemu w oknie instalacji systemu Windows 10

 10. Następnie na liście wyborów działań kliknij element "Rozwiązywanie problemów" .
 11. Naciskamy przycisk Rozwiązywanie problemów

 12. Następnie należy wybrać przedmiot „Wróć do poprzedniej wersji” .
 13. Kliknij przycisk Return to Previous Build w menu rozruchu systemu Windows 10

 14. W następnym kroku zostaniesz poproszony o wybranie systemu operacyjnego do przywrócenia. Jeśli masz zainstalowany jeden system operacyjny, przycisk odpowiednio również będzie jeden. Kliknij na to.
 15. Wybierz z listy system operacyjny do odzyskania

 16. Następnie zobaczysz powiadomienie, że Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte w wyniku odzyskiwania. Ale wszystkie zmiany programu i parametry zostaną odinstalowane podczas wycofywania. Naciśnij przycisk, aby kontynuować operację. „Przywróć poprzednią wersję” .
 17. Uruchomienie przywracania poprzedniej kompilacji w systemie Windows 10

Teraz pozostaje tylko poczekać, aż wszystkie etapy przygotowania i wykonania operacji dobiegną końca. W rezultacie system powróci do wcześniejszej wersji, po czym możesz skopiować swoje dane osobowe lub po prostu kontynuować korzystanie z komputera.

Metoda 2: Z systemu operacyjnego Windows

Jeśli system operacyjny uruchamia się, nie potrzebujesz zewnętrznego nośnika z systemem Windows 10, aby przywrócić zestaw. Wystarczy wykonać następujące proste kroki:

 1. Powtarzamy pierwsze cztery punkty, które są opisane w drugiej metodzie tego artykułu.
 2. Kiedy okno pojawi się na ekranie "Diagnostyka" , naciśnij przycisk „Dodatkowe opcje” .
 3. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane w oknie Diagnostyka systemu Windows 10

 4. W dalszej części listy znajdujemy przycisk „Wróć do poprzedniej wersji” i kliknij na nią.
 5. Naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego montażu

 6. System natychmiast się zrestartuje. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się okno, w którym należy wybrać profil użytkownika do odzyskania. Kliknij LPM na wymaganym koncie.
 7. Wybór konta do przywrócenia kompilacji systemu Windows 10

 8. W kolejnym etapie wprowadź hasło do wcześniej wybranego profilu i naciśnij przycisk "Kontynuować" ... Jeśli nie masz hasła, nie musisz wypełniać pól. Musisz tylko kontynuować.
 9. W razie potrzeby wprowadź hasło, aby wycofać zestaw

 10. Na samym końcu pojawi się komunikat z ogólnymi informacjami. Aby rozpocząć proces przywracania, kliknij przycisk zaznaczony na poniższym obrazku.
 11. Rozpoczynamy proces przywracania poprzedniej wersji systemu Windows 10

  Pozostaje tylko czekać na zakończenie wykonywanej operacji. Po pewnym czasie system przeprowadzi odzyskiwanie i będzie ponownie gotowy do użytku.

To kończy nasz artykuł. Korzystając z powyższych wskazówek, możesz łatwo przywrócić system do pierwotnego wyglądu. Jeśli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, powinieneś już pomyśleć o ponownej instalacji systemu operacyjnego.

BliskoCieszymy się, że mogliśmy pomóc Ci rozwiązać problem. BliskoOpisz, co Ci się nie udało.

Nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej.

Czy ten artykuł był pomocny?

WIĘC NIE

Przywrócenie systemu Windows 10 jest niezbędne, aby przywrócić system do stabilnego stanu. Windows 10 ma wiele opcji odzyskiwania w magazynie, od przywrócenia systemu z punktu przywracania po utworzenie pełnej kopii zapasowej systemu na innym dysku twardym. Przyjrzyjmy się odzyskiwaniu systemu Windows 10 ze wszystkimi możliwymi sposobami jego wdrożenia.

Odzyskiwanie systemu Windows 10 - zresetuj w ustawieniach

Jeśli Twój system operacyjny mógł uruchomić się na komputerze w trybie normalnym, możesz przywrócić system Windows 10 do stanu roboczego za pomocą ustawień:

 • Naciśnij Win + I i wybierz „Aktualizacja i bezpieczeństwo”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Przejdź do sekcji „Odzyskiwanie” i kliknij „Start” obok pierwszego elementu (przywróć komputer do pierwotnego stanu).

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Będzie oferowana opcja z zapisywaniem plików lub bez. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada w konkretnej sytuacji. Pierwsza z nich pozwala na przechowywanie danych osobowych. Jeśli pliki do odzyskania nie zostaną znalezione na komputerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nie można znaleźć środowiska przywracania”. Przejdź do następnej opcji odzyskiwania.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Jeśli wybierzesz „Usuń wszystko”, następny element podrzędny określa twoje działania: usuń pliki lub całkowicie wyczyść dysk. Zaleca się kliknięcie drugiego elementu, jeśli planujesz przenieść swój komputer w ręce innego pełnoprawnego właściciela. W ostatnim oknie na ekranie pojawi się podsumowanie, które zostanie zresetowane na podstawie podjętych decyzji. Jeśli się zgadzasz, kliknij „Resetuj”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Następna procedura odzyskiwania zajmie trochę czasu. Komputer może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie, a po przywróceniu komputera z systemem Windows 10 możesz pracować z czystym systemem operacyjnym.

Jeśli wybrałeś opcję „Zachowaj pliki osobiste”, na dysku systemowym pojawi się folder Windows.old zawierający wszystkie dane użytkownika i pliki z poprzedniego systemu operacyjnego.

Odzyskiwanie systemu Windows 10 - nowa funkcja uruchamiania

W nowszych wersjach przywrócenie komputera z systemem Windows 10 można teraz wykonać za pomocą funkcji Nowy start. Ta opcja umożliwia przywrócenie systemu operacyjnego do pierwotnego stanu bez żadnych programów instalowanych przez użytkownika. Ale wszystkie osobiste pliki użytkownika pozostają w systemie. Opcja jest dostępna do zaimplementowania poprzez „Parametry”:

 • Naciśnij Win + I, otwórz Aktualizacje i zabezpieczenia i wybierz Odzyskiwanie.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Przewiń w dół do wiersza „Dowiedz się, jak rozpocząć od nowa od czystej instalacji systemu Windows” i kliknij go.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Kliknij „potwierdzenie” w tym powiadomieniu.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • W nowym oknie wybierz „Rozpocznij”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Przeczytaj informacje i rozpocznij resetowanie, aby wyczyścić system Windows, zachowując dane osobiste i ustawienia.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Czas oczekiwania to 20 minut lub więcej (w zależności od prędkości jazdy i ilości przetwarzanych danych użytkownika, w tym).

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Na wszelki wypadek system operacyjny zapisuje pliki, które pozwalają powrócić do stanu systemu Windows 10 sprzed tego odzyskiwania. Aby zwolnić część pamięci na partycji systemowej po uruchomieniu czystego systemu operacyjnego:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy dysk „C” i wybierz „Właściwości” - „Oczyszczanie dysku”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz „Poprzednie instalacje systemu Windows” i powiązane pliki, jeśli już ich nie potrzebujesz, i kliknij „OK”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Gwarantujemy ponad 10 GB wolnego miejsca na dysku.

Punkty przywracania systemu Windows 10

System operacyjny posiada narzędzie, które pozwala na zapisanie jego stanu przed dokonaniem krytycznej zmiany w jego pracy. Takim wyzwalaczem może być aktualizacja systemu, sterowniki, instalacja lub usunięcie oprogramowania.

Narzędzie jest w stanie tworzyć takie punkty automatycznie i ręcznie przez użytkownika. Aby użyć go w przyszłości, musisz zadbać o utworzenie punktu przywracania systemu Windows 10:

 • W polu wyszukiwania zacznij wpisywać „Utwórz” i podciągnij żądaną linię.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz „Dostosuj”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz, jaki procent pamięci zostanie zajęty przez utworzone punkty. W takim przypadku pole wyboru powinno być ustawione naprzeciwko „Włącz ochronę systemu”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Kliknij OK. system automatycznie utworzy punkty zapisu. Aby jednak utworzyć punkt tu i teraz, kliknij „Utwórz”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Nadaj mu nazwę i kliknij przycisk „Utwórz”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Aby przywrócić komputer, musisz go przywrócić do jednego z punktów listy (lub jedynego, który został utworzony ręcznie):

 • W zakładce „Ochrona systemu” wybierz „Przywróć”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Następnie kliknij punkt do przywrócenia i wybierz „Dalej”.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Przejrzyj szczegóły i kliknij Zakończ. Komputer uruchomi się ponownie z wymaganymi zmianami.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Przywracanie systemu Windows 10 z obrazem systemu

Jeśli nie utworzyłeś żadnych punktów odzyskiwania, a system Windows 10 nie ma plików do renowacji na woluminie systemowej, można podłączyć żądane połączenia z dysku instalacji DVD / Flash, który jest tworzony z obrazu, aby zainstalować Windows 10.

Ten obraz zawiera komponent jako środowisko Winre (środowisko odzyskiwania systemu Windows). Przygotuj taki dysk odzyskiwania Windows 10, możesz pracować z sekcją "Specjalne opcje pobierania".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Ponadto odzyskiwanie systemu Windows 10 można aktywować z napędu flash, nawet jeśli system OS nie okabilny, aby wprowadzić tryb normalny.

Tworzenie rozruchowego nośnika

Aby to napęd na komputerze roboczym:

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz lokalizację pliku.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Uruchom narzędziowy plik exhesive.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Zgadzam się z Microsoft License.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz "Utwórz media instalacyjne". W tym samym czasie podłącz dysk do portu USB lub napędu DVD do napędu nagrywania.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz opcję Drive USB bezpośrednio na dysku flash USB. Jeśli wybierzesz plik ISO, najpierw utworzysz obraz wirtualny, który jest konieczny przy użyciu narzędzia Ultra-ISO lub analogi do zapisu do mediów.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz urządzenie i niech rekord.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Po przygotowaniu nośnika instalacji podłącz go do komputera, który wymaga naprawy systemu. Jeśli system operacyjny jest aktywowany w trybie normalnym, naciśnij Win + I, przejdź do sekcji "Update i Security" - "Recovery" i Klisza opcja Uruchom ponownie opcję "Specjalne opcje pobierania".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Jeśli wraz z uruchomieniem wyraźnych problemów należy zmienić priorytety pobierania komputera, aby tymczasowo uruchomić dane instalacyjne systemu Windows 10.

Odzyskiwanie Windows 10 - Uruchom środowisko odzyskiwania

Pomoże to uruchomić z właściwej zmiany priorytetu mediów w interfejsie UEFI:

 • Uruchom komputer i naciśnij przycisk "DEL", aby wywołać interfejs UEFI przed standardowym systemem pracy. Jeśli urządzenie jest wcześniejszą wersją, wtedy najprawdopodobniej masz bios. W takim przypadku priorytet ładowania wizualnie jest ustawiony przez inny. Przeczytaj w tym artykule.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Kliknij "Tryb zaawansowany" w prawym górnym rogu i wybierz ten sam element w menu wyjaśniającego.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Idź do "Boot" i kliknij "Dysk twardy".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Naprzeciwko opcji rozruchu # 1, z listy rozwijanej, wybierz dysk flash USB lub dysk, z którego musisz uruchomić.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Kliknij "Wyjdź", a następnie "Zapisz zmiany vs Reset", aby ponownie uruchomić urządzenie za pomocą kolejnego rozpoczęcia danych z napędu flash instalacji.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Po pojawianiu okna uruchomienia kliknij "Dalej".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz "Przywracanie systemu".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Kliknij "Diagnostyka", a następnie "Zaawansowane parametry".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

To menu zawiera dostępne opcje odzyskiwania systemu Windows 10:

 1. Odzyskiwanie systemu działa tylko z wcześniej utworzonych punktów. Jeśli nie zostały wcześniej utworzone, opcja nie będzie działać.
 2. Przywracanie obrazu obrazu - zwraca wydajność systemu za pomocą plików multimedialnych instalacji (pomaga w 99% przypadków).
 3. Przywracanie podczas uruchamiania - uruchamia środowisko rozwiązywania problemów i różne problemy z pobieraniem, które zapobiegają Windows 10 rozpocząć w trybie normalnym.
 4. Linia poleceń - Korzystanie z różnych poleceń do renowacji OS.
 5. Wróć do poprzedniego montażu - umożliwia zwrócenie komputera do poprzedniego dużego montażu, jeśli takie pliki pozostały w pamięci komputera.

Wybierz jeden ze sposobów wznowienia PC.

Windows 10 Przywróć podczas ładowania

Jeśli grzeszasz na bootloader OS, użyj narzędzia do odzyskiwania podczas ładowania tego problemu można rozwiązać. Możesz przejść do tego narzędzia za pomocą trybów pobierania systemu Windows 10. Jeśli automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów nie podają wyniku, naprawa ręczna odbywa się za pomocą wiersza poleceń:

 • Podczas ładowania z dysku flash wybierz "wiersz polecenia" w parametrach pobierania.
 • Alternatywnie wprowadź dyskpart, listy wolumin, polecenia wyjścia.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Pamiętaj, który list jest przypisany do tego z zarejestrowanym problemem Windows może nie zawsze być płytą CD "C".
 • Następnie wpisz polecenie BCDBoot C: Windows, gdzie C jest literą żądanej głośności.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Uruchom ponownie komputer, rzuciłem dysk flashowy i sprawdź bootloader.

Przywracanie systemu Windows 10 i możliwe błędy

Błędy z przywracaniu do poprzedniego stanu pojawiają się, gdy środowisko odzyskiwania systemu Windows w systemie Windows jest dezaktywowane, uszkodzone lub usunięte podczas czyszczenia.

Możliwe jest uszkodzenie go, jeśli folder Winsxs usunięto lub złożył pliki. Ten katalog służy jako przechowywanie kopii kopii zapasowych plików systemu operacyjnego przed aktualizacjami, a także dane wszystkich zainstalowanych aktualizacji krytycznych.

Można go znaleźć w programie "Czyszczenie dysku". Informacje te są podłączone w linii "Usuwanie aktualizacji systemu Windows".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Jeśli ręcznie usuniesz pliki z folderu, a także nie posprzątać aktualizacje, spróbuj włączyć w środę za pośrednictwem linii poleceń (z prawami administratora):

 • Po uruchomieniu CMD pisz i wykonaj polecenie ReagentC / Włącz.
 • W pierwszym przypadku możesz uzyskać odpowiedź "Operacja zakończy się sukces". Jest to doskonałe, Winre nie jest uszkodzony i może być używany do odzyskania przez "RESET w parametrach", "Nowy Start" i "Punkty odzyskiwania". Opcje te są wymienione w pierwszych trzech sekcjach artykułu.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • W drugim przypadku otrzymasz "obraz środowiska odzyskiwania nie zostało znalezione". Oznacza to, że pliki średnie są uszkodzone lub usunięte i muszą zostać przywrócone.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Alternatywnie możesz użyć dysku Flash Boot Windows. Jednakże, z niezwracalnymi systemami Windows REH, konieczne jest, aby zrobić to nawet przy najmniejszym naruszeniu działania standardowego trybu OS.

Dlatego zaleca się użycie rozruchowego dysku flash USB raz na naprawę systemu Windows Re and Koszty bez "pomocy innych firm".

Naprawa naprawy środowiska

Aby rozpocząć, potrzebujesz obrazu ISO systemu Windows 10, zamontowany na dysku wirtualnym lub dysk USB rozruchowy z plikami instalacji systemu. Po podłączeniu i dostępie do tych plików postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Otwórz dyrygent i kliknij "Widok".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wybierz "Parametry" - "Edytuj", wróć do karty "Widok".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Przewiń ostatni element "Ukryte pliki i foldery" i wybierz opcję "Pokaż".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Poprzez dyrygent otwórz napęd zaciskowy z plikami instalacyjnymi Windows 10 i przejdź do folderu "Źródła".

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Korzystanie z archiwizacji 7-zipu lub jego analogu, otwórz plik WIM lub install.esd.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Wewnątrz pliku znajdź sekcję 1 windows System32 odzyskiwania, wyjmij plik Winre.wim.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Zrób kopię pliku do C: Windows System32 odzyskiwanie katalogu

Odzyskiwanie systemu Windows 10

 • Następnie otwórz wiersz polecenia z prawami administratora i wprowadź polecenia na przemian. Po pierwsze: REAKENTC / SETRIIMAGE / Ścieżka C: Windows System32 odzyskiwanie. Drugi reagentc / Włącz

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Po tych operacjach środowisko odzyskiwania systemu operacyjnego jest zdolny i umożliwia korzystanie z funkcji wycofywania do ustawień domyślnych bez żadnych problemów.

Jeśli ta operacja nie pomogła w rozwiązaniu problemu, wykonaj ręcznie kopię zapasową ważnych danych, usuń system Windows 10 z partycji systemowej i użyj dysku instalacyjnego, aby zainstalować czysty system operacyjny.

Wniosek

Funkcje odzyskiwania systemu Windows 10 umożliwiają „przywrócenie” pierwszej dziesiątki, gdy:

 • instalowanie surowych i przekrzywionych sterowników;
 • nieudane dostosowywanie systemu operacyjnego;
 • kompletny chaos spowodowany przez oprogramowanie antywirusowe.

Możesz użyć opcji przywracania z danymi osobowymi i bez nich, usuwając wszystkie zainstalowane programy innych firm. Zapisywane są również punkty przywracania, zwłaszcza jeśli system przestał działać normalnie po następnej aktualizacji firmy Microsoft. Aby wszystkie opcje działały, system potrzebuje działającego środowiska przywracania.

kak-vosstanovit-windows-10Cześć.

Mądrość ludowa : są dwa rodzaje ludzi - tacy, którzy jeszcze nie tworzą kopii zapasowych, i tacy, którzy już je tworzą.

Nie trzeba dodawać, że kopia zapasowa utworzona na czas może zaoszczędzić wiele nerwów, czasu i danych. Ogólnie Windows 10 (o ile udało mi się go poznać) jest systemem raczej „stabilnym”, przynajmniej w porównaniu z tym samym Windowsem XP i dużo trudniej jest go „zabić” swoimi nieudolnymi działaniami . Ale nadal ...

W tym artykule chcę się skupić na najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących odzyskiwania systemu Windows, punktów kontrolnych i innych problemów. Artykuł będzie przydatny zarówno dla tych, którzy właśnie zastanawiali się co zrobić, jeśli Windows jutro „leci”, jak i dla tych, którzy przestali działać (zaczęły pojawiać się błędy i awarie), jak i dla tych, którzy już nie ładują Windowsa i chce dostać komputer z powrotem do pracy. Rozważę więc wszystkie pytania po kolei.

Jak skonfigurować tworzenie punktów do odzyskiwania systemu

ВWażna uwaga: Nie wiem dlaczego, ale w systemie Windows 10 domyślnie funkcja automatycznego tworzenia punktów kontrolnych (do której można cofnąć system Windows) jest niepełnosprawny ! Dlatego uważam, że pierwszą rzeczą w takim artykule jest pokazanie, jak włączyć tę funkcję. Co dziwne, wcześniej w Windows 7, 8 - ta funkcja była zawsze włączona!

Działania w kolejności

1) Najpierw otwórz Panel sterowania Windows przejdź do sekcji „ System i bezpieczeństwo ” , a następnie otwórz sekcję „ System ”(patrz zrzut ekranu poniżej).

System i bezpieczeństwo / Windows 10

System i zabezpieczenia / Windows 10

2) Następnie otwórz link po lewej stronie „ Ochrona systemu ”(patrz zrzut ekranu poniżej).

Ochrona systemu

Ochrona systemu

3) Następnie należy wybrać dysk systemowy (na którym jest zainstalowany system Windows - jest oznaczony ikoną sistemnyiy-disk-logo) - zwykle to „ dysk lokalny C: \ (system) " i naciśnij przycisk „ Melodia" .

Właściwości systemu

Właściwości systemu

4) Następnie trzy kroki w kolejności:

 1. przełącz pozycję suwaka na „ Włącz ochronę systemu ” ;
 2. przesuń suwak w prawo - określić miejsce które zostaną podane dla punktów przywracania;
 3. zapisz ustawienia (wyraźnie pokazane na zdjęciu poniżej).
Ochrona systemu na dysku lokalnym

Ochrona systemu na dysku lokalnym

Gdy ochrona systemu jest włączona, system Windows będzie od czasu do czasu tworzył kopie zapasowe. Nawiasem mówiąc, im więcej miejsca na dysku twardym przeznaczysz na kopie zapasowe, tym więcej będziesz mieć punktów. Jak tylko przestrzeń zostanie wykorzystana - każdy nowy punkt nadpisze stary ...

Utwórz punkt kontrolny ręcznie

Nawiasem mówiąc, zaraz po włączeniu automatycznego tworzenia punktów polecam tworzenie punktu ręcznie (zwłaszcza jeśli wszystko nadal działa tak jak powinno :)).

Aby to zrobić, kliknij przycisk „ Stwórz „, karta jest nadal ta sama” Ochrona systemu "(tak przy okazji, ten przycisk stał się aktywny (wcześniej nie można było go kliknąć) ).

Utwórz punkt przywracania (przycisk tworzenia jest teraz aktywny!)

Utwórz punkt przywracania (przycisk tworzenia jest teraz aktywny!)

Następnie musisz określić nazwę punktu i kliknąć przycisk „ Stwórz ”(patrz zrzut ekranu poniżej).

Utwórz punkt przywracania

Utworzyć punkt przywracania

Potem Windows „pomyśli” przez minutę lub dwie i zostanie utworzony punkt kontrolny (przy okazji Windows powiadomi Cię o tym w osobnym oknie). Właściwie chodzi o pracę „ręczną” ...

Uwaga! Utwórz punkt przywracania w tryb ręczny Zawsze zalecam, gdy zamierzasz zmienić sterowniki (na przykład) lub wykonać jakiekolwiek czynności z rejestrem systemowym.

Uruchamiam odzyskiwanie z systemu Windows

Jak otworzyć okno odzyskiwania (opcja 1)

Otwórz Panel sterowania systemu Windows pod następującym adresem: Panel sterowania \ System i zabezpieczenia \ System

Następnie po lewej stronie otwórz link „ Ochrona systemu ”(patrz zrzut ekranu poniżej).

Ochrona systemu Windows 10

Ochrona systemu Windows 10

Następnie w oknie, które zostanie otwarte - kliknij przycisk „ Przywróć ”(pokazane na zrzucie ekranu poniżej).

Właściwości systemu - Przywróć

Właściwości systemu - Przywróć

Następnie powinno pojawić się okno " Przywracanie systemu System Windows ostrzeże Cię, że ta operacja nie wpłynie na Twoje dokumenty, ale sterowniki i programy zainstalowane przed utworzeniem punktu przywracania zostaną usunięte. Dalej ...

Przywracanie plików systemowych, parametrów

Przywracanie plików systemowych, parametrów

Następnie pojawi się okno z punktami do odzyskania. Teraz musisz wybrać żądany punkt i kliknąć.

Wybór punktu przywracania

Domyślnie system Windows wybiera najnowszy (tj. Najnowszy) punkt i wyświetla monit o wyrażenie zgody i kliknięcie dalej. Nie zawsze ostatni punkt - rozwiąże problem. Musisz wybrać punkt, w którym system Windows działał normalnie. Możesz nawigować według daty utworzenia punktu i jego opisu.

Uwaga:

 1. niektóre punkty można oznaczyć jako „krytyczne”. Jest to w porządku, zwykle są tworzone, gdy system jest aktualizowany;
 2. jeśli wybierzesz określony punkt i klikniesz przycisk „Wyszukaj programy, których dotyczy problem”, możesz dowiedzieć się, które programy zostaną zmienione po przywróceniu systemu. Na przykład dowiesz się, które programy nie będą działać po wycofaniu - tj. będą musiały zostać ponownie zainstalowane.
Przywracanie komputera do poprzedniego stanu

Przywracanie komputera do poprzedniego stanu

Ostatnim krokiem jest uzgodnienie i potwierdzenie przywrócenia systemu do wcześniej utworzonego punktu przywracania. Komputer uruchomi się ponownie, a zmiany zaczną obowiązywać.

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu: Potwierdź wycofanie

Drugi sposób na otwarcie okna odzyskiwania

Istnieje inny szybszy i łatwiejszy sposób otwarcia okna odzyskiwania w systemie Windows 10. Aby to zrobić:

 1. otworzyć okno wyszukiwania (ikona „lupy” obok przycisku START);
 2. wpisz słowo „ poprawa „(najprawdopodobniej nie będziesz musiał wpisywać całego słowa);
 3. spośród znalezionych wyników otwórz żądany (poniższy zrzut ekranu ilustruje każdy krok).
Windows 10 - START: jak otworzyć okno odzyskiwania

Windows 10 - START: jak otworzyć okno odzyskiwania

Ponadto procedura odzyskiwania jest podobna: musisz również wybrać punkt, w którym nastąpi wycofanie, potwierdzić operację ...

Jak przywrócić system Windows 10 do punktu przywracania, jeśli komputer nie uruchamia się

Dobrze, gdy system Windows przynajmniej się uruchamia i możesz normalnie otworzyć panel sterowania, sekcję bezpieczeństwa i włączyć funkcję przywracania. A kiedy nie jest załadowany? W takim przypadku potrzebujesz instalacyjnej płyty DVD lub dysku flash USB. W moim artykule skupię się na drugim :). Więc najpierw najważniejsze ...

Przygotowanie i tworzenie napędu loading flash (jeśli nie)

Ogólnie rzecz biorąc, doradzam więcej niż raz, ale lepiej z napędem flash, z którym wykonałeś instalację systemu Windows - nic nie rób, zapisz go i mieć go w rezerwie. Taki dysk flash pomoże Ci. Jeśli twoje okna nie ładują się, a nie masz takiej dyski flash - będziesz musiał poprosić o pomoc, sąsiad (jeśli nie ma drugiego komputera / laptopa).

rozruchowy dysk USB

UWAGA! Aby nie powtórzyć (tym bardziej, że temat jest obszerny), polecam zapoznać się z następnym artykułem na mojej stronie: https://ocomp.info/COZDANIE-ZAGRUZOCHNOY-Freshki.html. Artykuł przedstawia wszelkiego rodzaju opcje tworzenia napędów ładowania flash: Windows XP / 7/8/10, UEFI, wielośładowy itp.

Ustawienia BIOS. Wybór nośnika ładowania (tj. "Nasze" dyski flashowe)

Aby uruchomić z dysku instalacji z systemem Windows - należy odpowiednio dostosować BIOS. Ogólnie rzecz biorąc, nic skomplikowanego w konfigurowaniu BIOS (pod względem zmiany zamówienia obciążenia) - Nie. Raczej problem częściej leży w nieprawidłowo nagranych nośnikach startowych.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest znacznie wygodniejsze, aby skorzystać ze specjalnego Menu startowe - Menu startowe. (Angielskie imie). Można go wywołać, gdy komputer / laptop jest włączony. Punktem jest to, że w tym menu można wybrać urządzenie, z którego można załadować komputer (bez pracy na BIOS).

Skróty skrócone Aby wejść do menu rozruchowego, każdy producent ma własną, na przykład, na laptopach Acer - F12 Samsung - Esc. Naciśnij je natychmiast po włączeniu komputera / laptopa. Następnie pojawia się menu specjalne, w którym musimy wybrać nośnik (przykład jest pokazany poniżej). Rozszerzona lista producentów jest również dostępna na poniższym linku.

Klawisze Hot (przyciski): Menu Boot BIOS, menu rozruchowe, agent rozruchowy, konfiguracja BIOS. Laptopy i komputery. - https://ocomp.info/gorychie-klavish-dome-vh-bios-boot-menu.html.

Przykładowe menu rozruchowe - HP Laptop (menu opcji rozruchu).

Przykładowe menu rozruchowe - HP Laptop (menu opcji rozruchu).

Wycofanie systemu za pomocą punktu odzyskiwania

Jeśli dysk flash jest poprawnie zarejestrowany, BIOS jest prawidłowo skonfigurowany - instalacja systemu Windows musi się uruchomić. Należy pamiętać, że na ekranie, na którym proponuje się zainstalować OS - na dole okna znajduje się link " Przywracanie systemu "Muszę go kliknąć (patrz zrzut ekranu poniżej, ok.: Zielona strzałka).

Windows 10 - Rozpocznij instalację

Windows 10 - Rozpocznij instalację

Następnie powinien otworzyć ekran z wyborem działania: musisz otworzyć sekcję " Diagnostyka (zwrot do pierwotnego stanu lub wykorzystania dodatkowych funduszy) ".

Wybór działania

Wybór działania

Następnie otwórz link " Dodatkowe opcje ".

Diagnostyka

Diagnostyka

W dodatkowych parametrach wybierz pierwszą kartę " Odzyskiwanie systemu (przywracanie systemu za pomocą punktu odzyskiwania) ”(patrz zrzut ekranu poniżej).

Odzyskiwanie systemu / Windows-10

Przywracanie systemu / Windows-10

Następnie standardowe okno powinno być otwarte z sugestią, aby powrócić do systemu do punktu utworzonego z góry.

Rozpoczęcie odzyskiwania

Rozpoczęcie odzyskiwania

Następnie opisz wszystkie kroki bez sensu - wszystko będzie podobne, jak gdybyśmy zostali uruchomieni z systemu Windows, zostało już opisane w pierwszej części artykułu ...

Przywracanie rekordów rozruchowych.

Nawiasem mówiąc, nie zawsze jest konieczne poszukiwanie punktu tworzenia kopii zapasowych i zwiń do niego komputera. Gdy okna przestaje być ładowane, najczęściej wiąże się z uszkodzeniem rekordów rozruchowych.

Przywrócić je wystarczająco w sekcji " Dodatkowe opcje "(Zobacz poprzedni krok artykułu) Wybierz niewłaściwą kartę." Przywracanie systemu ", i " Odzyskiwanie po uruchomieniu ”(patrz zrzut ekranu poniżej: zielona strzałka pod numerem 2).

Sam system Windows automatycznie zdiagnozuje i spróbuje przywrócić funkcjonalność.

Odzyskiwanie po uruchomieniu

Odzyskiwanie po uruchomieniu

Dodanie. Nawet w przypadkach, gdy system operacyjny poinformuje Cię, że próba przywrócenia rekordów rozruchowych nie powiodła się - spróbuj ponownie uruchomić komputer, ani razu w mojej „praktyce” (mimo tego błędu), po takiej procedurze Windows został pomyślnie załadowany.

Tworzenie pełnego obrazu systemu

W systemie Windows 10 jest jedna niezła opcja tworzenia kopii zapasowych - stworzenie obrazu całego systemu na osobnym dysku lub dyskach DVD (potrzeba kilku sztuk, moim zdaniem lepiej jest użyć zewnętrznego dysku twardego lub drugiego dysku - jeśli masz 2+ z nich w systemie).

Różnica między tą metodą a klasycznymi punktami przywracania polega na tym, że ta metoda tworzy pełne archiwum ze wszystkimi programami, sterownikami, plikami użytkownika, ustawieniami, skrótami itp., Które znajdują się w systemie.

Uwaga. Tworzenie takiego obrazu ma sens, gdy masz wszystko skonfigurowane i wszystko działa dobrze. Zwykle ten czas następuje po 2-3 dniach od zainstalowania systemu Windows.

Utwórz obraz

1) Najpierw otwórz panel sterowania , a następnie sekcja „ system i bezpieczeństwo "następnie" Kopii zapasowych i odzyskiwania ”(przykład pokazano na zrzucie ekranu poniżej).

System i bezpieczeństwo - kopia zapasowa

System i bezpieczeństwo - kopia zapasowa

2) Następnie w menu po lewej stronie kliknij link „ Obrazowanie systemu ".

Obrazowanie systemu

Obrazowanie systemu

3) Teraz musisz określić nośnik, na którym obraz zostanie zapisany. Zwykle wybierają zewnętrzny dysk twardy (lub na przykład „duży” dysk flash o pojemności 64 GB, 128 GB).

Gdzie będzie przechowywane archiwum z systemem

Gdzie będzie przechowywane archiwum z systemem

4) Tutaj musisz określić, które dyski chcesz zarchiwizować. System Windows domyślnie zawiera dysk, na którym jest zainstalowany, oraz kilka partycji systemowych. Jeśli to nie wystarczy, możesz włączyć również inne dyski lokalne.

Uwaga. Zwróć uwagę na lokalizację, która będzie potrzebna do archiwizacji. System Windows wyświetli wolne miejsce na nośniku i wymagane miejsce na kopię zapasową. Jeśli wybierzesz kilka dodatkowych dysków lokalnych, wymagane miejsce na kopie zapasowe wzrośnie proporcjonalnie do wybranych dysków.

Wybieranie dysków do archiwizacji

Wybieranie dysków do archiwizacji

Korzystanie z obrazu. Gdy zaczniesz mieć „problemy” z systemem Windows 10, możesz szybko i łatwo przywrócić go do poprzedniego stanu za pomocą tego obrazu. Istnieją 2 sposoby na rozpoczęcie odzyskiwania z takiego obrazu:

 1. - użyj dysku odzyskiwania;
 2. - w programie instalacyjnym Windows wybierz: Diagnostyka / Opcje zaawansowane / Odzyskiwanie obrazu systemu.

Dodanie .Nawiasem mówiąc, możesz całkowicie sklonować dysk twardy za pomocą programów innych firm (wiele z nich ma znacznie więcej opcji i jest wygodniejszych w użyciu niż standardowe narzędzia systemu Windows). Na przykład takie programy to: Acronis True Image, EASEUS Disk Copy, Paragon Drive Backup Personal itp.

Naprawianie wydajności + czyszczenie systemu Windows z wirusów za pomocą AVZ

Nie jest tajemnicą, że wirusy i oprogramowanie reklamowe są często przyczyną problemów z systemem Windows. Jest to często powód, dla którego wielu użytkowników chce przywrócić swój system operacyjny Windows. Jeśli zaczniesz widzieć banery reklamowe na pulpicie, w witrynach (gdzie wcześniej ich tam nie było), przeglądarka ciągle otwiera karty (których nie prosiłeś o otwarcie) - najprawdopodobniej wybrałeś adware (ta „infekcja” jest teraz bardzo popularny).

Aby pozbyć się tego całego „dobroci” i przywrócić wydajność komputera, polecam skorzystanie z narzędzia - AVZ .

AVZ

Witryna programistów: https://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php

avz-logo

Jedno z najlepszych narzędzi antywirusowych, nie trzeba go instalować. Działa ze wszystkimi popularnymi wersjami Windows: XP, 7, 8, 10. Główne zadania w nim rozwiązane:

 • - Usunięcie wkładek SpyWare i AdWare, modułów (trafniejsze niż kiedykolwiek - reklamy i inne „dobre” stale pojawiają się w przeglądarkach);
 • - wyszukiwanie i eliminacja Dialera (Trojan.Dialer);
 • - neutralizacja trojanów;
 • - zamykanie otworów (BackDoor);
 • - usuwanie robaków sieciowych i pocztowych;
 • - neutralizacja: TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper itp.

Oprócz neutralizowania wirusów program ten potrafi przywracać ustawienia systemowe, zamykać niektóre „dziury” ustawiając optymalne parametry. Przejdźmy do interesów :).

Zalecam zrobienie trzech rzeczy w AVZ

1) Sprawdź, czy nie ma wirusów

To pierwsza rzecz, którą należy zacząć od AVZ. Nawet jeśli masz zainstalowany program antywirusowy, nadal nie będzie zbyteczne odsuwanie komputera AVZ. Faktem jest, że to narzędzie antywirusowe „widzi” i znajduje wiele „dobrych”, których brakuje zwykłym programom antywirusowym.

Aby przeskanować komputer w poszukiwaniu wirusów - uruchom AVZ, wybierz dyski (pamiętaj, aby wybrać dysk systemowy) i kliknij przycisk START. Na szczęście skanowanie jest wystarczająco szybkie (w porównaniu z podobnymi programami innych firm).

Sprawdź wirusy w AVZ

Sprawdź wirusy w AVZ

2) Kreator rozwiązywania problemów

Drugą rzeczą, którą zalecam, jest ustawienie optymalnych parametrów (nie jest tajemnicą, że nie wszystkie domyślne ustawienia w systemie Windows zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa). Tak więc AVZ znajduje takie problematyczne ustawienia i zaprasza Cię do ich naprawy (program sam je naprawia w trybie automatycznym).

Aby uruchomić podobnego kreatora: przejdź do menu " Plik "i wybierz" Kreator rozwiązywania problemów ".

Kreator rozwiązywania problemów

Kreator rozwiązywania problemów

3) Przywróć ustawienia systemowe

Dość często „problemy” z systemem Windows występują również z powodu tego, że wirusy i oprogramowanie reklamowe zmieniają niektóre pliki systemowe, edytują pliki i dodają do nich „złośliwe” linie. Z tego powodu, na przykład, otrzymujesz reklamy w przeglądarce, nawet w tych witrynach, w których nie powinny!

Możesz także przywrócić wiele ustawień systemowych w AVZ, jeśli przejdziesz pod adres: " Przywracanie plików / systemu ". Program zaoferuje całą listę różnych opcji odzyskiwania (wszystkie opcje są pokazane na poniższym zrzucie ekranu).

Przywracanie ustawień systemowych

Przywracanie ustawień systemowych

Uwaga.  Jeśli nieświadomie odhaczysz wszystkie pozycje i klikniesz przycisk przywracania, nic przestępczego się nie stanie, po prostu ustawienia systemu powrócą do pierwotnej postaci, tak jakbyś właśnie zainstalował system Windows.

Podsumowując, udana i szybka poprawka dla systemu Windows!

podarowaćdzen-ya

Przydatne oprogramowanie:

 • edycja wideo
 • Edycja wideo
 • Świetne oprogramowanie do tworzenia własnych filmów (wykonaj wszystkie kroki!). Nawet początkujący zrobi film!
 • narzędzie optymalizacji
 • Akcelerator komputerowy
 • Program do czyszczenia systemu Windows ze śmieci (przyspiesza system, usuwa śmieci, optymalizuje rejestr).

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Jak uruchomić Przywracanie systemu w systemie Windows 10

Przywrócenie systemu Windows 10 umożliwia przywrócenie systemu operacyjnego do działającego lub pierwotnego stanu z automatycznie lub ręcznie utworzonego punktu przywracania systemu lub pełnego obrazu systemu przechowywanego na dysku twardym.

Również w przyborniku „dziesiątki” znajduje się narzędzie do wykonania resetu systemu operacyjnego, które uchroni Cię przed długotrwałą reinstalacją systemu Windows 10 oraz utworzeniem pendrive'a do odzyskiwania niezbędnego do wznowienia działania systemu operacyjnego w sytuacjach krytycznych ( gdy Windows 10 nie uruchamia się i nie daje możliwości wejścia do środowiska przywracania) ...

Proponowany artykuł instruktażowy mówi o wszystkich narzędziach składających się na środowisko odzyskiwania systemu w Windows 10, mechanizmach ich działania, sposobie korzystania z tej lub innej funkcji oraz skuteczności metod odzyskiwania w określonych sytuacjach.

Przed przystąpieniem do studiowania materiału zaleca się przeczytanie instrukcji przywracania programu ładującego system operacyjny, sprawdzenia jego plików pod kątem integralności oraz przywrócenia uszkodzonych plików rejestru.

Tryb bezpieczeństwa

1. Zaczynamy od nośnika startowego z dystrybucją Windows 10 za pomocą menu startowego.

2. Określ język „rosyjski” i kliknij „Dalej”.

3. W następnym oknie kliknij łącze „Przywracanie systemu”.

4. Wykonujemy polecenie „bcdedit / set safeboot minimal” w celu późniejszego uruchomienia komputera w trybie awaryjnym.

5. Uruchom ponownie, zamykając wszystkie okna.

Po uruchomieniu komputera możesz przystąpić do rozwiązywania problemu, który uniemożliwia normalne uruchomienie / działanie komputera.

Przywracamy komputer / laptop do pierwotnego stanu

Najbardziej godną uwagi funkcją przywracania systemu Windows 10 jest przywrócenie systemu Windows do pierwotnego stanu. Możesz go użyć poprzez „Parametry”.

1. Wywołaj menu za pomocą Win → I.

2. Przejdź do sekcji „Aktualizacja / Zabezpieczenia”.

3. Kliknij kartę „Odzyskiwanie”.

Z tej możliwości należy skorzystać w ostateczności, gdy poniższe opcje nie pomogły w rozwiązaniu problemu, ponieważ w końcu otrzymasz czysty, tylko zainstalowany system operacyjny z danymi osobowymi lub bez, w zależności od określonych parametrów.

4. Kliknij „Start”, po czym pojawi się okno dialogowe z prośbą o określenie parametrów resetowania systemu operacyjnego.

Jest jeszcze jeden sposób wywołania okna dialogowego resetowania systemu operacyjnego nawet bez autoryzacji w systemie. Wszystko odbywa się na ekranie autoryzacji. Aby uzyskać dostęp do funkcji, naciśnij ikonę „Restart”, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij ikonę „Diagnostyka”, a następnie kliknij przycisk, aby przywrócić system do pierwotnego stanu.

Zaletą tej metody jest to, że nie ma potrzeby posiadania dysku instalacyjnego / dysku flash, a wszystkie działania są wykonywane automatycznie, bez żadnej interwencji użytkownika.

Wadą jest tylko jedna - gdy użytkownik usunie obraz systemu lub lokalizację tego pliku w uszkodzonych sektorach dysku twardego, nie będzie możliwe wykonanie szybkiej reinstalacji, ale tutaj w arsenale tam „dziesiątek” Istnieje kilka dodatkowych narzędzi: użycie dysku odzyskiwania systemu, jeśli jest dostępny (bardzo rzadkie zdarzenie) i tworzenie kopii zapasowych systemu Windows 10 przy użyciu narzędzi systemu operacyjnego na woluminie niesystemowym.

Dysk flash do odzyskiwania systemu Windows 10

Narzędzie nazywa się dyskiem odzyskiwania systemu Windows, ale w pierwszej dziesiątce należy zmienić jego nazwę na dysk flash odzyskiwania (będziemy używać tego samego terminu).

Jeśli wcześniej w systemie operacyjnym firmy Microsoft były narzędzia do wykonywania automatycznej reanimacji systemu, które w większości przypadków próbowały tylko coś zrobić, to w pierwszej dziesiątce istnieje opcja utworzenia obrazu systemu do późniejszego zwrotu woluminu systemowego do stanu nadrukowanego na tym obrazie przez automatyczną ponowną instalację systemu operacyjnego, jak omówiono w powyższej sekcji.

Podobny obraz jest tworzony pod następujący:

1. Zadzwoń do apletu panelu sterowania o nazwie "Przywróć".

2. Znajdź link "Tworzenie dysku odzyskiwania" w pionowym menu po lewej stronie.

3. Zanotujemy opcję rezerwacji plików systemowych na dysku Flash Recovery, aby umożliwić natychmiastowe ponowne zainstalowanie "dziesiątki".

4. Na końcu wszystkich operacji nagrywania lub w razie potrzeby załadujesz z utworzonego dysku, za pomocą funkcji menu rozruchowego.

5. W oknie wyboru działania przejdź do sekcji "Diagnostyka".

Będę w nim otworzymy zdolność wykonywania następujących operacji:

 • Korzystanie z dysku flash z obrazem, zwróć okna 10 do poprzedniego stanu;
 • Odwiedź parametry UEFI / BIOS;
 • ośrodek do resuscytacji "dziesiątki" przez punkt zwrotny;
 • Uruchom za pomocą wiersza poleceń, na przykład, aby utworzyć kopię ładowarki w odpowiedniej objętości;
 • Przywróć Windows 10 z pełnego obrazu OS.

Obecność takiej jazdy flash w przypadku "tuzina" jest znacznie bardziej przydatna niż nawet instalacja, chociaż ten ostatni pozwala na rozpoczęcie niektórych operacji przywracania systemu operacyjnego na ekranie za pomocą przycisku "Ustaw" natychmiast po wybraniu język.

Utwórz pełny system systemu resuscytacji

Nie ma konieczności utworzenia migawki w pierwszych godzinach funkcjonowania nowego systemu operacyjnego, można to zrobić po kilku dniach po ponownej instalacji, dzięki czemu okna się wychodzi i został wprowadzony do normalnego stanu funkcjonującego, ale zrobił nie mam czasu na nabycie kluczy śmieci i rejestru.

1. Proces zaczyna się od czyszczenia śmieci dysków C: Programy rejestru systemu i odinstalowywania, które były niepotrzebne.

2. Następnie włóż do panelu sterowania.

3. Otwórz aplet "Historia plików", a następnie kliknij "Obraz systemu kopii zapasowych".

4. W menu pionowym kliknij link "Tworzenie obrazu systemu".

5. Jesteśmy ustaleni z lokalizacją przechowywania systemu operacyjnego i partycji, które zostaną poddane rezerwacji (najlepiej jest określić dysk wymienny).

Po zakończeniu kompresji plików systemowych i przeniesienie ich do określonego medium cyfrowego można go użyć do szybkiego powrotu do Windows 10 do przechwytywanego statusu. Aby rozpocząć odzyskiwanie z obrazu, musisz pobrać komputer z dysku flash, do którego plik jest przechowywany lub za pośrednictwem instalatora systemu Windows 10 ("Diagnostyka" - "Rozszerzone parametry" - "Przywróć obraz OS").

Windows 10 punktów wycofania

Nie ma innowacji z tą funkcją, wszystkie jego możliwości działają, jak w poprzednich wersjach systemu operacyjnego. Zapewnia szansę zwrócić system do jednego z zachowanych państw za pośrednictwem środowiska odzyskiwania lub w systemie operacyjnym. Aby skorzystać z funkcji, musi być aktywowany. Możesz sprawdzić status za pomocą apletu panelu sterowania pod nazwą "Odzyskiwanie". W oknie zbliżenia "Ustawianie odzyskiwania systemu".

Aby zmienić parametry, kliknij "Skonfiguruj" i określ miejsce przydzielone, aby zachować punkt do dysku systemowego.

Podczas korzystania z licencjonowanego obrazu funkcja ta jest aktywowana, ale jeśli zainstalowano system Windows 10 pobrane z witryn piratów, możliwe jest, że autor montażu wyłączył tę funkcję. Jak włączyć odzyskiwanie systemu? Wybierz partycję systemu, kliknij "Ustaw" i przesuń pole wyboru do pozycji "Włącz ochronę systemu".

Zazwyczaj punkty wycofywania są generowane automatycznie, gdy użytkownik lub jakakolwiek aplikacja wprowadza zmiany w plikach systemowych, ustawieniach, usługach i ustawieniach rejestru. Dostępna jest również opcja ręcznego tworzenia punktów przywracania. W oknie „Właściwości systemu” kliknij „Utwórz” i wprowadź nazwę migawki, aby ułatwić jej identyfikację.

Aby uruchomić funkcję przywracania systemu za pośrednictwem jednego z punktów przywracania, przejdź do tego samego apletu i kliknij „Rozpocznij przywracanie systemu”. W przypadku, gdy system Windows 10 nie uruchamia się, uruchamiamy system z dysku odzyskiwania lub pakietu instalacyjnego i wywołujemy „Przywracanie systemu” poprzez „Opcje zaawansowane” w oknie diagnostycznym.

Historia plików

Kolejna innowacja w systemie Windows 10, która umożliwia tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych określonych plików (często dokumentów tekstowych i różnych projektów) oraz w razie potrzeby wyodrębnianie żądanej kopii pliku z kopii zapasowej.

Jak widać, „pierwsza dziesiątka” ma rozszerzony zestaw efektywnych funkcji przywracających system do stanu roboczego w każdym przypadku i bez ponownej instalacji systemu operacyjnego. Oprócz wszystkich wymienionych narzędzi konieczne jest uwzględnienie funkcji naprawy bootloadera za pomocą narzędzi systemu Windows 10.

Odzyskiwanie systemu operacyjnego Windows 10: ponownie zainstaluj, uruchom, przywróć poprzedni system operacyjny

Jeśli jesteś zainteresowany przywróceniem systemu Windows 10, to jesteś we właściwym miejscu.

„Dziesiątka”, jak każdy system operacyjny z rodziny Windows, jest podatna na awarie.

Jednak rzadko są śmiertelne i nieodwracalne, ponieważ system zawiera potężne mechanizmy odzyskiwania.

Zastanówmy się, jak przywrócić system Windows 10 do pracy bez korzystania z programów innych firm.

Przywracanie systemu

Ta opcja pomoże naprawić błędy, które pojawiły się po zainstalowaniu oprogramowania, aktualizacji systemu Windows, zmian w rejestrze i tym podobnych.

Funkcja wznawiania umożliwia przywrócenie ustawień rejestru i chronionych plików systemowych do wcześniej zapisanego stanu - do jednego z punktów kontrolnych, które system Windows tworzy automatycznie. Nie ma to wpływu na dokumenty użytkownika.

Punkty regeneracji w „dziesiątkach” są tworzone przed instalacją programów, sterowników, aktualizacji systemu lub tylko co 7 dni. Ponadto użytkownik może tworzyć je ręcznie.

Procedura

 • Przejdź do panelu sterowania, otwórz aplet „Odzyskiwanie” i wybierz z listy poleceń „Rozpocznij przywracanie systemu”.
 • Wybierz punkt kontrolny utworzony przed awarią i kliknij Zakończ.

 • Podczas wykonywania zadania komputer zostanie uruchomiony ponownie. Po 5-7 minutach Windows 10 powróci do stanu sprzed problemu.

Wznowienie systemu jest również dostępne, gdy system Windows 10 nie uruchamia się. Jeśli pobieranie się nie powiedzie, zamiast okna powitalnego zobaczysz następujące okno:

Klikając przycisk „Dodatkowe opcje odzyskiwania”, uzyskasz możliwość wyboru działania. Tutaj należy kliknąć element „Diagnostyka”.

A następnie - „Przywracanie systemu”.

Następnie otworzy się znane już okno z propozycją wyboru punktu kontrolnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami i poczekaj, aż kreator zakończy działanie.

Przywracanie komputera do pierwotnego stanu

Ta opcja pomoże Ci poradzić sobie z błędami, których funkcja Wznów systemu nie rozwiązuje lub w przypadku których brakuje odpowiednich punktów kontrolnych lub nie zostały one wygenerowane.

Przywrócenie systemu Windows 10 do pierwotnego stanu można wykonać:

 • Z zachowaniem plików użytkownika i wielu preinstalowanych programów. W takim przypadku wszystkie ustawienia systemowe, sterowniki i oprogramowanie zainstalowane przez użytkownika zostaną zresetowane.
 • Bez zapisywania danych osobowych, programów i ustawień. Ta opcja przywraca system do stanu czystej instalacji. Żadne informacje użytkownika nie pozostaną w nim.

Ważny! Na komputerach i laptopach, na których producent zainstalował Windows 10, może być dostępna trzecia opcja - przywrócenie ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie nie tylko danych użytkownika i ustawień, ale także zawartości niesystemowych partycji dysku twardego.

Powrót do stanu fabrycznego bez zapisywania danych osobowych jest stosowany w ostateczności - alternatywa dla ponownej instalacji systemu w przypadku trudnych do usunięcia awarii, a także przed sprzedażą komputera lub przekazaniem go innemu użytkownikowi.

Jak przywrócić system Windows 10 do pierwotnego stanu

 • Otwórz menu Start i kliknij przycisk „Opcje”.

 • Wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia z listy opcji.

 • Następnie wybierz „Odzyskiwanie”.

 • W sekcji Zresetuj ten komputer kliknij przycisk Rozpocznij.

 • Następnie wybierz potrzebną opcję: „Zachowaj moje pliki” lub „Usuń wszystko”.

Za około 40-60 minut system Windows 10 wróci do trybu online.

Przywróć poprzednią wersję systemu (Windows 7 lub 8)

Ta metoda jest dostępna tylko dla tych, którzy zainstalowali „dziesięć” w kolejności aktualizacji poprzedniego systemu operacyjnego - „siedem” lub „osiem”. I jest to możliwe dopiero w ciągu miesiąca od aktualizacji.

Spowoduje to zapisanie plików użytkownika w folderach osobistych, sterownikach, oprogramowaniu i ustawieniach poprzedniego systemu, a wszystko, co było w systemie Windows 10, zostanie usunięte.

Aby przywrócić pierwotnie zainstalowany system operacyjny, uruchom aplikację Ustawienia z menu Start, otwórz Aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie Odzyskiwanie i wybierz Przywróć system Windows 8.1 (7).

Jeśli tej pozycji nie ma na liście parametrów, funkcja jest niedostępna. Będzie również niedostępny, jeśli użytkownik usunie folder Windows.old z systemowej partycji dysku twardego.

Zainstaluj ponownie system Windows 10 z dysku odzyskiwania

Ta opcja przyda się tym, którzy wcześniej utworzyli dysk regeneracyjny systemu Windows 10. Na nim jest zapisywana kopia zapasowa systemu z parametrami operacyjnymi.

Aby utworzyć dysk odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:

 • przygotuj czystą płytę DVD lub pendrive (minimalna pojemność ustalana jest indywidualnie) i podłącz do komputera;
 • otwórz sekcję „Odzyskiwanie” w panelu sterowania, wybierz „Utwórz dysk odzyskiwania” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Gotowy nośnik kopii zapasowej systemu Windows musi być przechowywany w bezpiecznym miejscu i nie może być używany do niczego innego.

Jak przywrócić system Windows 10 z kopii zapasowej

Jeśli system się uruchomi, otwórz Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Odzyskiwanie i zresetuj komputer. Po ponownym uruchomieniu w środowisku przywracania wybierz sekcje „Diagnostyka” i „Przywracanie obrazu systemu”.

Rada! Jeśli system się nie uruchamia, należy uruchomić komputer z płyty CD z zestawem dystrybucyjnym, ale zamiast instalować (Zainstaluj teraz) wybierz opcję „Napraw komputer”.

Następnie podłącz nośnik kopii zapasowej systemu Windows 10 i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Wybierz obraz systemu dla żądanego numeru.
 • W razie potrzeby określ dodatkowe opcje, takie jak formatowanie dysku.
 • Potwierdź swoją zgodę na wycofanie i poczekaj, aż się zakończy.

Windows zostanie automatycznie przywrócony podczas zapisywania plików użytkownika, oprogramowania i ustawień. Stan systemu będzie taki sam, jak podczas tworzenia kopii zapasowej.

Naprawa rozruchu systemu Windows 10

Wznowienie bootloadera systemu Windows 10 można również wykonać, uruchamiając komputer z dysku instalacyjnego dziesiątek.

Procedura wygląda następująco:

 • Podłącz dysk z dystrybucją systemu Windows 10 do komputera.
 • Zamiast instalować, wybierz „Napraw komputer”
 • W oknie Wybierz akcję kliknij opcję Diagnostyka.
 • Następnie z listy dodatkowych opcji wybierz „Naprawa podczas uruchamiania”.

W niektórych przypadkach automatyczne odzyskiwanie po uruchomieniu nie daje rezultatów. W takim przypadku pomocne może być ręczne nadpisanie plików programu ładującego i partycji rozruchowej dysku twardego. Jak to zrobić:

 • Otwórz wiersz polecenia w oknie Opcje zaawansowane.

 • Postępuj zgodnie z instrukcją bcdboot.exe X: Windows gdzie X: - litera partycji systemowej na dysku twardym.

W środowisku odzyskiwania litery partycji często nie są takie same, jak przypisane w systemie Windows. Aby je określić, możesz użyć narzędzia konsoli Diskpart z zestawu dystrybucyjnego systemu. Wpisz wiersz poleceń jeden po drugim:

Diskpart

Lista dysków

Dysk Sel 0 (lub 1, 2, 3 - zależy od lokalizacji bootloadera, jeśli na komputerze jest kilka dysków fizycznych)

Dysk szczegółowy

W naszym przykładzie litera C jest przypisana do partycji rozruchowej, co oznacza, że ​​polecenie przywracania jest zapisane w następujący sposób: bcdboot.exe Z: Windows .

Aby naprawić błąd rozruchu na dyskach twardych ze znacznikami MBR, musisz uruchomić 2 dodatkowe polecenia w konsoli: bootrec / fixmbr и bootrec / fixboot. Kod partycji rozruchowej zostanie nadpisany.

Jak przywrócić pliki systemowe Windows 10

Aby przywrócić chronione pliki systemowe w systemie Windows 10, użyj aplikacji SFC.exe uruchamiane w wierszu poleceń z parametrem / Skanuj teraz ... Skanowanie i naprawianie zajmuje około 20-40 minut.

Gdy SFC zakończy pracę, raport (CBS.log) zostanie wygenerowany i zapisany w folderze C: WindowsLogs. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się, które pliki zostały uszkodzone i odzyskane.

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Chociaż system Windows 10 jest wysoce funkcjonalny i stabilny, może wymagać przywrócenia

Przywracanie systemu Windows 10

Odzyskiwanie systemu Windows 10

Windows 10 nie widzi dysku flash USB

Aparat nie działa na laptopie z systemem Windows 10

Język na klawiaturze nie zmienia się w systemie Windows 10

Urządzenie wyjściowe audio nie jest zainstalowane w systemie Windows 10

Gry nie uruchamiają się w systemie Windows 10

Windows 10, którego przywrócenie może przywrócić komputer do pierwotnego stanu, ma kilka opcji tej akcji, dowiedzmy się, jak przywrócić system Windows 10!

Ponieważ sam system operacyjny jest dość złożoną strukturą, zrozumiałe jest częste występowanie problemów i błędów. Z drugiej strony, jak w każdym złożonym systemie, Windows posiada również narzędzia do jego odzyskiwania, których znajomość może pomóc w stosunkowo łatwym i bez znacznych strat „ożywieniu” komputera i zapisaniu ważnych danych.

Jak przywrócić system Windows 10

Nie trzeba dodawać, że znane narzędzia do odzyskiwania systemu Windows 10 różnią się specyfiką swojej pracy i efektem końcowym. Zostaną one omówione poniżej. Na początek konieczne jest skonkretyzowanie sytuacji, w których warto przywrócić system operacyjny do poprzedniego stanu.

Windows 10 nie działa poprawnie, aktualizacja (standard dla samego systemu operacyjnego lub sterownika) lub jakaś aplikacja również została niedawno zainstalowana. Najprawdopodobniej powodem jest właśnie to, co zostało niedawno ustalone. W takiej sytuacji możesz użyć rezerwy do punktu przywracania. Można to zrobić na kilka sposobów: W wierszu poleceń uruchom polecenie jako administrator, wpisz rstrui - otworzy się interfejs powrotu do punktu.

Możesz również dostać się do tego okna z panelu sterowania - Przywróć.

Kliknięcie „Rozpocznij przywracanie systemu” spowoduje otwarcie znanego nam interfejsu.

Po kliknięciu „Dalej” zostanie wyświetlona lista punktów przywracania.

Po wybraniu punktu i kliknięciu przycisku „Dalej” rozpocznie się proces zwrotu, który potrwa kilka minut (od 10-15 i więcej). Ten proces ma wpływ na zainstalowane aplikacje i pliki niestandardowe, które zostały zmodyfikowane od czasu utworzenia punktu. Aby móc przeprowadzić odzyskiwanie systemu Windows 10 przy użyciu punktów przywracania, musisz upewnić się, że są one tworzone automatycznie. W tym celu w oknie Panel sterowania - Przywracanie wybierz „Ustawienia przywracania systemu”.

W tabeli dostępnych dysków musisz sprawdzić, czy ochrona systemu operacyjnego jest włączona. Jeśli ta opcja jest włączona, punkty przywracania są tworzone automatycznie. Jeśli nie, punkt zostanie utworzony tylko ręcznie. Aby utworzyć punkt, naciśnij „Utwórz” i podaj nazwę utworzonego punktu.

Aby włączyć automatyczne tworzenie punktów (ochrona systemu operacyjnego Windows), kliknij „Konfiguruj ...” i wybierz „Włącz ochronę systemu”.

Jeśli nie możesz się zalogować, możesz użyć tej funkcji w środowisku przywracania (WinRE). Można się tam dostać na kilka sposobów:

 • Na ekranie blokady (wpisywanie hasła) należy kliknąć „Zamknij”, przytrzymać klawisz Shift i kliknąć „Uruchom ponownie”. Po ponownym uruchomieniu wybierz „Diagnostyka” - „Dodatkowe parametry” - „Linia poleceń” - wykonaj polecenie rstrui.
 • Wyłącz i włącz komputer kilkakrotnie przyciskiem zasilania (nie jest to najbezpieczniejszy sposób). Te manipulacje pozwolą Ci również wejść do środowiska przywracania i podjąć dalsze działania.

Windows 10 nie działa poprawnie, ale ostatnio nie zainstalowano żadnych aktualizacji ani aplikacji.

Ta opcja jest bardziej kontrowersyjna. Przyczyna nieprawidłowego działania systemu może nie być tak oczywista. W takim przypadku może pomóc przywrócenie systemu Windows 10 do pierwotnego stanu. Aby to zrobić, musisz otworzyć Opcje, a następnie „Aktualizacje i zabezpieczenia”.

Następnie wybierz „Odzyskiwanie”.

Aby rozpocząć proces, musisz kliknąć „Start”.

Jeśli system nie uruchamia się, możesz wejść do środowiska przywracania (metody opisano w poprzednim akapicie) i wybrać „Diagnostyka” - „Przywróć komputer do jego pierwotnego stanu”. Jednocześnie możemy zaoferować opcje przywrócenia systemu Windows 10:

 • Zapisz pliki - w rezultacie system operacyjny zostanie ponownie zainstalowany z zachowaniem wszystkich plików osobistych, ale zainstalowane sterowniki i aplikacje zostaną usunięte, wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach i wszystkie aplikacje preinstalowane przez producenta zostaną usunięte (w przypadku zakupu komputera po zainstalowaniu systemu Windows 10 aplikacje producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane).
 • Usuń wszystko - w rezultacie Windows 10 zostanie ponownie zainstalowany z usunięciem plików osobistych, zainstalowane aplikacje i sterowniki zostaną usunięte, wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach i wszystkie aplikacje preinstalowane przez producenta zostaną usunięte (jeśli kupiłeś urządzenie z systemem Windows 10 już zainstalowanych, aplikacje producenta komputera zostaną automatycznie ponownie zainstalowane). Ta opcja jest również najlepsza, jeśli zamierzasz poddać recyklingowi lub sprzedać komputer, czyszczenie dysku może zająć kilka godzin, ale później odzyskanie danych staje się bardzo trudne.
 • Przywróć ustawienia fabryczne (jeśli są dostępne) - w rezultacie Windows 7/8 / 8.1 / 10 zostanie ponownie zainstalowany z usunięciem plików osobistych, zainstalowane sterowniki i aplikacje zostaną usunięte, wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach również zostaną usunięte, a wszystkie preinstalowane aplikacje zostaną ponownie zainstalowane przez producenta. Ważny! Po wykonaniu tej procedury opcja powrotu do poprzedniej kompilacji nie będzie już dostępna.

System nie uruchamia się, a dysk odzyskiwania został utworzony wcześniej. Aby skorzystać z tej opcji, musisz podłączyć dysk do komputera. Następnie po załadowaniu środowiska przywracania (WinRE) należy wybrać „Rozwiązywanie problemów” - „Opcje zaawansowane” - „Przywracanie systemu”. Spowoduje to usunięcie ostatnio zainstalowanych programów, aktualizacji systemu lub pakietu Office lub sterowników, które mogą powodować problemy na komputerze, ale pliki osobiste pozostaną nienaruszone. Ponadto, jeśli masz dysk, możesz wykonać powrót do jego pierwotnego stanu (patrz poprzedni akapit). Jak utworzyć dysk odzyskiwania.

System nie uruchamia się i żaden dysk odzyskiwania nie został wcześniej utworzony. W takiej sytuacji może pomóc nośnik instalacyjny - dysk, z którego można przeprowadzić czystą instalację systemu. Jeśli takiego medium nie ma, to trzeba je stworzyć. Możesz to zrobić w ten sposób:

 • Na komputerze służbowym otwórz witrynę internetową oprogramowania Microsoft.
 • Kliknij opcję Pobierz narzędzie teraz, poczekaj, aż narzędzie się pobierze i uruchom je.
 • Wybierz opcję „Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera”.
 • Skonfiguruj wymagane ustawienia - język, edycję i architekturę (64-bitowa lub 32-bitowa).
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia nośnika instalacyjnego, aż do zakończenia procesu.
 • Podłącz nowo utworzony nośnik instalacyjny do niedziałającego komputera i włącz go.

Następnie należy uruchomić komputer z nośnika instalacyjnego i wybrać opcję „Przywracanie systemu”. Ponadto zestaw możliwych działań jest podobny do poprzedniego akapitu tego artykułu.

Komputer nie uruchamia się, nie utworzono dysku odzyskiwania, a resetowanie nie powiodło się. W tej sytuacji nie ma innych opcji niż wykonanie czystej instalacji. Aby to zrobić, musisz utworzyć nośnik instalacyjny (jak to zrobić, opisano w poprzednim akapicie artykułu). Ogólnie proces instalacji systemu, chociaż jest globalny dla komputera, nadal nie jest skomplikowany. Najważniejsze jest, aby poprawnie skonfigurować rozruch z nośnika instalacyjnego. Po pobraniu z niego należy wybrać element „Zainstaluj teraz”. W następnym etapie zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza do aktywacji systemu - możesz go wprowadzić tutaj lub kliknąć przycisk „Nie mam klucza produktu”, aby kontynuować instalację systemu, aktywacja w tym przypadku będzie musiała być wykonywane natychmiast po pojawieniu się pulpitu. Następnie zostaniesz poproszony o przeczytanie umowy licencyjnej i zaakceptowanie jej, aby kontynuować. Następnym krokiem jest kliknięcie „Instalacja niestandardowa”. Następnie pojawi się okno z partycjami, na które podzielony jest dysk twardy. Musisz wybrać odpowiednią sekcję i kliknąć „Dalej”. Podczas procesu instalacji komputer zostanie kilkakrotnie uruchomiony ponownie. Spowoduje to zainstalowanie czystego systemu i usunięcie wszystkich aplikacji i sterowników. Pliki zostaną zapisane w folderze Windows.Old na dysku C, w razie potrzeby możesz je stamtąd przenieść.

Przez miesiąc po aktualizacji do wersji Windows 10 (i w ciągu 10 dni po aktualizacji montażu), możliwe jest powrót do poprzedniego montażu - pozwoli to zwrócić komputer, programy i pliki do stanu, w którym Urządzenie zostało bezpośrednio zaktualizowane. Możesz uruchomić ten proces za pośrednictwem "Parametry" (sekcja "Aktualizacja i zabezpieczenia" - "Przywróć") lub za pośrednictwem środowiska odzyskiwania (Winr, metody wejściowe są opisane powyżej).

Ogólnie rzecz biorąc, opcje opisane powyżej umożliwiają Ci, jeśli nie przywrócisz całkowicie komputera do zwykłego stanu, a następnie chociaż możliwe jest powrót do niego. Wszystkie te opcje różnią się czasem i używanie każdego z nich zależy od początkowego problemu.

Przywracanie systemu Windows 10 z obrazu kopii zapasowej obrazu

Windows 10 Przywróć z kopii zapasowej pomoże zwrócić komputer do komputera, w przypadku poważnych problemów, które miały miejsce w oprogramowaniu lub awariach sprzętowych. W tej metodzie pojawi się całkowite odzyskiwanie systemu do stanu wystąpił w momencie tworzenia kopii zapasowej systemu Windows.

Od wystąpienia problemów żaden komputer nie jest ubezpieczony, więc powinieneś chronić się z wyprzedzeniem od wejścia w nieprzyjemną sytuację. Zgadzam się z powodu poważnej awarii systemu lub uszkodzenia dysku twardego, możesz stracić ważne informacje i stracić dość długo, który zostanie wydany na instalowanie i konfigurowanie systemu Windows, instalując niezbędne programy.

Aby zapobiec takiej sytuacji, należy utworzyć kopię zapasową systemu z wyprzedzeniem, w razie potrzeby, jeśli to konieczne, odzyskać obraz systemu Windows z kopii zapasowej. Obraz kopii zapasowej systemu Windows 10 zawiera zawartość partycji systemu dysku twardego, zawartość partycji usług systemowych, programów, danych użytkownika itp.

Zamiast nie działających awarii systemu operacyjnego, użytkownik otrzyma w pełni operacyjne systemy Windows 10, ponieważ kopia zapasowa została wykonana w tym czasie, gdy na komputerze nie było problemów. Wszystkie dane systemu Windows zainstalowane na komputerze zostaną zastąpione przez dane z obrazu kopii zapasowej obrazu.

Wbudowany tryb przywracania Windows 10

System operacyjny ma wbudowany tryb odzyskiwania systemu Windows, z którym można przywrócić system z wcześniej utworzonych kopii zapasowych systemu Windows 10. Korzystanie z narzędzia "Historia plików" można utworzyć kopię zapasową systemu Windows 10, umieszczając archiwum systemu do Zewnętrzny dysk twardy, folder sieciowy lub inny nośnik.

Po sytuacji awaryjnej na komputerze użytkownik będzie mógł przywrócić system Windows za pomocą pliku obrazu systemu. Proces odzyskiwania zajmie mniej czasu niż instalowanie lub ponowne zainstalowanie systemu Windows, nie zapomnij, że po zainstalowaniu systemu użytkownik czeka na montaż niezbędnych programów do komputera.

Aby utworzyć system kopii zapasowej, a następnie przywrócić go z kopii zapasowej, nie jest konieczne korzystanie z narzędzi do odzyskiwania systemu Windows, użytkownik może korzystać z produktów od producentów osób trzecich. O przykładach podobnych programów mają artykuły na mojej stronie.

W tym artykule rozważymy przywrócenie systemu Windows 10 z systemu, który ma być wcześniej utworzony przez narzędzia systemowe. Kopia zapasowa systemu jest najlepiej przechowywana na wymiennych nośnikach. Najbardziej odpowiednią opcją: zewnętrzny dysk twardy, specjalnie przeznaczony do przechowywania systemów tworzenia kopii zapasowych.

W przypadku drobnych problemów na komputerze można skorzystać z funkcji przywracania systemu Windows, korzystając z wcześniej utworzonych punktów przywracania systemu, ale w przypadku poważnych awarii komputera ta opcja nie pomoże.

Przed rozpoczęciem procedury przywracania systemu z kopii zapasowej podłącz do komputera zewnętrzny dysk twardy z kopią zapasową systemu Windows. Na dysku z kopią zapasową systemu w folderze „WindowsImageBackup” znajduje się obraz odzyskiwania systemu Windows 10.

Uruchom odzyskiwanie systemu Windows 10

Użytkownik może rozpocząć odzyskiwanie ze zarchiwizowanego obrazu systemu na dwa sposoby:

 • rozpocząć proces odzyskiwania z uruchomionego systemu operacyjnego Windows;
 • uruchomić komputer przy użyciu dysku odzyskiwania, gdy system operacyjny nie działa.

W obu przypadkach proces odzyskiwania jest taki sam. Jedyną różnicą jest sposób uruchamiania Przywracania systemu.

Jeśli system Windows nie działa, będziesz potrzebować dysku odzyskiwania systemu Windows 10, który należy utworzyć wcześniej podczas tworzenia kopii zapasowej systemu. Możesz użyć instalacyjnego dysku DVD systemu Windows 10 lub rozruchowego dysku flash USB jako dysku odzyskiwania.

Następnie podczas uruchamiania komputera należy wejść do systemu BIOS (UEFI), aby wybrać dysk rozruchowy jako urządzenie rozruchowe. Wejście do menu rozruchu lub ustawień BIOS odbywa się za pomocą klawiszy klawiatury. Komputery przenośne i stacjonarne używają różnych klawiszy w zależności od producenta komputera. Dowiedz się z wyprzedzeniem w Internecie, jakie klucze są używane, koncentrując się na modelu swojego urządzenia.

Gdy system operacyjny Windows 10 jest uruchomiony, odzyskiwanie z pliku kopii zapasowej obrazu systemu jest uruchamiane w następującej kolejności:

 1. Wejdź do menu Start, kliknij Ustawienia.
 2. W oknie Ustawienia systemu Windows wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia.
 3. W sekcji „Aktualizacja i zabezpieczenia” kliknij „Odzyskiwanie”.
 4. W ustawieniu Niestandardowe opcje rozruchu kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

Przywracanie systemu Windows 10 z obrazu kopii zapasowej obrazu

Po ponownym uruchomieniu komputera otworzy się okno Wybierz akcję. Kliknij przycisk „Rozwiązywanie problemów”.

W oknie „Diagnostyka” kliknij przycisk „Opcje zaawansowane”.

W oknie „Opcje zaawansowane” kliknij przycisk „Przywracanie obrazu systemu”.

W oknie „Przywracanie obrazu systemu” musisz wybrać konto, aby kontynuować pracę.

W następnym oknie będziesz musiał wprowadzić hasło do swojego konta. Aby wprowadzić hasło, w razie potrzeby zmień układ klawiatury, na przykład z rosyjskiego na angielski.

Jeśli nie używasz hasła do logowania, pozostaw to pole puste.

Kliknij przycisk „Kontynuuj”.

Następnie nastąpi ponowne uruchomienie systemu.

W oknie „Wybierz zarchiwizowany obraz systemu” należy wybrać obraz systemu do przywrócenia. Po wykonaniu odzyskiwania systemu Windows dane na komputerze zostaną nadpisane danymi z obrazu systemu.

Zaleca się wybranie najnowszego dostępnego obrazu systemu. Wybierz plik obrazu systemu, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

W następnym oknie „Wybierz dodatkowe opcje odzyskiwania” kliknij przycisk „Dalej”.

Przejrzyj wybrane opcje odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk „Zakończ”.

W oknie ostrzeżenia kliknij przycisk „Tak”.

Następnie rozpocznie się proces przywracania systemu z kopii zapasowej, co może zająć od kilku minut do kilku godzin. Czas przywracania zależy od rozmiaru kopii zapasowej.

Po zakończeniu odzyskiwania z obrazu kopii zapasowej systemu Windows komputer zostanie uruchomiony ponownie.

Po ponownym uruchomieniu przywrócony system operacyjny otworzy się na komputerze. Kopia zapasowa systemu Windows 10 została ukończona. Dane na odzyskanych dyskach zostały zastąpione danymi z kopii zapasowej systemu.

Wnioski artykułu

Jeśli komputer ulegnie awarii z powodu problemów z systemem operacyjnym lub z powodu awarii dysku twardego, użytkownik może przywrócić system Windows 10, pod warunkiem, że wcześniej utworzył obraz kopii zapasowej systemu do odzyskiwania. W artykule opisano sposób przywracania systemu z kopii zapasowej utworzonej za pomocą narzędzia systemowego wbudowanego w system operacyjny Windows 10.

Poprawa Windows 10 z kopii zapasowej systemu (wideo)

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Wszyscy właściciele komputerów mają okresowe problemy z systemem Windows po zainstalowaniu niewłaściwych sterowników lub wprowadzeniu zmian w systemie operacyjnym. Możesz rozwiązać ten problem, tworząc punkty przywracania systemu.

Punkt przywracania systemu Windows 10 umożliwia przywrócenie komputera do ostatniego stabilnego stanu komputera. Podczas tworzenia punktu przywracania system Windows 10 zachowuje kopię zapasową plików systemowych. Dlatego zamiast całkowicie przeinstalować system Windows po zainstalowaniu niewłaściwego sterownika lub złapaniu wirusa, możesz po prostu przywrócić system.

Punkty przywracania są tworzone przed zainstalowaniem aktualizacji systemu Windows, a także automatycznie z określoną częstotliwością. Im więcej wolnego miejsca na dysku twardym zarezerwujesz na punkty przywracania, tym więcej dat odzyskiwania będziesz mieć do wyboru.

System umożliwia ręczne tworzenie punktów przywracania systemu Windows 10. Może to być wymagane np. Przed zainstalowaniem programów, które mogą w jakiś sposób zakłócić działanie systemu. W przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, właściciel komputera zawsze może przywrócić system do stanu, w którym wszystko działało poprawnie.

Należy pamiętać, że punkty przywracania zawierają tylko kopie zapasowe plików systemowych Windows 10, które mają wpływ na ładowanie systemu operacyjnego. Kopie zapasowe nie zawierają osobistych folderów i plików. Jeśli chcesz również tworzyć kopie zapasowe swoich plików osobistych, musisz utworzyć pełny obraz systemu.

Ustawienia odzyskiwania systemu Windows 10

Aby wyświetlić bieżące ustawienia odzyskiwania na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy menu „Start” i przejdź do „Panelu sterowania”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Przejdź do sekcji „System i zabezpieczenia”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Przejdź do sekcji „System”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Kliknij w lewej kolumnie „Ochrona systemu”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Otwarte okno zawiera ustawienia ochrony dysków. Wyłączony oznacza, że ​​dla tego dysku nie są tworzone żadne punkty przywracania, ale jest włączony podczas tworzenia punktów przywracania.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W moim przypadku punkty przywracania są tworzone tylko dla dysku C, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Aby zmienić ustawienia parametrów ochrony, wybierz interesujący Cię dysk i kliknij przycisk „Konfiguruj”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W górnej części okna możesz włączyć lub wyłączyć tworzenie punktów przywracania systemu Windows 10, a na dole wskaż, ile miejsca na dysku chcesz zarezerwować na przechowywanie tych kopii zapasowych. Im większy określisz, tym więcej punktów przywracania będzie przechowywanych. W miarę zapełniania się tego wolumenu stare punkty przywracania zostaną usunięte, aby zrobić miejsce na nowe. Zwykle wystarczy przechowywać 2-3 punkty przywracania systemu.

Aby zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz kliknąć przycisk „Usuń”, aby usunąć wszystkie zapisane punkty przywracania.

Utwórz ręcznie punkt przywracania systemu Windows 10

Aby utworzyć punkt przywracania systemu Windows 10 na poprzedniej zakładce „Ochrona systemu” kliknij przycisk „Utwórz”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Pojawi się okno, w którym musisz w jakiś sposób nazwać punkt przywracania, w moim przypadku na przykład nazwałem go „Punkt przywracania przed zainstalowaniem niezrozumiałego sterownika”. W takim przypadku data i godzina utworzenia punktu zostaną dodane automatycznie. Następnie kliknij przycisk „Utwórz”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Rozpocznie się proces tworzenia punktu przywracania. Zwykle zajmuje to mniej niż minutę. Po zakończeniu pojawi się okno „Punkt przywracania utworzony pomyślnie” (patrz obrazek powyżej). Teraz możesz zainstalować ten niezrozumiały sterownik, z powodu którego się martwiłem iw razie problemów przywrócić system za pomocą punktu przywracania.

Konfigurowanie automatycznego tworzenia punktów przywracania

Jak wspomniano powyżej, system Windows 10 automatycznie tworzy punkty przywracania przed zainstalowaniem aktualizacji, a także daje możliwość zrobienia tego ręcznie. Jednak ze względów bezpieczeństwa warto konfigurować automatyczne tworzenie punktów przywracania w określonych odstępach czasu, na przykład codziennie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu „Start” i przejdź do „Panelu sterowania”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W „Panelu sterowania” w prawym górnym rogu wybierz „Widok” - „Małe ikony” i kliknij sekcję „Administracja”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Otwórz Harmonogram zadań.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Alternatywnie kliknij dwukrotnie pozycje „Biblioteka harmonogramu zadań” - „Microsoft” - „Windows” - „Przywracanie systemu”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W gałęzi Przywracanie systemu została już utworzona reguła SR do tworzenia punktów przywracania systemu Windows 10. Wystarczy określić interwał, po którym ta reguła zostanie uruchomiona. Kliknij dwukrotnie regułę SR.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do zakładki „Wyzwalacze” i kliknij „Utwórz”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W następnym oknie możesz ustawić okres, w którym będą tworzone punkty przywracania systemu Windows 10. Możesz określić dzień, tydzień, miesiąc, kiedy komputer się uruchamia, wyłącza itd.

Okres tworzenia punktów należy wybierać na podstawie zarezerwowanego miejsca na dysku twardym do przechowywania kopii zapasowych, ponieważ po zapełnieniu tego woluminu najnowsze punkty przywracania usuwają najstarsze.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Po wybraniu okresu tworzenia punktów przywracania kliknij OK.

Przywróć system Windows 10 do punktu przywracania

Teraz, gdy nauczyliśmy się, jak ręcznie i automatycznie tworzyć punkty przywracania, powiemy Ci, jak odzyskać system po awarii.

Istnieje kilka sposobów przywrócenia systemu za pomocą punktów przywracania - za pomocą interfejsu systemu Windows 10, za pomocą wiersza poleceń, a także za pomocą narzędzi diagnostycznych.

Przywracanie systemu poprzez interfejs Windows

Najłatwiej jest uruchomić Windows 10. W tym przypadku robimy wszystko jak na początku artykułu. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i przejdź do Panelu sterowania. Następnie przejdź do sekcji „System i zabezpieczenia” - „System” - „Ochrona systemu”. W oknie „Ochrona systemu” kliknij przycisk „Przywróć”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Otworzy się Kreator przywracania plików systemowych i ustawień. Kliknij Następny.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W następnym oknie zaznacz pole „Pokaż inne punkty przywracania”. Ta lista zawiera wszystkie możliwe punkty przywracania. Lewa kolumna pokazuje daty, w których utworzono punkty przywracania. Środkowa kolumna zawiera opis, abyśmy mogli zidentyfikować punkt.

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, punkt przywracania zwany „punktem przywracania przed zainstalowaniem niezrozumiałego sterownika”, który utworzyłem w drugim rozdziale tego artykułu, jest wymieniony jako ostatni utworzony.

Na koniec prawa kolumna wskazuje typ tworzenia punktu przywracania (ręczne, systemowe lub instalacyjne), czyli w jakich okolicznościach została utworzona kopia zapasowa.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Możesz także kliknąć punkt przywracania i kliknąć „Wyszukaj programy, których dotyczy problem”. W oknie, które zostanie otwarte, zostanie wyświetlona lista programów, na które będzie miało wpływ przywrócenie do tego punktu przywracania.

Po wybraniu punktu przywracania, do którego chcemy przywrócić system, kliknij „Dalej”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W ostatnim oknie musimy potwierdzić wybrany punkt przywracania. Po kliknięciu przycisku „Zakończ” system rozpocznie proces odzyskiwania.

Przywróć system za pomocą narzędzi diagnostycznych

Jeśli system Windows 10 nie uruchamia się, a pulpit nie ładuje się, można przywrócić system za pomocą specjalnego środowiska przywracania systemu Windows 10. Po uruchomieniu komputera zamiast pulpitu pojawi się ostrzeżenie, że system Windows nie uruchomił się poprawnie. Kliknij „Więcej opcji odzyskiwania”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Następnie wybierz „Diagnostyka”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W oknie „Opcje zaawansowane” kliknij „Przywracanie systemu”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

Zostaniesz przeniesiony do znanego już okna wyboru punktów przywracania, w którym należy wybrać ostatni stabilny stan systemu i kliknąć OK.

Przywróć system za pomocą wiersza poleceń

Jeśli pulpit systemu Windows 10 nie ładuje się, możesz przywrócić system Windows 10 do ostatniego punktu przywracania za pomocą wiersza poleceń.

Aby to zrobić, na komputerze naciskaj klawisz F8, aż pojawi się lista opcji rozruchu komputera. Wybierz „Tryb awaryjny z wierszem polecenia”.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W otwartym wierszu poleceń napisz rstrui.exe a następnie naciśnij klawisz Enter.

Punkt przywracania systemu Windows 10 i przywracanie systemu

W wyniku tego polecenia uruchomisz standardowy kreator przywracania systemu do punktu przywracania w interfejsie graficznym.

Utwórz wideo punktu przywracania systemu Windows 10

Na koniec proponuję obejrzeć kilka filmów o tym, jak utworzyć punkt przywracania i przywrócić system Windows 10 do najnowszej stabilnej wersji.

Windows 10, podobnie jak poprzednie wersje tego systemu operacyjnego, nie jest całkowicie odporny na awarie, wirusy komputerowe, awarie sprzętu i inne problemy. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas pracy lub ładowania systemu operacyjnego, możesz użyć wbudowanych narzędzi, aby przywrócić system operacyjny do prawidłowego stanu.

Istnieje kilka sposobów przywrócenia systemu Windows 10.

Jeśli komputer się uruchomi:

 1. Korzystanie z punktu przywracania.
 2. Przywrócenie ustawień fabrycznych.
 3. Historia plików.

Jeśli komputer nie uruchamia się:

 1. Korzystanie z dysku odzyskiwania.
 2. Korzystanie z dysku instalacyjnego.

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo tym opcjom odzyskiwania.

Metoda 1 - Korzystanie z punktu przywracania systemu

System Windows okresowo przechowuje informacje o programach, ustawieniach systemu, sterownikach, rejestrze i sterownikach w punktach przywracania systemu. Dzieje się tak przed znaczącymi zmianami w systemie operacyjnym, takimi jak instalacja programów, sterowników lub aktualizacja systemu. Możesz także ręcznie utworzyć punkt przywracania. Możesz przeczytać, jak to zrobić w tej instrukcji.

Warto zauważyć, że po przywróceniu dane pozostaną nienaruszone, a sterowniki, programy i aktualizacje zainstalowane po utworzeniu punktu przywracania zostaną usunięte.

1. Uruchom okno właściwości systemu (skrót klawiaturowy Windows + Pauza ) i otwórz element „ Ochrona systemu ”.

Ochrona systemu

2. Naciśnij przycisk „ Przywróć „A następnie„ Dalej ”. Na liście dostępnych punktów przywracania wybierz żądaną pozycję i ponownie kliknij „Dalej”.

Punkty przywracania systemu

3. Sprawdź ponownie wybrane parametry, naciśnij przycisk „ Gotowy „A następnie„ Tak ”w oknie ostrzegawczym. Rozpoczyna się proces odzyskiwania i komputer jest ponownie uruchamiany.

Metoda 2 - Reset do ustawień fabrycznych

W systemie Windows 10 można zresetować ustawienia systemu do ich pierwotnego stanu. W takim przypadku możesz wykonać pełny reset lub zapisać pliki użytkownika. Zaletą tej metody jest to, że jeśli chcesz ponownie zainstalować system, nie musisz instalować systemu Windows od zera, wystarczy wykonać reset.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz przejść do następnej sekcji: „ Ustawienia komputera -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Odzyskiwanie -> Resetuj komputer „I kliknij przycisk„ Start ”.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Bardziej szczegółowo przeanalizowaliśmy proces przywracania ustawień fabrycznych w tym artykule: https://compconfig.ru/winset/sbros-windows-10.html

Metoda 3 - Historia plików

Ta metoda nie jest bezpośrednio związana z odzyskiwaniem systemu, ale w połączeniu z innymi metodami może być również przydatna.

Historia plików umożliwia tworzenie automatycznych i ręcznych kopii zapasowych plików. Musisz tylko aktywować tę funkcję i określić, które foldery chcesz zapisać. System automatycznie tworzy kopie zapasowe dokumentów z częstotliwością, którą można dostosować. W razie potrzeby możesz łatwo przywrócić pliki w wymaganej wersji.

Historia plików w systemie Windows 10

Możesz przeczytać, jak włączyć, skonfigurować i używać tego narzędzia w tym artykule: https://compconfig.ru/winset/istoriya-faylov-windows-10.html

Metoda 4 - użycie dysku odzyskiwania

Jeśli system Windows 10 nie uruchomi się, możesz spróbować ponownie ożywić system za pomocą dysku odzyskiwania, który umożliwi dostęp do dodatkowych opcji uruchamiania.

Jeśli nie masz jeszcze dysku odzyskiwania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Jak utworzyć dysk odzyskiwania systemu Windows 10

Po uruchomieniu z dysku odzyskiwania USB przejdź do „ Diagnostyka -> Opcje zaawansowane ”.

Dodatkowe opcje

Tutaj możesz skorzystać z kilku opcji reanimacji komputera:

 1. Przywróć system Windows za pomocą punktu przywracania. Rozważaliśmy już tę opcję powyżej. Ma to samo znaczenie, tylko uruchomienie odbywa się w inny sposób.
 2. Odzyskiwanie obrazu systemu. Ta metoda jest znana od systemu Windows 7. Jeśli wcześniej utworzyłeś obraz systemu w systemie Windows, możesz go łatwo przywrócić za pomocą dysku odzyskiwania. Jak stworzyć obraz systemu w Windows 10 można przeczytać tutaj: https://compconfig.ru/winset/kak-sozdat-obraz-windows-10.html
 3. W następnym kroku możesz spróbować automatycznie naprawić błędy rozruchu.
 4. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą uruchomić wiersz poleceń w celu przywrócenia systemu lub w innych celach.
 5. Cóż, ostatnią opcją jest przywrócenie systemu Windows do poprzedniej wersji.

Należy również zauważyć, że jeśli zapisałeś pliki systemowe na dysku podczas tworzenia dysku odzyskiwania systemu, będziesz miał możliwość ponownego zainstalowania systemu Windows z tego dysku. Jeśli jednak kupiłeś komputer z preinstalowanym systemem Windows 8 (8.1) i ukrytą partycją odzyskiwania, przywrócona zostanie wersja systemu, która była oryginalnie dołączona do komputera.

Metoda 5 - Korzystanie z dysku instalacyjnego

Jeśli system Windows nie uruchamia się, a nie masz dysku odzyskiwania, możesz użyć dysku instalacyjnego, aby ponownie ożywić komputer.

Dysk instalacyjny można nagrać na nośnik USB lub DVD za pomocą narzędzia do tworzenia nośników, które można pobrać tutaj.

Po uruchomieniu z nośnika instalacyjnego pojawi się okno, w którym należy wybrać opcje językowe i kliknąć przycisk „Dalej”.

Instalowanie systemu Windows

W następnym oknie należy kliknąć link „ Przywracanie systemu »W lewym dolnym rogu.

Przywracanie systemu

Następnie przejdź do sekcji „ Rozwiązywanie problemów " ... Tutaj zobaczysz 2 opcje odzyskiwania:

 1. Przywróć komputer do jego pierwotnego stanu. Przywrócenie ustawień fabrycznych zostanie wykonane z zapisaniem plików użytkownika lub bez. Rozważaliśmy już to narzędzie powyżej (metoda 2).
 2. Dodatkowe opcje. Podobnie jak na dysku przywracania systemu, otworzy się lista narzędzi, za pomocą których można przywrócić wydajność systemu Windows za pomocą punktów przywracania, obrazu systemu itp.

Diagnostyka systemu Windows 10

Omówiliśmy główne sposoby przywracania systemu Windows 10. Zwykle wystarczają one do przywrócenia systemu do stanu roboczego. Możesz również dodać tutaj czystą instalację systemu Windows, ale jest to już ostatnia deska ratunku i ma pośredni związek z odzyskiwaniem systemu.

Добавить комментарий